• Fotografické projekty v predprimárnom vzdelávaní

  Fotografie dokážu vyjadriť tisíce slov, rovnako môžu tisíce slov deti naučiť. Ich vhodné uplatnenie v predprimárnom vzdelávaní môže podporiť rozvoj mnohých zručností detí. Fotografie umožňujú deťom poznávať objekty, ktoré v skutočnom živote ešte nezažili. Môžu vidieť kvety, ktoré nerastú v ich záhrade, či zvieratá, ktoré žijú vo vzdialených krajinách. V materských školách fotografie zvyčajne dokumentujú špeciálne udalosti alebo ich učiteľky používajú na označenie detských skriniek. Fotografia sa už menej používa ako každodenná didaktická pomôcka. Keďže fotoaparáty sú súčasťou tabletov a smartfónov, fotografovanie je dostupnejšie a môže sa dopĺňať alebo uľahčovať učenie detí.

  Samostatné používanie fotoaparátu umožňuje deťom robiť vlastné fotografie objektov, ktoré ich zaujímajú. Prirodzene sa tak zvyšuje aj ich motivácia hovoriť o obsahu fotografií, čo vedie k rozširovaniu ich slovnej zásoby. Fotografovaním si rozvíjajú aj iné dôležité zručnosti, ako napríklad trpezlivosť, sebapoňatie či schopnosť spolupracovať. Fotografie detí zas dospelým ponúkajú pohľad na to, ako vnímajú svet a na čo sa zameriavajú.

  Aktívne skúmanie sveta podporuje učenie sa dieťaťa viac, ako keď len prijíma pasívne informácie. Johanna Einarsdottir (2005) realizovala porovnávaciu štúdiu na dvoch skupinách detí, ktoré ponechala pracovať s fotoaparátmi. Prvú skupinu detí sprevádzali fotografujúci dospelí. Druhá skupina pri fotení vlastnej školy pracovala samostatne. Výsledky ukázali, že keď boli s deťmi dospelí, na fotografiách sa zobrazovalo hlavne detské ihrisko alebo ľudia z ich okolia. Štúdia naznačila, že fotografie detí v prvej skupine bolo ovplyvnené dospelými, ktorí boli s nimi. Naopak deti, ktoré pri fotografovaní postupovali samostatne zobrazovali na fotografiách jedinečný obsah. Ich zábery napríklad zachytili iné deti, ktoré sa zúčastňovali zábavných aktivít. Často zachytili aj výnimočnosť emócií v tvárach detí či smiešne grimasy. Väčšina obrázkov tiež zobrazovala obsah z miest, ktoré Johanna Einarsdottir opísala ako súkromné miesta, ako napríklad toalety a chodby. Tieto fotky odrážali pohľad detí na svet, ktorý nebol filtrovaný z perspektívy dospelých.

  Je dôležité, aby sa deti aktívne zapojili do procesu fotenia. Podporíme tak učenie detí zážitkom.

  Ak môžu samostatne rozhodovať o tom, aké fotografie vytvoria a ako ich následne využijú, napomôže to aj celkovému rozšíreniu a spestreniu vzdelávacích príležitosti. Deti zároveň získavajú pocit, že ich rozhodnutia sú brané vážne. V neposlednom rade pri takýchto aktivitách dochádza k rozširovaniu slovnej zásoby a posilneniu vývinu jazyka a reči. Existuje mnoho spôsobov, ako pomôcť deťom prevziať iniciatívu pri fotografovaní.

  Obr. 1: Fotografické projekty v predprimárnom vzdelávaní

  Ak dáte deťom príležitosť pre slobodné vyjadrenie prostredníctvom fotografie, budú o zachytených obsahoch radi hovoriť, čo prirodzene posilní rozvoj ich jazyka a reči.

  Niekoľko návrhov a inšpirácií môže učiteľkám a deťom pomôcť zlepšiť efektívne využívanie fotografie v predprimárnom vzdelávaní.

  Učiteľky by mali byť v prvom rade otvorené myšlienke, že deti sú kompetentné používať fotoaparáty samostatne. Pri drahých digitálnych fotoaparátoch to môže byť náročné, pretože dospelí sa môžu báť, že ich deti pokazia. Preto je lepšie kúpiť lacné fotoaparáty alebo lacné tablety a naučiť deti, ako so zariadeniami zaobchádzať.

  Obr. 2: Fotoaparát na detské použítie.

  Učiteľka by mala počítať s tým, že deti budú fotografovať netradičným spôsobom. Deti majú tendenciu vidieť svet jedinečne a z rôznych perspektív. Deti nechcú vždy fotografovať celý objekt alebo osobu; oveľa zaujímavejšie sú pre ne detaily alebo časti celkov, napríklad ucha alebo stola.

  Nechajte deti fotografovať a užívajte si tento proces, pretože vám otvára okná do ich sveta. Najdôležitejšie je, aby ste sa spoločne bavili a aby ste boli otvorení učeniu sa o nových veciach. Počúvajte vaše deti a učte sa od nich. Rozprávajte sa s nimi o ich prezentáciách a dajte im vedieť, čo ste sa dozvedeli. Pomôžte im, aby sa učili od seba navzájom. Zvýši sa tým motivácia detí zdieľať svoje nápady týmto novým spôsobom.

  Ideálne je, ak majú deti dostatočnú možnosť prístupu k fotoaparátom či tabletom. Bolo by skvelé mať v skupine aspoň tri tablety, ktorými by deti mohli fotografovať a fotografie okamžite vytlačiť. Možnosť fotografovať a v priebehu niekoľkých minút fotografie vytlačiť, je veľmi užitočná, pretože deťom umožňuje okamžite integrovať fotky do svojich aktivít. Deti môžu okamžite použiť obrázky na vyrozprávanie príbehu, vytvorenie umeleckého projektu alebo jednoducho zdokumentovanie toho, čo sa práve stalo. Môže to byť obohacujúca vzdelávacia skúsenosť.


  Otázky na porozumenie

  1. Aké zručnosti sa u detí rozvíjajú pri používaní fotoaparátu v MŠ?

  2. Fotia deti podobné objekty/ scény ako dospelí?

  3. Aké sú výhody fotografických projektov pre deti?