• Čo je počítač?

  Počítač je elektronické zariadenie, ktoré sa používa na spracovanie údajov a informácií. Dokáže ukladať, spracovávať a získavať údaje. To umožňuje užívateľovi písať texty, posielať e-maily, hrať hry a surfovať na internete . Dá sa tiež používať na vytváranie a úpravu prezentácií, tabuliek, fotografií a videí.

  Všetky počítače majú jedno spoločné – pozostávajú z hardvéru a softvéru.

  Hardvér je akákoľvek súčasť počítača, ktorá má fyzickú podobu, napríklad myš alebo klávesnica. Za hardvér sa považujú aj všetky vnútorné časti počítača.

  Obr. 1: Hardvér - stolný počítač a jeho vnútorné komponenty


  Softvér je výraz pre programy a s nimi súvisiace dáta. To znamená, že ide o súbor inštrukcií, ktoré hardvér informujú o tom, čo a ako má robiť. Príkladom softvéru sú digitálne hry, textové procesory alebo webové prehliadače.

  Obr. 2: Príklady softvéru


  Všetko, čo robíme na počítači, závisí od hardvéru a softvéru, ktorý obsahuje. Je napríklad možné prehliadať webovú stránku vo webovom prehliadači (softvér) a prechádzať po stránke pomocou myši (hardvér). Rozdiely v hardvéri vidíme na rôznych typoch počítačov. Rôzne typy počítačov zvyčajne využívajú rôzne typy softvéru.  Kvíz – Hardvér vs. Softvér

  Drag and drop images to the right place


  Otázky na porozumenie

  1. Čo počítač dokáže?

  2. Ako by ste zadefinovali hardvér a softvér?