• Periférne zariadenia

  K základnej výbave počítača zvyčajne patrí skrinka počítača, monitor, klávesnica a myš. Okrem týchto komponentov je možné k ďalším portom počítača pripojiť ďalšie prídavné zariadenia. Nazývajú sa tiež periférne zariadenia a v ďalšej časti sa zoznámite s najdôležitejšími z nich a ktoré môžete použiť pri každodennej práci v MŠ.

  Tlačiareň: Tlačiareň sa používa na tlač dokumentov, fotografií a všetkého ostatného, čo vidíme na obrazovke. Existuje mnoho typov tlačiarní, vrátane atramentových, laserových a fotografických tlačiarní. Pri práci v MŠ je možné ľahko a rýchlo vytlačiť fotografie a koláže, ktoré deti vytvorili. Výsledky svojich mediálnych prác si môžu zakladať, alebo vziať domov.

  Obr. 11: tlačiareň


  Skener: Pomocou skenera je možné fyzický obrázok alebo dokument skopírovať a uložiť ho do počítača ako digitálny (počítačom čitateľný) obrázok. Mnoho skenerov je súčasťou zariadenia typu „všetko v jednom“, ktoré dokáže skenovať a kopírovať dokumenty, ale existujú aj samostatné ploché alebo ručné skenery. Skener sa v MŠ môže použiť napríklad na digitalizáciu ručne maľovaných obrázkov detí v počítači, ktoré sa potom môžu použiť v digitálnych dokumentoch alebo kolážach.

  Obr. 12: skener


  Reproduktory/ slúchadlá: Reproduktory a slúchadlá sú výstupné zariadenia a odosielajú užívateľovi informácie z počítača. V tomto prípade umožňujú počúvať zvuk a hudbu. V závislosti od modelu môžu byť pripojené k audioportu alebo k USB portu. Niektoré monitory majú tiež zabudované reproduktory. Tablety a smartfóny majú zabudované reproduktory. Reproduktory môžete použiť napríklad na prehrávanie bezplatných online rozhlasových hier alebo zvukov z prostredia a zvukov živočíchov z online zvukovej databázy.

  Mikrofóny: Mikrofón je typ vstupného zariadenia, ktoré prijíma informácie od používateľa. Mikrofóny umožňujú nahrávať zvuk alebo sa používajú pri rozhovore cez internet. Mnoho notebookov a tabletov má vstavané mikrofóny. V MŠ sa mikrofón môže použiť na tvorivú prácu s deťmi, napríklad na nahratie špeciálnej zvukovej hry. Môže sa tiež použiť na zaznamenanie jazykovej úrovne dieťaťa a jej následné vyhodnotenie s rodičmi.

  Digitálne fotoaparáty: Pomocou digitálneho fotoaparátu môžete nasnímať fotografie a videá v digitálnom formáte. Ak pripojíte fotoaparát k portu USB na vašom počítači, môžete preniesť obrázky z fotoaparátu do počítača. S deťmi môžete fotografie zbierať a spracovávať v programoch na upravovanie fotografií a potom ich vytlačiť.

  Tablety a smartfóny: Dnes sú všetky tablety a smartfóny vybavené USB káblom, aby sa mohli pripojiť k počítaču. To umožňuje prenos fotografi, videí a audio nahrávok na ďalšie spracovanie alebo zálohovanie.


  Otázky na porozumenie

  1. Čo sú periférne zariadenia počítača?

  2. Viete vymenovať rôzne typy tlačiarní?

  3. Aké zariadenie môžete použiť na digitalizáciu rukou nakresleného obrázku?

  4. Ako sa dá smartfóne prepojiť s počítačom?