Καλώς ήλθατε στο εργαλείο Kit@ e-learning!

Αυτή η σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης προσφέρει στους επαγγελματίες της προσχολικής εκπαίδευσης (ΠΕ) μια ευέλικτη και εξατομικευμένη προσέγγιση κατάρτισης για τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης. Προορίζεται για επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης που εργάζονται με παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και έξι ετών. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τελείως αρχάριους στον τομέα του γραμματισμού στα μέσα καθώς και από προχωρημένους εκπαιδευόμενους.

Η δομή της εκπαίδευσης είναι αρθρωτή. Αυτό σημαίνει ότι κάθε θέμα της παιδείας στα μέσα για την παιδική ηλικία παρουσιάζεται σε μια συμπαγή ενότητα. Υπάρχουν συνολικά εννέα ενότητες, οι οποίες είναι εννέα θεματικές περιοχές που μπορούν να μελετηθούν η μία μετά την άλλη με τη σειρά παρουσίασης ή ευέλικτα, με οποιαδήποτε σειρά, ανάλογα με το ενδιαφέρον των επαγγελματιών της ΠΕ ή τις προηγούμενες γνώσεις τους.

Οι ενότητες 1 και 2 παρέχουν βασικές γνώσεις στον γραμματισμό στα μέσα γενικότερα και στην τεχνολογία των νέων μέσων.

Βασικό Πλαίσιο του Γραμματισμού στα μέσα

Η ενότητα 1 παρέχει βασικές γνώσεις σχετικά με τη σημασία του γραμματισμού στα μέσα στην ΠΕ. Παρουσιάζονται οι πρώτες προσεγγίσεις για την παιδαγωγική εργασία στα μέσα. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την εξοικείωση με την αντίληψη του Dieter Baacke σχετικά με την παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, μια επισκόπηση του γιατί η εκπαίδευση των μέσων ενημέρωσης θεωρείται σημαντική στην ΠΕ, μια εικόνα για το νομικό πλαίσιο, και προτάσεις για καλή συνεργασία με τους γονείς.

Βασική Γνώση της Τεχνολογίας των Νέων Μέσων

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα σημαντικότερα βασικά στοιχεία της τεχνολογίας των νέων μέσων. Απευθύνεται κυρίως στους ανθρώπους που έχουν ελάχιστες ή καθόλου γνώσεις υπολογιστών. Συνιστάται η χρήση της ενότητας 2 ως μαθήματος επανεκπαίδευσης. Υπάρχουν αναφορές στη χρήση της τεχνολογίας των νέων μέσων στην ΠΕ. Η χρήση του τάμπλετ στην ΠΕ επίσης παρουσιάζεται σε ένα παράρτημα.

Οι ενότητες 3, 4 και 5 ασχολούνται με τον κόσμο των μέσων ενημέρωσης των παιδιών γενικά και τα θέματα των μέσων που επηρεάζουν ιδιαίτερα τα παιδιά, όπως οι ήρωες ή η διαφήμιση. Αυτά είναι θέματα που μπορούν να συζητηθούν με τα παιδιά στην ΠΕ χωρίς την χρήση (ψηφιακών) μέσων.

Παρατηρήσεις για τον Κόσμο των Μέσων στην Πρώϊμη Παιδική Ηλικία

Η ενότητα 3 παρέχει μια εικόνα για τον κόσμο των μέσων της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Παρουσιάζεται ο εξοπλισμός των μέσων που είναι διαθέσιμος στα σπίτια των παιδιών προσχολικής ηλικίας και συζητούνται οι διάφοροι τύποι μέσων ενημέρωσης και πώς τα αντιλαμβάνονται τα παιδιά. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι εμπειρίες που αποκτούνται από τα μέσα ενημέρωσης που μπορούν να συντρίψουν τα παιδιά και ποια κριτήρια πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κατά την επιλογή μέσων για παιδιά.

Ήρωες των Παιδιών από τα Μέσα

Η ενότητα για τους ήρωες των μέσων φωτίζει τον κόσμο των παιδιών με τους χαρακτήρες από τα μέσα και την χρησιμότητά τους ως σύντροφοι των παιδιών. Μεταξύ άλλων, πρόκειται για το πώς οι ήρωες των μέσων ενημέρωσης μπορούν να δώσουν στο παιδί προσανατολισμό στη ζωή του. Επιπλέον, εξετάζεται η σχέση μεταξύ φανταστικών και πραγματικών προτύπων ρόλων.

Διαφήμιση

Η ενότητα 5 ενημερώνει σχετικά με την διαφήμιση και δείχνει με ποιο τρόπο η διαφήμιση απευθύνεται στα παιδιά. Αναφέρονται τα διαφορετικά διαφημιστικά μέσα και οι φόρμες και αποδεικνύεται ότι ακόμα και πιο μικρά παιδιά μπορούν να αναγνωρίσουν την διαφήμιση. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις του νομικού πλαισίου.

Οι ενότητες 6, 7, 8 και 9 παρουσιάζουν ειδικούς τρόπους με τους οποίους τα μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά, παραγωγικά και ουσιαστικά με τα παιδιά στην προσχολική εκπαίδευση. Κάθε ενότητα σχετίζεται με την καθημερινή ζωή της ΠΕ και όχι μόνο δείχνει πιθανές εφαρμογές για τα εκπαιδευτικά κέντρα, αλλά και τα πλεονεκτήματα καθώς και τις δυνατότητες μάθησης και ανάπτυξης για τα παιδιά.

Φωτογραφία

Στην ενότητα 6 παρουσιάζεται η παιδαγωγική εργασία των μέσων με τη βοήθεια φωτογραφιών σε σχέση με την καθημερινή πρακτική της ΠΕ. Παρουσιάζονται σημαντικά βασικά στοιχεία της φωτογραφίας καθώς και η εφαρμογή PicCollage.

Διακοπή Κίνησης και Βίντεο

Στην ενότητα 7 παρουσιάζεται η παιδαγωγική εργασία των μέσων με τη βοήθεια του Stop Motion and Video σε σχέση με την καθημερινή πρακτική της ΠΕ. Εξηγεί τι σημαίνει μια ταινία διακοπής κίνησης. Επιπλέον, εξηγείται η εφαρμογή Stop Motion Studio και το πρόγραμμα Windows Movie Maker.

Ήχος

Στην ενότητα 8 παρουσιάζεται η παιδαγωγική εργασία των μέσων με τη βοήθεια του ήχου σε σχέση με την καθημερινή πρακτική της ΠΕ. Παρουσιάζονται σημαντικά βασικά στοιχεία για τις εργασίες με ήχο και το πρόγραμμα Audacity.

Κωδικοποίηση

Η ενότητα 9 ασχολείται με το πώς ο προγραμματισμός ή οι δομές σκέψης του προγραμματισμού μπορούν να δημιουργήσουν ένα θέμα στο νηπιαγωγείο με απλούς πόρους. Γίνεται σαφής αναφορά στην καθημερινή ζωή της ΠΕ και εξηγείται η εφαρμογή ScratchJr.

Τελική διαδικτυακή εξέταση

Το τελικό KIT@ Test βασίζεται στο περιεχόμενο και των 9 ενοτήτων της σειράς μαθημάτων «Γραμματισμός στα Μέσα για Εκπαιδευτικούς της Προσχολικής Εκπαίδευσης». Η εξέταση αποτελείται από 50 ερωτήσεις και η βάση για να περάσετε επιτυχώς είναι 30 σωστές απαντήσεις. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, μπορείτε να κατεβάσετε το εξατομικευμένο πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ορισμένοι όροι συνδέονται με άλλα μέρη του εγχειριδίου ή με εξωτερικούς ιστοτόπους. Έτσι, αυτοί οι όροι δεν εξηγούνται δύο φορές, ακόμα και αν δεν μελετηθούν όλες οι ενότητες. Οι εξωτερικές σελίδες επιτρέπουν βαθύτερη γνώση που ξεπερνά τα περιεχόμενα που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο. Αυτό εξασφαλίζει ατομική, ευέλικτη και διαδραστική μάθηση.

Για να το κάνει πιο πρακτικό, η επαγγελματίας Μαρία της προσχολικής εκπαίδευσης δίνει συμβουλές σχετικά με το πού και πώς μπορεί να εφαρμοστεί το περιεχόμενο του διαδραστικού εγχειριδίου στην καθημερινή ζωή της ΠΕ.

Γειά σας. Με λένε Μαρία. Είμαι 28 ετών και επαγγελματίας σε κέντρο ΠΕ σε μια μικρή πόλη. Φροντίζω μια ομάδα παιδιών από τριών έως έξι ετών. Μαζί με τα παιδιά χρησιμοποιούμε τα μέσα ενημέρωσης παραγωγικά και δημιουργικά στην παιδαγωγική καθημερινή μας ζωή εδώ και αρκετά χρόνια.

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας πρακτικές γνώσεις και ελπίζω να σας εμπνεύσω για την μελλοντική σας εργασία.

Θα ήταν μεγάλη επιτυχία εάν θα μπορούσα να σας βοηθήσω να κατανοήσετε την ουσιαστική και παιδαγωγική χρήση των ψηφιακών μέσων στην ΠΕ.


Τα θέματα γραμματισμού στα μέσα στο πλαίσιο αυτής της εκπαιδευτικής ιδέας είναι ανεξάρτητα από τα εκπαιδευτικά σχέδια και τα προγράμματα σπουδών. Η εκπαίδευση στα μέσα θεωρείται διατομεακή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους κλάδους και τους εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Παρακαλώ δείτε πιο προσεκτικά τι αναφέρει το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα ή το πρόγραμμα σπουδών σας σχετικά με την εκπαίδευση των μέσων ενημέρωσης και πώς μπορείτε να επιτύχετε τους εκπαιδευτικούς στόχους σας με την βοήθεια αυτής της προηγμένης κατάρτισης. Επίσης, θυμηθείτε να συμπεριλάβετε την ιδέα του δικού σας σχολείου προσχολικής εκπαίδευσης στον σχεδιασμό σας όταν ενσωματώσετε την εκπαίδευση στα μέσα. Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα καλό εργαλείο για την απόκτηση μιας ευρείας γνώσης του γραμματισμού των μέσων στην ΠΕ και να ληφθεί υπ’ όψιν αυτή η γνώση στο κέντρο της ΠΕ στο μέλλον.

Πρακτικοί Οδηγοί:

Οι ενότητες 3 έως 9 συνδέονται με κατάλληλους πρακτικούς οδηγούς και εργαλεία εργασίας, τα οποία χρησιμεύουν ως προτάσεις για το παιδαγωγικό έργο. Συνιστάται η προσαρμογή των περιεχομένων, των μεθόδων καθώς και του εκτιμώμενου χρονικού πλαισίου στις δικές σας ανάγκες στο κέντρο ΠΕ. Όσο πιο εξατομικευμένη γίνεται η επεξεργασία των παραδειγμάτων, τόσο πιο επιτυχημένη θα είναι η εκπαίδευση στα μέσα στην καθημερινή παιδαγωγική ζωή.

Προτάσεις για τη χρήση:

Αυτό το διαδραστικό και αρθρωτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί είτε χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο μόνο του είτε μαζί με την πλατφόρμα e-learning Kit@ με συνδυασμό και των δύο. Οι ενότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά σε ιδιωτικό επίπεδο και ενδεχομένως σε συνεννόηση με το κέντρο ΠΕ. Ωστόσο, οι ενότητες μπορούν επίσης να αναπτυχθούν σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους ή με όλο το προσωπικό. Για παράδειγμα, ένας ή δύο συνάδελφοι μπορεί να ασχοληθούν με μία ενότητα και στη συνέχεια να παρουσιάσουν το περιεχόμενο μεταξύ τους στα πλαίσιο μιας σταθερής συνάντησης. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να ανταλλάσσετε ερωτήσεις και να δοκιμάζετε τους πρακτικούς οδηγούς. Η εκμάθηση στην ομάδα προωθείται και μπορεί να δημιουργηθεί ένα ατομικό και αυτόνομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις προϋποθέσεις του κέντρου της ΠΕ.

Σας ευχόμαστε να το χαρείτε και να επιτύχετε στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσης Kit@. Είμαστε χαρούμενοι που αναλαμβάνετε το θέμα του γραμματισμού στα μέσα στην ΠΕ για να αποκτήσετε ένα επιπλέον σημαντικό επαγγελματικό προσόν.


List of References