• Médiá sú fascinujúce

  Okrem mediálneho obsahu inšpirujú médiá deti v predškolskom veku aj inak. v závislosti od konkrétneho typu média deti uchvacujú rôzne faktory.

  Zvukové médiá ako MP3 alebo CD a vizuálne médiá, ako sú fotografie alebo knihy, sú bežne deťom voľne dostupné. Deti si ich zvyčajne môžu vybrať a používať samy. Možnosť samostatne sa rozhodovať čiastočne vysvetľuje, prečo sú deti médiami fascinované.

  Na jednej strane sa čisto sluchové alebo vizuálne médiá zameriavajú iba na jeden senzorický kanál, a preto je pri nich hustota informácií znížená. Na druhej strane to pomáha zlepšiť koncentráciu a pritiahnuť pozornosť mladších detí. Okrem toho zvukové a vizuálne médiá umožňujú deťom vstúpiť do svojho vnútra, pretože príbehy na počúvanie a obrázkové knihy sa zvyčajne používajú v známej a uvoľnenej atmosfére, napríklad pred spaním.


  O tom, ktoré mediálne ponuky sú vhodné, by mali vždy rozhodovať dospelí. Deti vo veku od troch do šiestich rokov si ešte nevedia samostatne zvoliť vekovo vhodný mediálny obsah. Odporúčam vám však nechať deti, aby si volili a vyhodnocovali vhodný mediálny obsah zo zoznamu, ktorý ste pre ne predtým vytvorili. Tak sa deti učia vedome rozhodovať o tom, aký obsah sa im páči a aký nepáči. Posilňuje to ich schopnosť nezávisle médiá hodnotiť a selektovať.


  Kombinácia zvuku a obrazu v audiovizuálnych médiách oslovuje deti najmä rýchlymi sekvenciami obrázkov a možnosťou manipulácie s nimi. Aj rodičia, ktorí sú pre deti vzormi správania, bývajú audiovizuálnymi médiami fascinovaní.

  Deti priťahujú interaktívne médiá, ako napríklad aplikácie na mobilných zariadeniach či počítačové hry, pretože v nich môžu priamo vyjadriť svoj názor a zasahovať do deja. Sú nadšené, keď môžu ovplyvňovať rôzne prvky a postavy a zažiť dôsledky svojich činov. Jednoduché a intuitívne ovládanie dotykových obrazoviek je navyše pre deti príťažlivé, čo im otvára nové priestory pre hru ako i uznanie zo strany dospelých. v závislosti od toho, ako často dospelí používajú svoje tablety a smartfóny, alebo ako prísne regulujú používanie médií, sa detské nadšenie pre tieto médiá zvyšuje alebo znižuje.


  Podporujte aj veľmi malé deti v tom, aby vyjadrili svoj vlastný názor na mediálne obsahy. Pomôžte im tým, že sa s nimi budete rozprávať o ich konkrétnych mediálnych zážitkoch, obsahu alebo postavách. Zisťujte, čo sa im páči a čo nie. Dajte deťom príležitosť vyjadriť sa a zamyslieť sa nad svojimi záujmami a preferenciami, čo sa týka určitých mediálnych obsahov, typov médií postáv a používania médií. Rozhovory budú pre deti prospešnejšie, ak sa vám podarí na tieto veci pozrieť aj z pohľadu dieťaťa a budete brať detské preferencie, záujmy a úvahy vážne.