• Presýtenie detí mediálnymi zážitkami

  Násilie

  Pri dennodennom používaní médií sa môžu deti stretnúť aj s násilnými scénami. v kreslených filmoch určených malým deťom sa tvorcovia snažia násilie prezentovať prijateľným a zábavným spôsobom. No niekedy to môže byť aj inak, najmä v prípadoch, keď sa roztomilé animované postavičky objavujú aj v programoch pre dospelých. Násilie, ktoré je prezentované cez ich známe postavičky, prostredníctvom drsných slov a často aj cez sexuálne správanie, môže deti vystrašiť, rozrušiť a šokovať.

  Aj tie "najnevinnejšie" kreslené filmy pre najmenšie deti mžu obsahovať násilné scény alebo hádky medzi postavami, ktoré môžu deti vystrašiť.


  Násilné scény stvárňované skutočnými hercami, napríklad v akčných filmoch alebo thrilleroch, zvyčajne nie sú malé deti schopné vnímať ako fikciu. Program nedokážu sledovať s odstupom. Ide skôr o to, že deti majú často pocit, že oni sami sú súčasťou deja, a preto v nich takéto scény môžu vyvolať mimoriadne znepokojujúce pocity. Tento efekt sa zvyšuje, keď je násilie namierené proti deťom.

  Desivé a znepokojujúce pocity u detí môžu vyvolať aj scény, kde je ubližované slabším, menším alebo zvieratám. Môže ich vystrašiť i to, ak vo filme vidia, ako dravec trhá bezbranné zviera, pretože deti vo veku od troch do šiestich rokov sa tiež cítia malé a bezbranné. Takéto scény môžu deti prežívať mimoriadne emotívne. To isté platí pre seriály alebo filmy, v ktorých hrá zviera hlavnú úlohu. Deti sa silne stotožňujú s hlavnou postavou, preto veľmi intenzívne prežívajú nebezpečenstvá a dobrodružstvá, ktoré zvieracia postava zažíva.

  V správach sa skutočné násilie páchané na ľuďoch často vyskytuje, napríklad pri hláseniach o prírodných katastrofách, hladomore alebo vojnových konfliktoch. Niekedy sa dramatické a násilné obrazy objavia v rýchlom slede a nečakanom kontexte a je ťažké ich vytriediť. Násilné výjavy v správach môžu pôsobiť na deti traumatizujúco, preto by im nemali byť vystavené.


  Deťom môžete pomôcť spracovať ich mediálne skúsenosti, najmä tie negatívne. Spoločne hovorte o vašich mediálnych skúsenostiach, napríklad počas ranného kruhu. Pomôckou vám môžu byť aj vopred pripravené obrázky alebo konkrétne otázky.

  Vzrušujúci mediálny obsah

  Aj samotné deti niekedy pociťujú agresivitu a hnev a dávajú to najavo. Nie je pre ne vždy ľahké ovládať sa. Postupne sa musia učiť, ako zvládať rôzne situácie a ako ovládať svoje emócie. Lepšie pochopiť seba samého, nájsť optimálne riešenia či prehodnotiť prežité situácie môžu deťom pomôcť aj rôzne mediálne postavy, keď sú s nimi stotožnené. Navyše negatívne postavy môžu stelesňovať tabuizované pocity z každodenného života ako je chuť pomstiť sa a agresivita.

  Deti prežívajú pri sledovaní dobrodružných príbehov radosť a zábavu. Vzhľadom na ich prebiehajúci kognitívny a emocionálny vývin sa však nie vždy dokážu od príbehu odosobniť. Silné mediálne obsahy môžu ľahko spôsobiť prekročenie miery únosnosti pre dieťaťa.

  Mali by sme preto myslieť na to, že deti sú zvlášť citlivé na scény a príbehy, ktoré sa dotýkajú ich vlastných obáv z odlúčenia a straty. Smutné situácie, ako napríklad v animovanej rozprávke Bambi, keď mláďaťu zomrie matka, môžu malé deti ohromiť a vystrašiť.


  Umožnite deťom samostatne spracovať ich konkrétne mediálne skúsenosti. Diskusie o ich zážitkoch (aj tých negatívnych) môžu prebiehať počas bežných denných činnosti, napríklad pri prezliekaní, pri hre, kreslení.

  Strašidelné vs. fascinujúce

  Deti v predškolskom veku často vystrašia najmä hlasné a nečakané zvuky, momenty s pretrvávajúcim napätím či ponuré obrazy. Takéto pochmúrne a strašidelné scény sú pre deti zvlášť desivé. Postavy z médií, ako sú príšery, upíri, démoni, čarodejnice alebo duchovia, môžu pôsobiť na malé deti znepokojujúco.

  Nadprirodzené bytosti so svojimi magickými schopnosťami deti zároveň fascinujú, preto strašidelné a napäté scény úplne neodmietajú. Striedanie napätých momentov s pokojnými fázami dokáže deti očariť.

  V kontexte násilného a strhujúceho mediálneho obsahu je veľmi dôležitý šťastný koniec. Pozitívne ukončenie príbehov, v ktorých dobro zvíťazí nad zlom a strach sa rozplynie, je pre emocionálne spracovanie mediálneho obsahu a rozvoj pocitu bezpečia a dôvery detí veľmi významný.

  S nárastom skúseností a mediálnych zážitkov deti zisťujú, že aj napäté, strašidelné a dramatické udalosti končia dobre a nikto sa pri nich vážne nezraní. Je dôležité stavať na tomto poznaní, aby deti dokázali emocionálne príbehy dobre spracovať.


  Keď hovoríte s deťmi v triede o negatívnych mediálnych skúsenostiach, ukážte im, že aj dospelí sa niektorých vecí boja a že sa za svoj strach nemusia hanbiť. Deti tak skôr vyhľadajú pomoc, keď ich mediálne zážitky zaskočia.  Otázky na porozumenie

  1. Ako deti ovplyvňujú násilné scény napríklad v akčných filmoch?

  2. Ako môžu učiteľky v MŠ pomôcť deťom spracovať negatívne skúsenosti s médií?

  3. Ako ovplyvňuje šťastný koniec v kontexte násilného a vzrušujúceho mediálneho obsahu detskú psychiku?