• Používanie počítača

  Počítač je viac než len ďalšie bežné zariadenie. Množstvo informácií a možností, ktoré nám ponúka, môže byť zahlcujúce, ale s počítačom toho môžeme naozaj veľa dosiahnuť a používať ho môže byť pre nás veľmi prínosné. Toto sú niektoré základné veci, ktoré na ňom môže užívateľ robiť.

  Učenie sa nového programu

  V nasledujúcich moduloch sú predstavené nové programy a aplikácie, ktoré podporujú kreatívnu mediálnu prácu pre deti a sú veľmi užitočné. Nie všetky sú podrobne vysvetlené, niektoré vám len odporučíme. Je preto zmysluplné zamyslieť sa nad tým, ako sa môžeme naučiť a používať nový program sami.


  Na začiatku sa vám môže zdať, že používanie nového počítačového programu je príliš náročné, ale nezabúdajte, že už toho viete viac, ako si myslíte. Aj keď obrazovka pred vami pôsobí úplne neznámo, všetko, čo ste sa doteraz dozvedeli o počítači a ďalších programoch, vám pomôže prísť na to, čo ďalej. Ak prácou s novým programom strávite viac času, bude vám zdať známejší.

  Prvá vec, ktorú musíte urobiť, keď otvoríte nový program je, že v ňom vyhľadáte známe funkcie. Nemusí to byť hneď zrejmé, ale väčšina počítačových programov má spoločných niekoľko základných funkcií - veci, ktoré ste sa naučili v jednom programe vám pomôžu pri učení nového. Napríklad veľa klávesových skratiek ostáva v rôznych programoch rovnaká. Väčšina programov má tiež menu pre súbory a úpravy a zvyčajne sú umiestnené na rovnakom mieste: v hornej časti obrazovky, buď ako rolovacia ponuka, alebo na paneli s ponukami. Ponukové menu súborov a úprav zvyčajne v každom programe obsahuje podobné funkcie. Ak viete, že funkcia tlače sa v ponukovom menu programu Microsoft Word nachádza v časti Súbor, je to prvé miesto, kde ju budete hľadať aj v iných programoch.


  Aj keď prejdete z PC na Mac alebo naopak, klávesové skratky ostávajú do značnej miery rovnaké. Jednoducho nahraďte klávesu Command na počítači Mac klávesou Ctrl na PC. Napríklad kombinácia kláves pre funkciu Vystrihnúť je Ctrl+X na PC a Command+X na počítači Mac.

  Ak v novom programe neviete nájsť niektoré funkcie, môžete ich vyhľadať v skrytých ponukových paneloch. Mnoho programov má bočné panely nástrojov alebo panely, ktoré je možné skryť alebo rozbaliť. Tieto panely bývajú pri spustení programu často skryté.


  Ak sa vám nedarí nájsť nejakú funkciu, hľadajte skryté panely alebo funkciu pomocníka.

  Ak program, ktorý chcete použiť, obsahuje veľa neznámych prvkov alebo ak v ňom nájdete funkcie, ktoré jednoducho nepoznáte, zachovajte pokoj. Máte ešte možnosť vyskúšať niekoľko jednoduchých krokov, aby ste sa v programe zorientovali.

  Softvérové spoločnosti vedia, že väčšina užívateľov bude mať otázky o používaní ich programov, takže obsahujú zabudovanú funkciu Pomocníka. Obvykle je možné získať prístup k funkcii pomocníka programu kliknutím na ponuku pomocníka (niekedy zobrazenú symbolom otáznika) v hornej časti obrazovky. Nájdete tam pokyny, ako postupovať, tipy na riešenie problémov a odpovede na často kladené otázky. Niektoré funkcie pomocníka dokonca obsahujú odkazy na online fóra pomoci, na ktorých môžu užívatelia uverejňovať odpovede na svoje otázky.

  Obr. 15: Funkcia pomocníka v programe Word


  Ak nenájdete odpoveď v časti Pomocník v danom programe, skúste vyhľadať riešenie cez Google. Pravdepodobne nájdete návody (tutorials) alebo príspevky od iných užívateľov, ktoré vysvetľujú, ako program používať. Môžete tiež vyhľadať videá a videotutoriály o programe, ktorý používate na kanáli YouTube.

  Prenos súborov do počítača

  V nasledujúcich moduloch aj v praktických pokynoch bude opakovane spomenuté, že fotografie, videá alebo iné súbory je možné preniesť z média, napr. z tabletu do počítača. Ako to funguje, je vysvetlené nižšie.

  Prvým krokom je pripojenie mediálneho zariadenia, na ktorom sú uložené súbory (napr. digitálny fotoaparát, tablet alebo smartfón), k počítaču. Najjednoduchším spôsobom je pripojiť zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.

  Obr. 16: USB kábel (vľavo) a USB port (vpravo)

  V prípade operačného systému Windows by sa zariadenie malo zobraziť pod položkou Počítač / Tento počítač alebo v časti Zariadenia a jednotky. Ak sa chcete dostať do adresára vybraného zariadenia, dvakrát kliknite na zobrazené zariadenie na obrazovke. Je možné, že zariadenie (často pri smartfónoch alebo tabletoch chránených PIN kódom) treba najskôr odomknúť. V prípade novších tabletov a smartfónov (s operačným systémom Android) sa na obrazovke zariadenia zobrazí správa Zariadenie sa nabíja prostredníctvom USB. Kliknite pre viac možností. Tu je možné zvoliť, ako sa má zariadenie používať cez USB. Výberom možnosti Preniesť súbory je možné pristupovať ku všetkým údajom zo zariadenia.

  Obr. 17: Prístup k dátam a ich prenos

  Potom musíte vybrať príslušný priečinok. V takom prípade by sa súbory fotografií mali preniesť zo smartfónu do počítača. V adresári zariadenia je v počítači teraz k dispozícii niekoľko priečinkov. Fotografie sa nachádzajú v priečinku DCIM (= Digital Camera Image), ktorý sa otvára dvojitým kliknutím.

  Obr. 18: Ako preniesť fotografie do počítača

  Fotografie je teraz možné kopírovať z pamäti zariadenia do počítača. Označte všetky fotografie, ktoré sa majú skopírovať. Jedným zo spôsobov je označiť všetky fotografie vytvorením rámu myšou okolo všetkých fotografií. Teraz môžete fotografie skopírovať pomocou pravého tlačidla myši do požadovanej zložky v počítači. Po kliknutí pravým tlačidlom myši na značku sa otvorí malé okno. Teraz je možné kliknúť ľavým tlačidlom myši na pole Kopírovať. Potom môžete otvoriť priečinok, do ktorého sa majú súbory s fotografiami prekopírovať. Do požadovaného priečinku znova kliknite pravým tlačidlom myši a ľavým tlačidlom myši vyberte možnosť Vložiť. Teraz sa súbory prenesú do počítača. V závislosti od toho, aké veľké sú súbory a koľko súborov ste vybrali, môže to chvíľu trvať. V takom prípade sa otvorí lišta načítania, kde sa zobrazí priebeh prenosu.

  Tento spôsob prenosu súborov z mediálneho zariadenia do počítača so systémom Windows je iba jedným z mnohých. Kopírovanie a vkladanie sa dá vykonať aj technikou uchopenia a prenesenia alebo klávesových kombinácií. Pri iných operačných systémoch v počítači (napr. MacOS) alebo pri inom mediálnom zariadení (napr. IOS) sa veci môžu trochu líšiť.


  Otázky na porozumenie

  1. Čo sú to skryté ponukové lišty?

  2. Čo môžete urobiť v ponuke pomocníka, ktorú pre vás pripravujú softvérové spoločnosti?

  3. Vysvetlite, ako prebieha prenos fotografií z digitálneho fotoaparátu do počítača.