• Médiá pre deti vo veku od troch do šiestich rokov

  Existujú štúdie, ktoré poskytujú užitočné a dôležité informácie o identifikácii trendov a porozumení súčasnému mediálnemu správaniu detí vo veku tri až šesť rokov.

  Pre túto konkrétnu vekovú skupinu je doposiaľ k dispozícii iba málo výskumných výsledkov z oblasti mediálnych skúseností a rozsahu ich využívania. Dostupné štúdie však ukazujú, ako sa vyvíja používanie médií u detí vo veku od troch do šiestich rokov a ktoré aspekty v ňom zohrávajú úlohu.


  Médiá doma

  V mnohých rodinách majú deti vo veku od troch do šiestich rokov k dispozícii širokú škálu médií. Médiá sú v domácnostiach všadeprítomné, hoci väčšina detí predškolského veku nemá vlastné mediálne zariadenia.

  Deti a zariadenia

  Ak deti od troch do šiestich rokov majú vlastné médiá, ide väčšinou o knihy a MP3 alebo CD prehrávače. Až so začiatkom školskej dochádzky začína čoraz viac detí vlastniť mobilné telefóny alebo smartfóny, počítače, notebooky a televízory.

  Mladšie deti však často majú prístup k rôznym médiám v domácnosti cez iných členov rodiny a používajú ich spoločne s nimi.

  Obľúbené činnosti

  Sledovanie televízie a čítanie kníh patria k najpopulárnejším a najpoužívanejším médiám u detí vo veku od troch do šiestich rokov. Rozhlasové hry a zvukové knihy, videá, DVD a počítačové hry za nimi ďaleko zaostávajú.

  Deti a televízia

  Mnohé troj- až šesťročné deti majú svoje obľúbené televízne stanice. Stáva sa, že aj slovenské deti okrem domácej televízie sledujú aj zahraničné, ako napríklad SuperRTL, či Disney Channel alebo CBBC. Deti majú často aj svoj obľúbený program. Ich preferencie sa líšia rovnako ako ich záujmy v iných oblastiach.

  V priemere sledujú tri až šesťročné deti televíziu asi trištvrte hodiny denne a strávia viac ako pol hodinu s knihami. Dôležitosť počítačov a online hier je u detí v tejto vekovej skupine stále pomerne nízka. Deti v tomto veku často počúvajú audio knihy alebo rozhlasové hry. Ostatné médiá však väčšinou zdieľajú s ostatnými členmi rodiny, t. j. deti čítajú knihy a pozerajú televíziu hlavne so svojimi rodičmi alebo súrodencami.

  Preferencie troj- až šesťročných detí

  V tomto bode treba zdôrazniť, že záľuby detí vo veku od troch do šiestich rokov sú veľmi mnohostranné a že vzťah medzi ich záujmami mimo médií a záujmom o médiá je vyvážený.

  Deti radšej pracujú s knihami alebo sa jednoducho hrajú.

  Uprednostňujú kreslenie, maľovanie a ručné práce pred sledovaním DVD alebo videí.

  Pre štyri- až šesťročné deti sú stretnutia s priateľmi rovnako dôležité ako pozeranie televízie. Deti sa tiež tešia zo širokej škály voľnočasových aktivít, ako je: počúvanie hudby alebo rádia, šport, hra na hudobnom nástroji, hranie počítačových hier, chodenie do kina alebo počúvanie rozhlasových hier.


  Otázky na porozumenie

  1. Aké médiá deti vo veku 3-6 rokov uprednostňujú?

  2. Čo určuje, aké médiá si deti vyberajú?

  3. O aké médiá sa malé deti delia s ostatnými členmi rodiny?

  4. Vysvetlite výrok: "Médiá deťom vo veku od tri do šesť rokov slúžia ako pomôcka na orientáciu vo svete".