Добре дошли в Kit@ – модули за е-обучение!

Този курс за е-обучение предлага на професионалистите в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ) гъвкава и индивидуална концепция за медийно образование. Предназначен е за професионалисти в областта на ОГРДВ, които работят с деца на възраст между три и седем години. Тази програма за обучение може да се използва от както от абсолютни начинаещи в областта на медийното образование, така и от напреднали.

Структурата на обучението е модулна. Това означава, че всяка тема от областта на ранното детско медийно образование е представена в компактен модул. Има общо девет модула, т.е. девет предметни области, които могат да бъдат следвани един след друг последователно или гъвкаво, в зависимост от интереса на специалистите в областта на ОГРДВ или предишни познания.

Модули 1 и 2 предоставят основни познания за медийно образование като цяло и за новите медийни технологии.

Основна рамка на медийната грамотност

Модул 1 предоставя основни познания за значението на медийната грамотност в ОГРДВ. Представени са основни подходи за медийна педагогическа работа в центровете за ОГРДВ. Те включват например запознаване с концепцията на Dieter Baacke за медийна грамотност, преглед на това защо медийното образование се счита за важно в ОГРДВ, поглед върху правната рамка и предложения за плодотворно сътрудничество с родителите.

Основни познания по нови медийни технологии

В този модул са представени основите на медийните технологии. Тя е насочена основно към хора, които имат малко или никакви познания, свързани с компютри. Препоръчва се да използвате модул и 2 като опреснителен курс. Има препратки към използването на нови медийни технологии в ОГРДВ. Употребата на таблети в ОГРДВ е също представена.

В модули 3, 4 и 5 се разглежда като цяло медийната среда на децата и темите, свързани с медиите, които засягат силно децата, като например медийните герои или рекламата. Това са теми, които могат да бъдат обсъдени с децата в ОГРДВ без използване на (цифрови) медии.

Да надникнем в медийния свят на децата между 3 и 7 години

Модул 3 дава представа за медийния свят на ранното детство. Представена е медийната техника в домовете на деца в предучилищна възраст и се обсъждат различните видове медии и тяхното възприятие. Освен това се обсъжда фактът, че медийните изживявания могат да влияят и негативно децата, и кои характеристики трябва да се имат предвид при избора на медии за деца.

Детски медийни герои

Модулът за медийните герои осветява детския свят на медийни фигури и тяхната функция като спътници на децата. Наред с другите неща, се обсъжда и как медийните герои могат да дадат на децата ориентация в живота. Освен това се разглежда връзката между измислени и реални модели за подражание.

Реклама в медиите

Модул 5 разказва за света на рекламата и показва как рекламата се харесва на децата, като дори и по-малките деца разпознават рекламата. Представена е и правната рамка в тази сфера.

Модули 6, 7, 8 и 9 показват начини, по които медиите могат да се използват творчески, продуктивно и съдържателно от децата в центровете за ОГРДВ. Всеки модул се отнася до ежедневието на центровете за ОГРДВ и не само показва възможни приложения за центровете за ОГРДВ, но и предимствата, както и с възможностите за обучение и развитие за децата.

Фотография

В модул 6, медийната педагогическа работа с помощта на снимки е представена като част от ежедневната работа на ОГРДВ. Въвеждат се важни основи на фотографията, представя се и приложението PicCollage.

Видео и Stop motion

В модул 7 се представя медийна педагогическа работа с помощта на stop motion и видео, свързана с ежедневната практика на ОГРДВ. В допълнение, приложението Stop Motion Studio и програмата Windows Movie Maker са показани.

Аудио

В модул 8, медийната педагогическа работа с помощта на аудио е представена и поставена във връзка с ежедневната практика на ОГРДВ. Представени са важни основи за работата с аудио програми и по-специално програмата Audacity.

Програмиране

Модул 9 разглежда как програмирането и смислoвите структури на програмирането могат да бъдат направени като тема в детска градина, използвайки прости ресурси. Показано е приложението ScratchJr.

Финален онлайн тест

Kit@ онлайн тест е базиран на съдържанието на всичките 9 модула от курса "Медийна грамотност за учители в ОГРДВ". Тестът се състои от 50 въпроса, а прагът за успешно преминаване е 30 верни отговора. След успешно преминаване на теста можете да изтеглите поименен сертификат.

За да акцентира върху практическото приложение, ОГРДВ специалистът Мария дава съвети за това къде и как съдържанието може да се прилага в ежедневието на ОГРДВ.

Здравейте. Казвам се Мария. Аз съм на 28 години и специалист в ОГРДВ в малък град. Грижа се за група деца от 3 до 7 години. Заедно с децата използваме медиите продуктивно и креативно в педагогическия си ежедневен живот в продължение на няколко години.

Бих искала да споделя това практическо знание с вас и да се надявам да ви вдъхновя за бъдещата ви работа.

Ще се радвам, ако мога да ви помогна да въведете съдържателното и педагогическо използване на цифровите медии в ОГРДВ.


Темите за медийното образование в рамките на тази концепция за обучение са независими от образователните планове и учебните програми. Медийното образование се разглежда като задача, която може да се използва във всички дисциплини и образователни цели.

Моля, разгледайте по-отблизо какво казва вашият образователен план или учебни планове за медийното образование и как можете да постигнете образователните си цели с помощта на това е-обучение. Това ръководство може да бъде добър инструмент за придобиване на широки познания за ранното детско медийно образование и прилагането на тези знания в центъра за ОГРДВ.

Практически ръководства:

Модули 3—9 са свързани с подходящи практически примери, които могат да служат като предложения за вашата педагогическа работа. Препоръчва се да се адаптира съдържанието и методите към вашите собствени изисквания в центъра за ОГРДВ.

Препоръки за употреба:

Тази интерактивна и модулна програма за обучение може да бъде извършена само с помощта на ръководството, с Kit@ платформа за е-обучение или като комбинация от двете. Модулите могат да бъдат разработени и от няколко колеги заедно или от целия персонал. По този начин могат да се обменят идеи и да се тестват практическото ръководство. Насърчава се обучението в общността и можете да организирате индивидуален обучителен курс за децата, който е адаптиран към нуждите и критериите на конкретния център за ОГРДВ.

Желаем ви приятни моменти и успех в завършването на Kit@ обучение. Радваме се, че ви интересува темата за медийното образование в ОГРДВ и по този начин получавате допълнителна важна професионална квалификация.


List of References