• Mediálne detstvo

    Deti sa každý deň stretávajú s veľkým množstvom médií: neustály pohľad na smartfóny dospelých, ranné čítanie správ, počúvanie rádia počas večere alebo sledovanie televíznych správ. Vo väčšine prípadov tieto médiá nesmerujú priamo na deti, ale iní ich používajú v ich prítomnosti. Deti len sledujú užívateľov.

    Je pravda, že médiá často štruktúrujú každodenný život v rodine. Čítanie a počúvanie rádia ráno alebo sledovanie správ večer je súčasťou každodennej rutiny. To, aké médiá deti používajú a poznajú, aký obsah ich zaujíma a ako dlho sa mu venujú, závisí do veľkej miery od zvykov v ich rodinách. Rodičia a súrodenci sú pre deti predškolského veku dôležitými vzormi a sledujú, ako médiá hodnotia a ako sa správajú.

    V prípade predškolákov zohráva dôležitú úlohu aj stála a aktívna podpora učiteliek a rodičov pri ich používaní médií. Rodičia a učiteľky v predprimárnom vzdelávaní napríklad chránia deti pred nevhodným obsahom tým, že pre ne vyberajú vhodné obsahy. Inými slovami, podporujú deti v porozumení médiám tým, že im umožňujú používať ich vedome a kontrolovane.

    Deti v predškolskom veku potrebujú pomoc rodičov a pedagogických pracovníkov aj pri zvládaní (zaťažujúcich) mediálnych skúseností a pri vytváraní vlastných stratégií ich spracúvania. Je podstatné, aby dospelí vedeli, aký obsah môže deti zaťažiť, čo ich napríklad môže vyrušiť alebo vystrašiť a aké metódy sú užitočné pri riešení negatívnych mediálnych zážitkov.