• Podpora v MŠ

    MŠ ponúkajú deťom aj rodičom dôležitú podporu vo forme mediálnej výchovy. Učiteľky môžu napríklad rodičom poradiť s problémami každodenného života s médiami alebo im môžu pomôcť s vyhodnotením vhodných mediálnych ponúk a pri voľbe vývinovo primeraných médií. Deti zas môžu zoznámiť s témou médií hravou a veku primeranou formou a systematicky ich sprevádzať aj pri možnom spracovávaní (negatívnych) mediálnych zážitkov.

    Učiteľky môžu k podpore detí prispieť svojimi odbornými znalosťami a zohľadniť napríklad aj dôležité vedecké poznatky a aspekty vývinovej psychológie. Týmto spôsobom MŠ rozširujú a dopĺňajú rodičovskú podporu a posilňujú mediálnu gramotnosť detí v ranom veku.