• Vnútro počítača

  Na prvý pohľad môžu malé súčiastky počítača vyzerať komplikovane. Interiér počítačovej skrinky však nie je nijako zvlášť tajomný. V nasledujúcom texte sú predstavené a vysvetlené niektoré základné časti, aby ktokoľvek, kto počítače nepozná, pochopil, čo sa v počítači deje.


  Obr. 8: Pohľad dovnútra počítača; Gustavb, via Wikimedia Commons


  Základná doska je hlavná doska počítača. Ide o tenký disk obsahujúci CPU, pamäť, pevný disk a konektory optickej mechaniky, rozširujúce karty na ovládanie videa a zvuku a pripojenia k počítačovým portom (napr. USB porty). Základná doska je priamo alebo nepriamo spojená so všetkými časťami počítača.

  RAM (Random Access Memory) je krátkodobá pamäť systému. Kedykoľvek počítač vykonáva výpočty, dočasne uloží údaje do pamäte RAM. Táto krátkodobá pamäť sa vymaže, keď je počítač vypnutý. Pri práci na dokumente, hárku alebo akomkoľvek inom type súboru je potrebné uložiť si ho, aby sa nestratil. Pri ukladaní súboru sa údaje zapisujú na pevný disk, ktorý slúži ako dlhodobá pamäť. RAM sa meria v megabajtoch (MB) alebo gigabajtoch (GB). Čím viac pamäte RAM má počítač, tým viac vecí zvláda robiť súčasne. Pri nedostatku pamäte RAM začne počítač pracovať pomaly, ak máte otvorených viacero programov naraz. To je dôvod, prečo veľa ľudí pridáva do svojich počítačov viac pamäte RAM, ak chcú zlepšiť ich výkon.

  Jednoduché vysvetlenie objemu/veľkosti: porovnanie bajtov, kilobytov, meabajtov, gigabajtov a terabajtov
  1 Bajt písmeno alebo číslica
  1 Kilobajt (KB) = 1000 Bajtov 1 strana knihy
  Megabajt (MB): 1 MB = 1000 KB

  3-4 MB


  1 fotka
  Gigabajt (GB): 1 GB = 125 MB = 125000 KB

  5 GB


  1 film v DVD kvalite
  Terabajt (TB): 1 TB = 125 GB = 125000 MB

  7,5 TB


  Kongresová knižnica, Washington DC, USA

  TABUĽKA 3: Porovnanie objemu/veľkosti


  Softvér, dokumenty a ďalšie súbory sú uložené na pevnom disku. Pevný disk je dlhodobá pamäť, čo znamená, že údaje tu zostávajú uložené, aj keď je počítač vypnutý alebo odpojený od zdroja napájania. Po spustení programu alebo otvorení súboru počítač skopíruje niektoré údaje z pevného disku do pamäte RAM. Po uložení súboru sa údaje skopírujú späť na pevný disk. Čím rýchlejší je pevný disk, tým rýchlejšie môže počítač spúšťať a načítavať programy.


  Ak sa rozhodnete otvoriť skrinku počítača a pozrieť sa dovnútra, najprv ho odpojte od napájania. Predtým, ako sa dotknete vnútornej strany počítača, dotknite sa uzemneného kovového predmetu alebo kovovej časti krytu počítača, aby ste odstránili statický náboj. Statická elektrina sa môže prenášať cez počítačové obvody, čo môže spôsobiť vážne poškodenie počítača. Na preskúmanie môžete tiež použiť starý vyradený počítač.

  Väčšina počítačov má na základnej doske rozširujúce sloty, ktoré umožňujú pridávanie rôznych typov rozširujúcich kariet. Tieto karty sa niekedy označujú ako karty PCI (Peripheral Component Interconnect). Možno nebudete potrebovať pridávať karty PCI, pretože väčšina základných dosiek má vstavané video, zvukové a sieťové karty.


  Pohľad dovnútra počítača môže byť pre deti vzrušujúcim zážitkom. Deti sa môžu pokúsiť pomenovať jednotlivé časti. Nechajte deti vysvetliť, čo si myslia, ako podľa nich počítač funguje a prečo potrebujú vhodné komponenty. To stimuluje ich predstavivosť. Môžete diskutovať o skutočnej funkcii jednotlivých častí spôsobom, ktorý je deťom zrozumiteľný. Deti tak získajú dobrú predstavu o tom, ako počítače fungujú. Svoje predstavy môžu neskôr vyjadriť napríklad kresbou.

  Otázky na porozumenie

  1. Viete vymenovať niekoľko hardvérových častí, ktoré sa nachádzajú vovnútri počítača?

  2. V ktorých častiach hardvéru sú nainštalované softvérové programy?

  3. Čo znamená skratka PCI?