• Úvod

    (Digitálne) médiá deti veľmi zaujímajú. Aj tí najmladší sa hrajú na tabletoch alebo smartfónoch a tešia sa z vtipných zvukov a pohyblivých obrázkov. Deti vo veku od troch do šiestich rokov vnímajú médiá najmä ako rozprávačov príbehov alebo hračky. Deti zvyčajne nedokážu posúdiť ani predvídať vplyv a dôsledky svojho využívania médií. Je dôležité zahrnúť tému médií do predprimárneho vzdelávania, aby sme deti v predškolskom veku zoznámili s kompetentným a kritickým prístupom k médiám.