• Na čo dbať pri výbere médií

  Štýl rozprávania

  Deti predškolského veku prevažne rozumejú lineárnemu a jednoduchému rozprávaniu bez skokov alebo flashbackov (retrospektívy, spätných záberov). Obyčajne nedokážu sledovať veľké množstvo postáv ani časté zmeny miest deja. Je tiež dôležité, aby príbehy vždy končili dobre.

  Jazyk

  Či už pri zvukových médiách, alebo aj pri iných typoch médií by sme mali sledovať, či bol použitý vhodný jazyk pre deti. Vhodnejšie je použitie krátkych viet a bežnej slovnej zásoby. Zároveň sú pre deti obohacujúce napríklad nové koncepty, variácie hlasu, rytmy a slovné hry. Aj písaný text môže byť v mediálnych ponukách pre deti od troch do šiestich rokov zaujímavý. Farebné, veľké a zábavne navrhnuté písmená môžu vzbudiť zvedavosť pri práci so znakmi a písmom.

  Postavy

  Deti mladšie ako šesť rokov uprednostňujú jednorozmerné postavy. Postavy v médiách by sa preto mali na základe činov, postojov a vzhľadu zreteľne deliť do kategórií dobrých a zlých. To však neznamená, že by postavy nemali byť zaujímavé a rozmanité. Opak je pravdou: postavy by mali deti pobaviť a potešiť, očariť a prekvapiť. Pre deti je dôležitá aj vzájomná spolupráca medzi postavami v médiách. Obľubujú, ak sa postavy navzájom povzbudzujú alebo si pomáhajú. Postavy sa tak stávajú vzormi a spoločníkmi a môžu deťom pomôcť pri riešení ich aktuálnych problémov.

  Dĺžka

  Vyberať by sme mali krátke príbehy a rozprávania, ktoré deti nezaťažia a budú sa môcť dostatočne sústrediť. Ak nie je doba sledovania stanovená samotným formátom média, napr. pri televíznych seriáloch, mali by ste dobu sledovania vopred prediskutovať a skontrolovať.

  Ďalšie dôležité faktory

  Pri výbere médií pre deti vo veku od troch do šiestich rokov by sa malo aj naďalej dbať na to, aby obsahovali čo najmenej reklamy. Pre mladšie deti je ťažké rozlíšiť reklamné posolstvá od skutočného obsahu. Najmä reklama pre dospelých môže byť pre deti zdrojom napätia z dôvodu nevhodného obsahu.

  O vhodnosti aplikácií pre deti rozhoduje aj to, ako sa s ňou narába a ako sa ovláda. Aj keď aplikácie pre deti by sa mali používať vždy v sprievode dospelého alebo staršieho súrodenca, stále má význam, ak je interaktívny obsah jasne viditeľný a navigácia v aplikácii je hravá (napr. používa symboly namiesto písma).

  Pre učiteľky v materských školách, ako aj pre rodičov môže byť prospešné prečítať hodnotenia na médiá expertmi v tejto oblasti. Viaceré testovacie agentúry sa intenzívne zaoberajú hodnotením mediálnych ponúk a vysvetľujú najdôležitejšie kritériá svojho hodnotenia.

  Keď dospelí s deťmi hovoria o ich záujmoch, môžu im lepšie porozumieť a môžu to zohľadniť aj pri výbere vhodných médií.

  Správny výber médií pre deti je aj v rodinách dôležitou a často diskutovanou témou. v prípade záujmu, môže rodičom pri hodnotení a poskytovaní informácií pomôcť aj materská škola.