• Používanie internetu

  Internet je globálna sieť miliárd počítačov a iných elektronických zariadení. S internetom je možné pristupovať takmer ku všetkým dostupným informáciám, komunikovať so všetkými na svete a ešte oveľa viac. To všetko sa dá na domácom počítači. Aby bolo zariadenie prístupné, musí byť pripojené k internetu. Pri plánovaní používania internetu v MŠ je zvyčajne potrebné kúpiť pripojenie na internet od poskytovateľa internetových služieb, pravdepodobne od telefónnej alebo káblovej spoločnosti. Ostatné zariadenia sa zvyčajne pripájajú cez pripojenie Wi-Fi alebo mobilné pripojenie k internetu.

  Väčšina informácií na internete sa nachádza na webových stránkach. Po pripojení na internet sa na prístup k webovým stránkam môže použiť program s názvom webový prehliadač (najobľúbenejšími sú prehliadače Google Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge a Opera).

  Webová stránka je súhrn textov, obrázkov, odkazov a ďalších zdrojov. Webové stránky nám môžu pripomínať iné formy médií, ako sú novinové články alebo televízne programy, alebo môžu byť interaktívne spôsobom, ktorý je pre ne jedinečný. Účelom webovej stránky môže byť čokoľvek, môže to byť: spravodajská platforma, online knižnica, reklama, fórum na výmenu obrázkov alebo vzdelávacia stránka.

  Obr. 19: webový prehliadač

  Webový prehliadač umožňuje ľuďom pripojiť sa k webovým stránkam a prezerať si ich. Samotný webový prehľadávač nie je internet, stránky na internete len zobrazuje. Každá webová stránka má jedinečnú adresu. Zadaním tejto adresy do webového prehliadača je možné pripojiť sa k tejto webovej stránke a zobraziť ju. Webové stránky často obsahujú odkazy na iné webové stránky, nazývame ich hypertextové odkazy. Často sú súčasťou textu na webe. Zvyčajne majú modrú farbu a niekedy sú podčiarknuté alebo napísané tučným písmom. Po kliknutí na text prehliadač načíta ďalšiu stránku. Autori webových stránok používajú hypertextové odkazy na prepojenie relevantných stránok. Táto sieť prepojení je jednou z najunikátnejších funkcií Internetu a nazýva sa World Wide Web (WWW), všeobecne známa ako sieť. Každá sieť (web) má jedinečnú adresu s názvom Uniform Resource Locator (URL). URL sa zmení po kliknutí na odkaz a prehliadač načíta novú stránku. Zadanie adresy URL do panela s adresou v prehliadači spôsobí, že prehliadač načíta stránku spojenú s touto URL adresou. Je to ako adresa na mape, vďaka ktorej prehliadač vie, kam má na internete ísť.


  Ak hľadáte na internete určité informácie, môže vám pomôcť vyhľadávač. Vyhľadávač je špecializovaná webová stránka navrhnutá tak, aby vám pomohla nájsť ďalšie webové stránky. Keď do vyhľadávacieho nástroja zadáte kľúčové slová alebo výraz, zobrazí sa zoznam stránok, ktoré sú pre vaše kľúčové slová relevantné. Najobľúbenejší vyhľadávací nástroj je Google, za ním nasledujú Bing, Yahoo a Baidu. Vyhľadávacie nástroje môžete použiť aj na vyhľadanie množstva materiálov pre svoju každodennú prácu v MŠ. Len to vyskúšajte!

  Jednou z najlepších funkcií internetu je schopnosť komunikovať takmer okamžite s kýmkoľvek na svete. E-mail je jedným z najstarších a najuniverzálnejších spôsobov komunikácie a výmeny informácií na internete a používajú ho miliardy ľudí. Sociálne médiá umožňujú ľuďom spájať sa a vytvárať komunity online. Existuje mnoho ďalších vecí, ktoré sa dajú robiť na internete. Existuje tisíce spôsobov, ako byť informovaný alebo nakupovať cez internet. Môžete platiť účty, spravovať bankové účty, spoznávať nových ľudí, pozerať televíziu alebo sa učiť nové zručnosti.


  Takmer všetko sa dnes dá naučiť alebo urobiť online.


  Otázky na porozumenie

  1. Vedeli by ste niekomu vysvetliť, čo je internet?

  2. Viete vymenovať niekoľko známych webových prehliadačov?

  3. Ako sa môžete dostať na nejakú webstránku?

  4. Čo môžete robiť na internete?