• Mediálne postavy

  Pri hodnotení mediálnych odkazov sú pre deti veľmi dôležité postavy, preto postavy z filmov, kníh, rozhlasovaných hier, aplikácií a reklám pre ne predstavujú zásadný referenčný bod. Vo všeobecnosti existujú hrdinovia a antihrdinovia, ktorých deti obdivujú alebo odmietajú.

  Vo všetkých médiách je možné identifikovať množstvo rôznych typov postáv. Líšia sa vzhľadom, osobnostnými črtami aj správaním. Pestré možnosti grafického vyjadrenia a animácií umožnili vytvorenie rôznych hrdinov ako aj antihrdinov.

  Mediálne postavy nielenže vytvárajú príbeh, ale poskytujú aj poznatky o sociálnych rolách a vzorcoch správania. Bez ohľadu na ich rôznorodosť majú všetky imaginárne postavy vytvorené pre deti niečo spoločné: v porovnaní so skutočnými ľuďmi sú značne zjednodušené.

  Fiktívne postavy pre deti zvyčajne dajú priradiť k určitej kategórii, napríklad k dobru alebo zlu. Navyše sa nekompromisne držia svojho názoru a zriedkavo sa vychýlia zo svojej roly a vzorcov správania. Jasná reprezentácia charakteru postáv je pre deti kľúčová.

  Takto môžu postavám porozumieť a použiť ich ako príklad pri hodnotení skutočných osôb. Cez veľmi jasné činy a charakteristiky vnímajú ich konanie ako návod pre svoje vlastné konanie a správanie. Odvážne a silné postavy, ako aj zlé, škodoradostné alebo násilné postavy, pôsobia na deti fascinujúco.

  Súčasná mediálna ponuka pre deti sa neustále rozrastá. Prináša nové mediálne obsahy a postavy. Okrem toho sa vytvárajú komplexné reklamné kampane a inzeráty. Na trhu existujú aj postavičky, ktoré nás sprevádzajú už niekoľko generácií.

  Odborníkom v predprimárnom vzdelávaní sa odporúča zaoberať sa nielen aktuálnou ponukou médií, o médiá by sa mali zaujímať predovšetkým z perspektívy dieťaťa.

  Aby sme pochopili, prečo sa deti zaujímajú o mediálne postavy a špecifiká, ktoré na mediálnych postavách vnímajú ako obzvlášť zaujímavé, tak stojí za to tento fenomén podrobne a diferencovane preskúmať.

  Naviac postavy z médií ponúkajú deťom vynikajúce inšpirácie pre hru a každodenné činnosti. V praxi sme svedkami najrôznejších foriem uchopenia mediálnych skúseností. Deti predškolského veku tieto postavičky kreslia, maľujú, hrajú sa na ne alebo sa o nich radi rozprávajú.

  Vzhľadom na to, že postavičky z médií majú pre deti veľký význam, je užitočné zaoberať sa témou „mediálnych hrdinov“ počas každodenných aktivít v MŠ.

  Ak budete venovať osobitnú pozornosť svetu, v ktorom deti žijú, budú sa cítiť zvlášť ocenené. Budú vystupovať v pozícii „odborníkov“ svojich obľúbených postáv. Takto sa môžete dozvedieť viac aj o témach, ktorými sa deti aktuálne zaoberajú.