• O tomto module

  Pri štúdiu tohto modulu...

  • Získate poznatky sa o mediálnom svete detí vo veku 3 až 6 rokov
  • Identifikujete rôzne typy médií a ako ich deti vnímajú
  • Identifikujete characteristiky mediálnej ponuky vhodnej pre deti
  • Pochopíte, prečo môže byť medálny obsah príliš zaťažujúci
  • Dozviete sa ako podporiť rodičov

  In this module…

  • Dostanete praktické rady
  • Aktivity vás podporia a umožnia vám lepšie porozumieť obsahu a pripravia vás na test
  • Odkazy na ďalšie stránky vám poskytnú viac informácií