• Vlastnosti vhodnej mediálnej ponuky pre deti

  Rodičia nesú hlavnú zodpovednosť za výber vhodného mediálneho obsahu, najmä pre deti do šesť rokov.

  Aby ste deti ochránili pred obsahom, ktorému nerozumejú alebo ho nedokážu spracovať, je potrebné ich podporovať a sprevádzať pri sledovaní filmov, televízie a internetu. Navyše vhodný predvýber vývinovo a vekovo primeraného mediálneho obsahu je veľmi dôležitý.

  To, či je nejaká mediálna ponuka vhodná pre deti, sa zvyčajne nedá posúdiť okamžite.


  Existuje však niekoľko faktorov, ktoré vám môžu pomôcť zorientovať sa a správne sa rozhodnúť v rámci širokej škály dostupných médií:

  • Mediálny obsah pre deti môžete tematicky zoradiť.
  • Taktiež ich môžete podporiť v objavovaní, tým, že im dáte priestor, aby to urobili sami, čím podnecujete ich predstavivosť.
  • Deti túžia po informáciách a vedomostiach a sú nadšené, keď môžu svoje potreby uspokojiť prostredníctvom mediálnych ponúk.
  • Mediálny obsah nemusí byť nevyhnutne vzdelávací, aby bol vhodný pre deti.

  Je nevyhnutné, aby mediálne ponuky pre malé deti neobsahovali nič, čo by ich vystrašilo alebo nepriaznivo ovplyvnilo. Treba im zabrániť v kontakte s nevhodným obsahom, ako je násilie namierené voči ľuďom a / alebo zvieratám, hrozivý a hlasný hluk alebo desivé postavy. Napätie v príbehu by malo byť tiež jasne ohraničené a nemalo by trvať dlho. Treba vziať do úvahy vývinové štádiá detí predškolského veku ako aj individuálne zvláštnosti jednotlivcov, pretože rovnaká mediálna ponuka môže niektoré deti zaťažiť, zatiaľ čo iné deti rovnakého veku sa pri nej budú nudiť.


  Otázky na porozumenie

  1. Viete vymenovať niekoľko kritérií, ktoré vám pomôžu dobre vybrať médiá vhodné pre deti?

  2. Prečo je dôležité deti sprevádzať aj pri používaní rôznych aplikácií pre deti?

  3. Prečo je vhodné sa pri výbere mediálnych ponúk pre deti vo veku 3-6 rokov vyhýbať ponukám, ktoré obsahujú reklamy ?