Topic outline

 • Úvod

  Aby sme mohli aktívne a kreatívne pracovať s médiami a odovzdávať svoje vedomosti deťom, má význam zoznámiť sa so základmi mediálnych technológií. Cieľom nie je porozumieť technológiám do najmenších detailov, ale získať základné poznatky o funkcionalite a sieťových možnostiach mediálnej technológie.

  Tento modul je určený predovšetkým pre technicky neskúsených odborníkov v predprimárnom vzdelávaní, aby mohli neskôr aktívne a kreatívne pracovať s médiami. Odporúčame ho použiť aj v prípade, že potrebujete obnoviť či prehĺbiť už existujúce poznatky.


  Ak chcete používať rôzne zariadenia, napríklad počítač či tablet konkrétnejšie a cielenejšie, odporúčam vám, aby ste sa zapísali do vhodného kurzu. Vhodné ponuky môžete nájsť napríklad na webových stránkach svojho miestneho vzdelávacieho centra pre dospelých.
 • O tomto module

  Pri štúdiu tohoto modulu...

  • Dozviete sa o komponentoch a funkciách počítača
  • získate informácie o rôznych zariadeniach (laptopy, tablety, smartfóny) aj o hardvéri a softvéri
  • sa naučíte aktívne a tvorivo pracovať s médiami
  • dozviete sa základné informácie ak nemáte technické skúsenosti alebo si osviežite existujúce poznatky

  V tomto module...

  • Uvidíte rôzne technické zariadenia
  • Aktivity vás podporia a umožnia vám lepšie porozumieť obsahu a pripravia vás na test
  • Odkazy na ďalšie stránky vám poskytnú viac informácií
 • Čo je počítač?

  Počítač je elektronické zariadenie, ktoré sa používa na spracovanie údajov a informácií. Dokáže ukladať, spracovávať a získavať údaje. To umožňuje užívateľovi písať texty, posielať e-maily, hrať hry a surfovať na internete . Dá sa tiež používať na vytváranie a úpravu prezentácií, tabuliek, fotografií a videí.

  Všetky počítače majú jedno spoločné – pozostávajú z hardvéru a softvéru.

  Hardvér je akákoľvek súčasť počítača, ktorá má fyzickú podobu, napríklad myš alebo klávesnica. Za hardvér sa považujú aj všetky vnútorné časti počítača.

  Obr. 1: Hardvér - stolný počítač a jeho vnútorné komponenty


  Softvér je výraz pre programy a s nimi súvisiace dáta. To znamená, že ide o súbor inštrukcií, ktoré hardvér informujú o tom, čo a ako má robiť. Príkladom softvéru sú digitálne hry, textové procesory alebo webové prehliadače.

  Obr. 2: Príklady softvéru


  Všetko, čo robíme na počítači, závisí od hardvéru a softvéru, ktorý obsahuje. Je napríklad možné prehliadať webovú stránku vo webovom prehliadači (softvér) a prechádzať po stránke pomocou myši (hardvér). Rozdiely v hardvéri vidíme na rôznych typoch počítačov. Rôzne typy počítačov zvyčajne využívajú rôzne typy softvéru.  Kvíz – Hardvér vs. Softvér

  Drag and drop images to the right place


  Otázky na porozumenie

  1. Čo počítač dokáže?

  2. Ako by ste zadefinovali hardvér a softvér? • Rôzne typy počítačov

  Väčšina ľudí si pri slove počítač predstaví osobný počítač (PC), či už stolný počítač alebo notebook. Existujú však počítače mnohých tvarov a veľkostí a v našom každodennom živote vykonávajú množstvo rôznych funkcií: počítače sú aj bankomaty na vyberanie hotovosti, prístroje na skenovanie potravín v supermarkete alebo kalkulačky.

  Známym typom počítača je stolný počítač, ktorý množstvo ľudí využíva pri práci doma alebo v škole. Stolné počítače sú navrhnuté tak, aby sa dali umiestniť na stôl, a zvyčajne pozostávajú z rôznych častí, ako sú skrinka počítača, monitor, klávesnica a myš.

  Obr. 3: Stolný počítač -PC


  Ďalším dobre známym typom počítača je prenosný počítač alebo skrátene notebook. Notebooky sú prenosné počítače na batériu. Sú preto flexibilnejšie ako stolné počítače a dajú sa použiť takmer kdekoľvek.

  Obr. 4 Notebook


  Podobne ako notebooky, aj tablety sú navrhnuté tak, aby boli prenosné. Ponúkajú však iný počítačový zážitok. Najviditeľnejší rozdiel je v tom, že tabletové počítače nemajú klávesnicu, ale dotykovú plochu. Celá obrazovka je citlivá na dotyk, takže sa môžete dotknúť virtuálnej klávesnice a prst použiť ako ukazovateľ myši. Tabletové počítače nedokážu všetko to, čo tradičné počítače. Mnoho ľudí radšej pracuje s určitými programami na tradičnom počítači, ako je napríklad stolný počítač alebo notebook, než na tablete. Výhody tabletového počítača však z neho robia ideálny druhý počítač.

  Obr. 5: tablet


  Server je počítač, ktorý odosiela informácie ďalším počítačom v sieti. Napríklad pri používaní internetu sa človek pozerá na niečo, čo je uložené na serveri. Mnoho spoločností používa lokálne súborové servery na interné ukladanie a zdieľanie.

  Obr 6: Server


  Mnoho dnešných elektronických a mediálnych zariadení sú v podstate špecializované počítače, hoci si ich s nimi niekedy nespájame.


  Smartfóny: Smartfón je výkonnejšia verzia konvenčného mobilného telefónu. Okrem rovnakých základných funkcií, hovorov, hlasovej schránky a SMS sa smartfóny môžu pripojiť na internet cez wireless LAN (Wi-Fi) alebo cez mobilnú sieť. To znamená, že smartfóny sa môžu používať na rovnaké veci, aké bežne robíme na počítači, napríklad na kontrolu e-mailov, surfovanie na internete, alebo nakupovanie cez internet. Väčšina smartfónov používa dotykovú obrazovku, čo znamená, že na zariadení nie je žiadna fyzická klávesnica. Namiesto toho ťukneme na virtuálnu klávesnicu a na interakciu s displejom používame prsty. Medzi jeho ďalšie štandardné funkcie patrí vysokokvalitný digitálny fotoaparát a možnosť prehrávať digitálnu hudbu a videá. Smartfón dokonca často v jedinom zariadení nahrádza mediálne zariadenia, ako sú notebook, digitálny hudobný prehrávač a digitálny fotoaparát.

  Obr. 7: Smartfón


  Otázky na porozumenie

  1. Aké sú 3 základné typy počítačov?

  2. Aká je funkcia servera?

  3. Ako sa dajú smartfóny pripojiť na internet?

 • Vnútro počítača

  Na prvý pohľad môžu malé súčiastky počítača vyzerať komplikovane. Interiér počítačovej skrinky však nie je nijako zvlášť tajomný. V nasledujúcom texte sú predstavené a vysvetlené niektoré základné časti, aby ktokoľvek, kto počítače nepozná, pochopil, čo sa v počítači deje.


  Obr. 8: Pohľad dovnútra počítača; Gustavb, via Wikimedia Commons


  Základná doska je hlavná doska počítača. Ide o tenký disk obsahujúci CPU, pamäť, pevný disk a konektory optickej mechaniky, rozširujúce karty na ovládanie videa a zvuku a pripojenia k počítačovým portom (napr. USB porty). Základná doska je priamo alebo nepriamo spojená so všetkými časťami počítača.

  RAM (Random Access Memory) je krátkodobá pamäť systému. Kedykoľvek počítač vykonáva výpočty, dočasne uloží údaje do pamäte RAM. Táto krátkodobá pamäť sa vymaže, keď je počítač vypnutý. Pri práci na dokumente, hárku alebo akomkoľvek inom type súboru je potrebné uložiť si ho, aby sa nestratil. Pri ukladaní súboru sa údaje zapisujú na pevný disk, ktorý slúži ako dlhodobá pamäť. RAM sa meria v megabajtoch (MB) alebo gigabajtoch (GB). Čím viac pamäte RAM má počítač, tým viac vecí zvláda robiť súčasne. Pri nedostatku pamäte RAM začne počítač pracovať pomaly, ak máte otvorených viacero programov naraz. To je dôvod, prečo veľa ľudí pridáva do svojich počítačov viac pamäte RAM, ak chcú zlepšiť ich výkon.

  Jednoduché vysvetlenie objemu/veľkosti: porovnanie bajtov, kilobytov, meabajtov, gigabajtov a terabajtov
  1 Bajt písmeno alebo číslica
  1 Kilobajt (KB) = 1000 Bajtov 1 strana knihy
  Megabajt (MB): 1 MB = 1000 KB

  3-4 MB


  1 fotka
  Gigabajt (GB): 1 GB = 125 MB = 125000 KB

  5 GB


  1 film v DVD kvalite
  Terabajt (TB): 1 TB = 125 GB = 125000 MB

  7,5 TB


  Kongresová knižnica, Washington DC, USA

  TABUĽKA 3: Porovnanie objemu/veľkosti


  Softvér, dokumenty a ďalšie súbory sú uložené na pevnom disku. Pevný disk je dlhodobá pamäť, čo znamená, že údaje tu zostávajú uložené, aj keď je počítač vypnutý alebo odpojený od zdroja napájania. Po spustení programu alebo otvorení súboru počítač skopíruje niektoré údaje z pevného disku do pamäte RAM. Po uložení súboru sa údaje skopírujú späť na pevný disk. Čím rýchlejší je pevný disk, tým rýchlejšie môže počítač spúšťať a načítavať programy.


  Ak sa rozhodnete otvoriť skrinku počítača a pozrieť sa dovnútra, najprv ho odpojte od napájania. Predtým, ako sa dotknete vnútornej strany počítača, dotknite sa uzemneného kovového predmetu alebo kovovej časti krytu počítača, aby ste odstránili statický náboj. Statická elektrina sa môže prenášať cez počítačové obvody, čo môže spôsobiť vážne poškodenie počítača. Na preskúmanie môžete tiež použiť starý vyradený počítač.

  Väčšina počítačov má na základnej doske rozširujúce sloty, ktoré umožňujú pridávanie rôznych typov rozširujúcich kariet. Tieto karty sa niekedy označujú ako karty PCI (Peripheral Component Interconnect). Možno nebudete potrebovať pridávať karty PCI, pretože väčšina základných dosiek má vstavané video, zvukové a sieťové karty.


  Pohľad dovnútra počítača môže byť pre deti vzrušujúcim zážitkom. Deti sa môžu pokúsiť pomenovať jednotlivé časti. Nechajte deti vysvetliť, čo si myslia, ako podľa nich počítač funguje a prečo potrebujú vhodné komponenty. To stimuluje ich predstavivosť. Môžete diskutovať o skutočnej funkcii jednotlivých častí spôsobom, ktorý je deťom zrozumiteľný. Deti tak získajú dobrú predstavu o tom, ako počítače fungujú. Svoje predstavy môžu neskôr vyjadriť napríklad kresbou.

  Otázky na porozumenie

  1. Viete vymenovať niekoľko hardvérových častí, ktoré sa nachádzajú vovnútri počítača?

  2. V ktorých častiach hardvéru sú nainštalované softvérové programy?

  3. Čo znamená skratka PCI?

 • Porty a tlačidlá na počítači

  Každý počítač je iný, takže tlačidlá, porty a zásuvky sa medzi jednotlivými počítačmi líšia. Na väčšine stolných počítačov sú však porty a tlačidlá, ktoré nájdeme prakticky na viacerých typoch. Naučiť sa používať tieto porty pomáha v prípadoch, keď je potrebné niečo prepojiť s počítačom, napríklad tablet, tlačiareň, klávesnicu alebo myš.


  Obr. 9: Predná strana stolného počítača


  Na zadnej strane skrinky počítača sú prepojovacie porty, určené pre konkrétne zariadenia. Ich umiestnenie sa pri jednotlivých počítačoch líši a mnoho spoločností má svoje vlastné špeciálne porty pre konkrétne zariadenia. Niektoré z portov môžu byť farebne odlíšené, čo pomáha určiť, ktorý port sa používa s ktorým konkrétnym zariadením.

  Nasledujúci obrázok zobrazuje najdôležitejšie konektory na zadnej strane stolného počítača, ktoré môžu byť potrebné pri každodennej práci v MŠ.


  Obr. 10: Zadná strana stolného počítača


  Existuje mnoho ďalších typov konektorov. Ak počítač obsahuje porty, ktoré nepoznáte, ďalšie informácie nájdete v návode alebo u správcu počítača.


  Otázky na porozumenie

  1. Kde na stolnom počítači sa nachádzajú prepojovacie porty?

  2. Kde na stolnom počítači sa nachádzajú zvukové porty?

  3. Na čo sa používajú predné USB porty na stolnom počítači? • Periférne zariadenia

  K základnej výbave počítača zvyčajne patrí skrinka počítača, monitor, klávesnica a myš. Okrem týchto komponentov je možné k ďalším portom počítača pripojiť ďalšie prídavné zariadenia. Nazývajú sa tiež periférne zariadenia a v ďalšej časti sa zoznámite s najdôležitejšími z nich a ktoré môžete použiť pri každodennej práci v MŠ.

  Tlačiareň: Tlačiareň sa používa na tlač dokumentov, fotografií a všetkého ostatného, čo vidíme na obrazovke. Existuje mnoho typov tlačiarní, vrátane atramentových, laserových a fotografických tlačiarní. Pri práci v MŠ je možné ľahko a rýchlo vytlačiť fotografie a koláže, ktoré deti vytvorili. Výsledky svojich mediálnych prác si môžu zakladať, alebo vziať domov.

  Obr. 11: tlačiareň


  Skener: Pomocou skenera je možné fyzický obrázok alebo dokument skopírovať a uložiť ho do počítača ako digitálny (počítačom čitateľný) obrázok. Mnoho skenerov je súčasťou zariadenia typu „všetko v jednom“, ktoré dokáže skenovať a kopírovať dokumenty, ale existujú aj samostatné ploché alebo ručné skenery. Skener sa v MŠ môže použiť napríklad na digitalizáciu ručne maľovaných obrázkov detí v počítači, ktoré sa potom môžu použiť v digitálnych dokumentoch alebo kolážach.

  Obr. 12: skener


  Reproduktory/ slúchadlá: Reproduktory a slúchadlá sú výstupné zariadenia a odosielajú užívateľovi informácie z počítača. V tomto prípade umožňujú počúvať zvuk a hudbu. V závislosti od modelu môžu byť pripojené k audioportu alebo k USB portu. Niektoré monitory majú tiež zabudované reproduktory. Tablety a smartfóny majú zabudované reproduktory. Reproduktory môžete použiť napríklad na prehrávanie bezplatných online rozhlasových hier alebo zvukov z prostredia a zvukov živočíchov z online zvukovej databázy.

  Mikrofóny: Mikrofón je typ vstupného zariadenia, ktoré prijíma informácie od používateľa. Mikrofóny umožňujú nahrávať zvuk alebo sa používajú pri rozhovore cez internet. Mnoho notebookov a tabletov má vstavané mikrofóny. V MŠ sa mikrofón môže použiť na tvorivú prácu s deťmi, napríklad na nahratie špeciálnej zvukovej hry. Môže sa tiež použiť na zaznamenanie jazykovej úrovne dieťaťa a jej následné vyhodnotenie s rodičmi.

  Digitálne fotoaparáty: Pomocou digitálneho fotoaparátu môžete nasnímať fotografie a videá v digitálnom formáte. Ak pripojíte fotoaparát k portu USB na vašom počítači, môžete preniesť obrázky z fotoaparátu do počítača. S deťmi môžete fotografie zbierať a spracovávať v programoch na upravovanie fotografií a potom ich vytlačiť.

  Tablety a smartfóny: Dnes sú všetky tablety a smartfóny vybavené USB káblom, aby sa mohli pripojiť k počítaču. To umožňuje prenos fotografi, videí a audio nahrávok na ďalšie spracovanie alebo zálohovanie.


  Otázky na porozumenie

  1. Čo sú periférne zariadenia počítača?

  2. Viete vymenovať rôzne typy tlačiarní?

  3. Aké zariadenie môžete použiť na digitalizáciu rukou nakresleného obrázku?

  4. Ako sa dá smartfóne prepojiť s počítačom?

 • Základy softvéru - operačné systémy a aplikácie

  Operačný systém (OS) je najdôležitejší softvér, ktorý pracuje na počítači. Spravuje pamäť a procesy v počítači, ako aj všetok softvér a hardvér. Umožňuje tiež komunikáciu s počítačom. Bez operačného systému je počítač nepoužiteľný. Zvyčajne je súčasne spustených niekoľko rôznych počítačových programov a všetky potrebujú prístup k procesoru CPU, RAM a pevnému disku počítača. Operačný systém ich všetky koordinuje, aby zabezpečil, že každý program dostane to, čo potrebuje.

  Operačné systémy sú zvyčajne predinštalované na každom počítači. Väčšina ľudí využíva operačný systém, ktorý sa dodáva s počítačom, ale je možné operačný systém aj aktualizovať alebo dokonca zmeniť. Tri najbežnejšie operačné systémy pre stolné počítače a notebooky sú Microsoft Windows, macOS a Linux. Pre tablety a smartfóny sú najbežnejšími operačnými systémami Android a iOS, moderné operačné systémy, ktoré používajú grafické užívateľské rozhranie (graphical user interface - GUI). Vďaka ich operačnému systému môžeme klikať myšou na ikony, tlačidlá a menu. Na obrazovke sa nám potom zobrazí jasná a prehľadná kombinácia grafiky a textu.

  Užívateľské rozhranie každého operačného systému má odlišný vzhľad, preto môže prechod na iný operačný systém najskôr pôsobiť cudzo.


  Moderné operačné systémy sú však navrhnuté tak, aby sa ľahko používali a väčšina základných princípov je rovnaká.

  Obr. 13: Užívateľské rozhranie – operačné systémy

  Aplikácia (app) je typ softvéru, ktorý umožňuje vykonávanie konkrétnych úloh. Po otvorení sa aplikácia v operačnom systéme spustí a beží až kým ju nezatvoríte. Súčasne je možné otvoriť viacero aplikácií. Existuje množstvo aplikácií a programov pre stolné počítače aj notebooky. Niektoré sú rozsiahlejšie (napr. Microsoft Word), zatiaľ čo iné dokážu iba jednu alebo dve veci (tj. aplikácie ako hodiny alebo kalendár). Stolné a prenosné počítače nie sú jediné zariadenia, na ktorých môžete spúšťať aplikácie alebo programy. Môžete si stiahnuť aplikácie aj do mobilných zariadení, ako sú smartfóny a tablety.

  Obr. 14: Rôzne aplikácie


  Otázky na porozumenie

  1. Viete vysvetliť, aký je rozdiel medzi operačným softvérom a softvérom aplikácie?

  2. Viete vymenovať najbežnejšie operačné systémy sv stolných počítačoch?

 • Používanie počítača

  Počítač je viac než len ďalšie bežné zariadenie. Množstvo informácií a možností, ktoré nám ponúka, môže byť zahlcujúce, ale s počítačom toho môžeme naozaj veľa dosiahnuť a používať ho môže byť pre nás veľmi prínosné. Toto sú niektoré základné veci, ktoré na ňom môže užívateľ robiť.

  Učenie sa nového programu

  V nasledujúcich moduloch sú predstavené nové programy a aplikácie, ktoré podporujú kreatívnu mediálnu prácu pre deti a sú veľmi užitočné. Nie všetky sú podrobne vysvetlené, niektoré vám len odporučíme. Je preto zmysluplné zamyslieť sa nad tým, ako sa môžeme naučiť a používať nový program sami.


  Na začiatku sa vám môže zdať, že používanie nového počítačového programu je príliš náročné, ale nezabúdajte, že už toho viete viac, ako si myslíte. Aj keď obrazovka pred vami pôsobí úplne neznámo, všetko, čo ste sa doteraz dozvedeli o počítači a ďalších programoch, vám pomôže prísť na to, čo ďalej. Ak prácou s novým programom strávite viac času, bude vám zdať známejší.

  Prvá vec, ktorú musíte urobiť, keď otvoríte nový program je, že v ňom vyhľadáte známe funkcie. Nemusí to byť hneď zrejmé, ale väčšina počítačových programov má spoločných niekoľko základných funkcií - veci, ktoré ste sa naučili v jednom programe vám pomôžu pri učení nového. Napríklad veľa klávesových skratiek ostáva v rôznych programoch rovnaká. Väčšina programov má tiež menu pre súbory a úpravy a zvyčajne sú umiestnené na rovnakom mieste: v hornej časti obrazovky, buď ako rolovacia ponuka, alebo na paneli s ponukami. Ponukové menu súborov a úprav zvyčajne v každom programe obsahuje podobné funkcie. Ak viete, že funkcia tlače sa v ponukovom menu programu Microsoft Word nachádza v časti Súbor, je to prvé miesto, kde ju budete hľadať aj v iných programoch.


  Aj keď prejdete z PC na Mac alebo naopak, klávesové skratky ostávajú do značnej miery rovnaké. Jednoducho nahraďte klávesu Command na počítači Mac klávesou Ctrl na PC. Napríklad kombinácia kláves pre funkciu Vystrihnúť je Ctrl+X na PC a Command+X na počítači Mac.

  Ak v novom programe neviete nájsť niektoré funkcie, môžete ich vyhľadať v skrytých ponukových paneloch. Mnoho programov má bočné panely nástrojov alebo panely, ktoré je možné skryť alebo rozbaliť. Tieto panely bývajú pri spustení programu často skryté.


  Ak sa vám nedarí nájsť nejakú funkciu, hľadajte skryté panely alebo funkciu pomocníka.

  Ak program, ktorý chcete použiť, obsahuje veľa neznámych prvkov alebo ak v ňom nájdete funkcie, ktoré jednoducho nepoznáte, zachovajte pokoj. Máte ešte možnosť vyskúšať niekoľko jednoduchých krokov, aby ste sa v programe zorientovali.

  Softvérové spoločnosti vedia, že väčšina užívateľov bude mať otázky o používaní ich programov, takže obsahujú zabudovanú funkciu Pomocníka. Obvykle je možné získať prístup k funkcii pomocníka programu kliknutím na ponuku pomocníka (niekedy zobrazenú symbolom otáznika) v hornej časti obrazovky. Nájdete tam pokyny, ako postupovať, tipy na riešenie problémov a odpovede na často kladené otázky. Niektoré funkcie pomocníka dokonca obsahujú odkazy na online fóra pomoci, na ktorých môžu užívatelia uverejňovať odpovede na svoje otázky.

  Obr. 15: Funkcia pomocníka v programe Word


  Ak nenájdete odpoveď v časti Pomocník v danom programe, skúste vyhľadať riešenie cez Google. Pravdepodobne nájdete návody (tutorials) alebo príspevky od iných užívateľov, ktoré vysvetľujú, ako program používať. Môžete tiež vyhľadať videá a videotutoriály o programe, ktorý používate na kanáli YouTube.

  Prenos súborov do počítača

  V nasledujúcich moduloch aj v praktických pokynoch bude opakovane spomenuté, že fotografie, videá alebo iné súbory je možné preniesť z média, napr. z tabletu do počítača. Ako to funguje, je vysvetlené nižšie.

  Prvým krokom je pripojenie mediálneho zariadenia, na ktorom sú uložené súbory (napr. digitálny fotoaparát, tablet alebo smartfón), k počítaču. Najjednoduchším spôsobom je pripojiť zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.

  Obr. 16: USB kábel (vľavo) a USB port (vpravo)

  V prípade operačného systému Windows by sa zariadenie malo zobraziť pod položkou Počítač / Tento počítač alebo v časti Zariadenia a jednotky. Ak sa chcete dostať do adresára vybraného zariadenia, dvakrát kliknite na zobrazené zariadenie na obrazovke. Je možné, že zariadenie (často pri smartfónoch alebo tabletoch chránených PIN kódom) treba najskôr odomknúť. V prípade novších tabletov a smartfónov (s operačným systémom Android) sa na obrazovke zariadenia zobrazí správa Zariadenie sa nabíja prostredníctvom USB. Kliknite pre viac možností. Tu je možné zvoliť, ako sa má zariadenie používať cez USB. Výberom možnosti Preniesť súbory je možné pristupovať ku všetkým údajom zo zariadenia.

  Obr. 17: Prístup k dátam a ich prenos

  Potom musíte vybrať príslušný priečinok. V takom prípade by sa súbory fotografií mali preniesť zo smartfónu do počítača. V adresári zariadenia je v počítači teraz k dispozícii niekoľko priečinkov. Fotografie sa nachádzajú v priečinku DCIM (= Digital Camera Image), ktorý sa otvára dvojitým kliknutím.

  Obr. 18: Ako preniesť fotografie do počítača

  Fotografie je teraz možné kopírovať z pamäti zariadenia do počítača. Označte všetky fotografie, ktoré sa majú skopírovať. Jedným zo spôsobov je označiť všetky fotografie vytvorením rámu myšou okolo všetkých fotografií. Teraz môžete fotografie skopírovať pomocou pravého tlačidla myši do požadovanej zložky v počítači. Po kliknutí pravým tlačidlom myši na značku sa otvorí malé okno. Teraz je možné kliknúť ľavým tlačidlom myši na pole Kopírovať. Potom môžete otvoriť priečinok, do ktorého sa majú súbory s fotografiami prekopírovať. Do požadovaného priečinku znova kliknite pravým tlačidlom myši a ľavým tlačidlom myši vyberte možnosť Vložiť. Teraz sa súbory prenesú do počítača. V závislosti od toho, aké veľké sú súbory a koľko súborov ste vybrali, môže to chvíľu trvať. V takom prípade sa otvorí lišta načítania, kde sa zobrazí priebeh prenosu.

  Tento spôsob prenosu súborov z mediálneho zariadenia do počítača so systémom Windows je iba jedným z mnohých. Kopírovanie a vkladanie sa dá vykonať aj technikou uchopenia a prenesenia alebo klávesových kombinácií. Pri iných operačných systémoch v počítači (napr. MacOS) alebo pri inom mediálnom zariadení (napr. IOS) sa veci môžu trochu líšiť.


  Otázky na porozumenie

  1. Čo sú to skryté ponukové lišty?

  2. Čo môžete urobiť v ponuke pomocníka, ktorú pre vás pripravujú softvérové spoločnosti?

  3. Vysvetlite, ako prebieha prenos fotografií z digitálneho fotoaparátu do počítača.

 • Používanie internetu

  Internet je globálna sieť miliárd počítačov a iných elektronických zariadení. S internetom je možné pristupovať takmer ku všetkým dostupným informáciám, komunikovať so všetkými na svete a ešte oveľa viac. To všetko sa dá na domácom počítači. Aby bolo zariadenie prístupné, musí byť pripojené k internetu. Pri plánovaní používania internetu v MŠ je zvyčajne potrebné kúpiť pripojenie na internet od poskytovateľa internetových služieb, pravdepodobne od telefónnej alebo káblovej spoločnosti. Ostatné zariadenia sa zvyčajne pripájajú cez pripojenie Wi-Fi alebo mobilné pripojenie k internetu.

  Väčšina informácií na internete sa nachádza na webových stránkach. Po pripojení na internet sa na prístup k webovým stránkam môže použiť program s názvom webový prehliadač (najobľúbenejšími sú prehliadače Google Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge a Opera).

  Webová stránka je súhrn textov, obrázkov, odkazov a ďalších zdrojov. Webové stránky nám môžu pripomínať iné formy médií, ako sú novinové články alebo televízne programy, alebo môžu byť interaktívne spôsobom, ktorý je pre ne jedinečný. Účelom webovej stránky môže byť čokoľvek, môže to byť: spravodajská platforma, online knižnica, reklama, fórum na výmenu obrázkov alebo vzdelávacia stránka.

  Obr. 19: webový prehliadač

  Webový prehliadač umožňuje ľuďom pripojiť sa k webovým stránkam a prezerať si ich. Samotný webový prehľadávač nie je internet, stránky na internete len zobrazuje. Každá webová stránka má jedinečnú adresu. Zadaním tejto adresy do webového prehliadača je možné pripojiť sa k tejto webovej stránke a zobraziť ju. Webové stránky často obsahujú odkazy na iné webové stránky, nazývame ich hypertextové odkazy. Často sú súčasťou textu na webe. Zvyčajne majú modrú farbu a niekedy sú podčiarknuté alebo napísané tučným písmom. Po kliknutí na text prehliadač načíta ďalšiu stránku. Autori webových stránok používajú hypertextové odkazy na prepojenie relevantných stránok. Táto sieť prepojení je jednou z najunikátnejších funkcií Internetu a nazýva sa World Wide Web (WWW), všeobecne známa ako sieť. Každá sieť (web) má jedinečnú adresu s názvom Uniform Resource Locator (URL). URL sa zmení po kliknutí na odkaz a prehliadač načíta novú stránku. Zadanie adresy URL do panela s adresou v prehliadači spôsobí, že prehliadač načíta stránku spojenú s touto URL adresou. Je to ako adresa na mape, vďaka ktorej prehliadač vie, kam má na internete ísť.


  Ak hľadáte na internete určité informácie, môže vám pomôcť vyhľadávač. Vyhľadávač je špecializovaná webová stránka navrhnutá tak, aby vám pomohla nájsť ďalšie webové stránky. Keď do vyhľadávacieho nástroja zadáte kľúčové slová alebo výraz, zobrazí sa zoznam stránok, ktoré sú pre vaše kľúčové slová relevantné. Najobľúbenejší vyhľadávací nástroj je Google, za ním nasledujú Bing, Yahoo a Baidu. Vyhľadávacie nástroje môžete použiť aj na vyhľadanie množstva materiálov pre svoju každodennú prácu v MŠ. Len to vyskúšajte!

  Jednou z najlepších funkcií internetu je schopnosť komunikovať takmer okamžite s kýmkoľvek na svete. E-mail je jedným z najstarších a najuniverzálnejších spôsobov komunikácie a výmeny informácií na internete a používajú ho miliardy ľudí. Sociálne médiá umožňujú ľuďom spájať sa a vytvárať komunity online. Existuje mnoho ďalších vecí, ktoré sa dajú robiť na internete. Existuje tisíce spôsobov, ako byť informovaný alebo nakupovať cez internet. Môžete platiť účty, spravovať bankové účty, spoznávať nových ľudí, pozerať televíziu alebo sa učiť nové zručnosti.


  Takmer všetko sa dnes dá naučiť alebo urobiť online.


  Otázky na porozumenie

  1. Vedeli by ste niekomu vysvetliť, čo je internet?

  2. Viete vymenovať niekoľko známych webových prehliadačov?

  3. Ako sa môžete dostať na nejakú webstránku?

  4. Čo môžete robiť na internete?

 • Exkurz – Tablety v MŠ a zariadeniach ranej starostlivosti

  Tablet je multifunkčné zariadenie, ktoré sa dá použiť na fotografovanie a natáčanie videí. Má tiež integrovaný mikrofón na nahrávanie zvuku, čo možno využiť pri tvorbe vlastných zvukových hier. Tablet ponúka aj ďalšie kreatívne aplikácie a nástroje. Jedno zariadenie postačuje pre malú triedu. Pre väčšie triedy by však bolo potrebné zakúpiť niekoľko zariadení.

  Tablety sa ľahko ovládajú a starostlivosť o ne je jednoduchá. Môžeme ich použiť na písanie, alebo približovanie objektov. Deti často zo skúseností v rodine vedia, ako sa toto zariadenie používa. Tablet nemajú problém používať ani mladšie deti.

  Okrem argumentov v prospech zariadenia typu všetko v jednom a ľahkej obsluhy existujú aj ďalšie aspekty, ktoré hovoria v prospech nákupu tabletov do MŠ. Zariadenia sú skladné, ľahké, ľahko použiteľné a flexibilné. Výhodou ich použitia v rámci mediálnej výchovy je ich malá chybovosť, pomerne vysoká odolnosť a výdrž batérie až 18 hodín. Pre iPad a niektoré tablety so systémom Android existujú aj detské púzdra vyrobené z tuhej peny, vybavené držadlami, vďaka čomu s nimi deti veľmi ľahko dokážu manipulovať.


  Spoločne si s deťmi nastavte pravidlá správania a používania tabletu, podobne ako pri používaní iných vecí v MŠ. Uistite sa, že to, čo nakupujete má platnú licenciu.

  Pri narábaní s tabletmi v MŠ by mali učiteľky vychádzať z princípu, že tieto zariadenia sú len doplnkom vo výchovno-vzdelávacom procese a v žiadnom prípade nenahrádzajú iné dôležité činnosti.

  V minulosti učiteľky napríklad pri téme objavovanie lesa pracovali viac s obrázkovými knihami, dnes používajú rôzne aplikácie alebo vyhľadávač Google. Tablet samozrejme môžete vziať so sebou do lesa, aby ste mohli odfotografovať rastliny, zvieratá a ich stopy, alebo môžete zaznamenať zvuky prírody.

  Keď sa tablet používa v každodennej pedagogickej práci cielene, otvára sa množstvo kreatívnych možností, ktoré dopĺňajú ostatnú prax. Pri spoločnom bádaní a hraní sa s tabletom prebieha obsažná stimulovaná komunikácia. Deti spoločne zvládajú úlohy a učia sa porozumieť súvislostiam.


  Spolu s deťmi môžete na tabletoch vytvoriť obrazové a zvukové hádanky, svetelné maľby, fotokoláže a príbehy, kreslené rozprávky, rozhlasové hry a ešte omnoho viac.

  Jeho využitie v pedagogickej praxi má veľa možností. Úspešnosť jeho implementácie závisí od zručností a mediálnych kompetencií učiteliek a ich know-how. Len to vyskúšajte! Prinášame vám niekoľko praktických príkladov tvorivého a aktívneho využitia tabletov v každodennej pedagogickej praxi.


  Otázky na porozumenie

  1. Aké sú hlavné výhody používania tabletov v MŠ a zariadeniach ranej starostlivosti?

  2. Pri akých úlohám môžu tablety deťom pomôcť?

  3. Aké iné úlohy môžu deti riešiť s tabletom pri výuke vonku?