• O tomto module

  Pri štúdiu tohoto modulu...

  • Dozviete sa o komponentoch a funkciách počítača
  • získate informácie o rôznych zariadeniach (laptopy, tablety, smartfóny) aj o hardvéri a softvéri
  • sa naučíte aktívne a tvorivo pracovať s médiami
  • dozviete sa základné informácie ak nemáte technické skúsenosti alebo si osviežite existujúce poznatky

  V tomto module...

  • Uvidíte rôzne technické zariadenia
  • Aktivity vás podporia a umožnia vám lepšie porozumieť obsahu a pripravia vás na test
  • Odkazy na ďalšie stránky vám poskytnú viac informácií