• Úvod

    Aby sme mohli aktívne a kreatívne pracovať s médiami a odovzdávať svoje vedomosti deťom, má význam zoznámiť sa so základmi mediálnych technológií. Cieľom nie je porozumieť technológiám do najmenších detailov, ale získať základné poznatky o funkcionalite a sieťových možnostiach mediálnej technológie.

    Tento modul je určený predovšetkým pre technicky neskúsených odborníkov v predprimárnom vzdelávaní, aby mohli neskôr aktívne a kreatívne pracovať s médiami. Odporúčame ho použiť aj v prípade, že potrebujete obnoviť či prehĺbiť už existujúce poznatky.


    Ak chcete používať rôzne zariadenia, napríklad počítač či tablet konkrétnejšie a cielenejšie, odporúčam vám, aby ste sa zapísali do vhodného kurzu. Vhodné ponuky môžete nájsť napríklad na webových stránkach svojho miestneho vzdelávacieho centra pre dospelých.