Topic outline

 • Úvod

  Práca s fotografiou poskytuje skvelý úvod k mediálnej výchove v predprimárnom vzdelávaní, pretože deti od troch rokov už toto médium dobre poznajú. Ponúka sa celý rad metód, ktoré umožňujú zobrazovať skutočnosť a skúmať vlastné prostredie. Vďaka rozšíreniu digitálnej fotografie prostredníctvom tabletov a smartfónov je to jednoduchšie:

  • práca s fotografiou umožňuje deťom tvorivo a aktívne pracovať a hrať sa
  • má tú výhodu, že jej výsledky sú viditeľné okamžite

  Hoci tablety a smartfóny sú dnes bežné, analógové fotografie a následné vyvolávanie fotiek sú pre deti veľkým zážitkom. Je to takmer ako zázrak, keď sa objaví výsledný obrázok na bielom fotografickom papieri.
 • O tomto module

  Pri štúdiu tohto modulu…

  • Oboznámite sa so základnými pravidlami fotografovania
  • Získate prehľad o téme
  • Získate informácie o práci s fotografiou v predprimárnom vzdelávaní - v čom dáva zmysel a čo je možné
  • Získate základné informácie o tvorivej práci s aplikáciou PicCollage

  V tomto module…

  • Názorne vám vysvetlíme základné pravidlá fotografovania
  • Dostanete praktické rady
  • Aktivity vás podporia, umožnia vám lepšie porozumieť obsahu a pripravia vás na test
  • Odkazy na ďalšie stránky vám poskytnú viac informácií
 • Fotografické projekty v predprimárnom vzdelávaní

  Fotografie dokážu vyjadriť tisíce slov, rovnako môžu tisíce slov deti naučiť. Ich vhodné uplatnenie v predprimárnom vzdelávaní môže podporiť rozvoj mnohých zručností detí. Fotografie umožňujú deťom poznávať objekty, ktoré v skutočnom živote ešte nezažili. Môžu vidieť kvety, ktoré nerastú v ich záhrade, či zvieratá, ktoré žijú vo vzdialených krajinách. V materských školách fotografie zvyčajne dokumentujú špeciálne udalosti alebo ich učiteľky používajú na označenie detských skriniek. Fotografia sa už menej používa ako každodenná didaktická pomôcka. Keďže fotoaparáty sú súčasťou tabletov a smartfónov, fotografovanie je dostupnejšie a môže sa dopĺňať alebo uľahčovať učenie detí.

  Samostatné používanie fotoaparátu umožňuje deťom robiť vlastné fotografie objektov, ktoré ich zaujímajú. Prirodzene sa tak zvyšuje aj ich motivácia hovoriť o obsahu fotografií, čo vedie k rozširovaniu ich slovnej zásoby. Fotografovaním si rozvíjajú aj iné dôležité zručnosti, ako napríklad trpezlivosť, sebapoňatie či schopnosť spolupracovať. Fotografie detí zas dospelým ponúkajú pohľad na to, ako vnímajú svet a na čo sa zameriavajú.

  Aktívne skúmanie sveta podporuje učenie sa dieťaťa viac, ako keď len prijíma pasívne informácie. Johanna Einarsdottir (2005) realizovala porovnávaciu štúdiu na dvoch skupinách detí, ktoré ponechala pracovať s fotoaparátmi. Prvú skupinu detí sprevádzali fotografujúci dospelí. Druhá skupina pri fotení vlastnej školy pracovala samostatne. Výsledky ukázali, že keď boli s deťmi dospelí, na fotografiách sa zobrazovalo hlavne detské ihrisko alebo ľudia z ich okolia. Štúdia naznačila, že fotografie detí v prvej skupine bolo ovplyvnené dospelými, ktorí boli s nimi. Naopak deti, ktoré pri fotografovaní postupovali samostatne zobrazovali na fotografiách jedinečný obsah. Ich zábery napríklad zachytili iné deti, ktoré sa zúčastňovali zábavných aktivít. Často zachytili aj výnimočnosť emócií v tvárach detí či smiešne grimasy. Väčšina obrázkov tiež zobrazovala obsah z miest, ktoré Johanna Einarsdottir opísala ako súkromné miesta, ako napríklad toalety a chodby. Tieto fotky odrážali pohľad detí na svet, ktorý nebol filtrovaný z perspektívy dospelých.

  Je dôležité, aby sa deti aktívne zapojili do procesu fotenia. Podporíme tak učenie detí zážitkom.

  Ak môžu samostatne rozhodovať o tom, aké fotografie vytvoria a ako ich následne využijú, napomôže to aj celkovému rozšíreniu a spestreniu vzdelávacích príležitosti. Deti zároveň získavajú pocit, že ich rozhodnutia sú brané vážne. V neposlednom rade pri takýchto aktivitách dochádza k rozširovaniu slovnej zásoby a posilneniu vývinu jazyka a reči. Existuje mnoho spôsobov, ako pomôcť deťom prevziať iniciatívu pri fotografovaní.

  Obr. 1: Fotografické projekty v predprimárnom vzdelávaní

  Ak dáte deťom príležitosť pre slobodné vyjadrenie prostredníctvom fotografie, budú o zachytených obsahoch radi hovoriť, čo prirodzene posilní rozvoj ich jazyka a reči.

  Niekoľko návrhov a inšpirácií môže učiteľkám a deťom pomôcť zlepšiť efektívne využívanie fotografie v predprimárnom vzdelávaní.

  Učiteľky by mali byť v prvom rade otvorené myšlienke, že deti sú kompetentné používať fotoaparáty samostatne. Pri drahých digitálnych fotoaparátoch to môže byť náročné, pretože dospelí sa môžu báť, že ich deti pokazia. Preto je lepšie kúpiť lacné fotoaparáty alebo lacné tablety a naučiť deti, ako so zariadeniami zaobchádzať.

  Obr. 2: Fotoaparát na detské použítie.

  Učiteľka by mala počítať s tým, že deti budú fotografovať netradičným spôsobom. Deti majú tendenciu vidieť svet jedinečne a z rôznych perspektív. Deti nechcú vždy fotografovať celý objekt alebo osobu; oveľa zaujímavejšie sú pre ne detaily alebo časti celkov, napríklad ucha alebo stola.

  Nechajte deti fotografovať a užívajte si tento proces, pretože vám otvára okná do ich sveta. Najdôležitejšie je, aby ste sa spoločne bavili a aby ste boli otvorení učeniu sa o nových veciach. Počúvajte vaše deti a učte sa od nich. Rozprávajte sa s nimi o ich prezentáciách a dajte im vedieť, čo ste sa dozvedeli. Pomôžte im, aby sa učili od seba navzájom. Zvýši sa tým motivácia detí zdieľať svoje nápady týmto novým spôsobom.

  Ideálne je, ak majú deti dostatočnú možnosť prístupu k fotoaparátom či tabletom. Bolo by skvelé mať v skupine aspoň tri tablety, ktorými by deti mohli fotografovať a fotografie okamžite vytlačiť. Možnosť fotografovať a v priebehu niekoľkých minút fotografie vytlačiť, je veľmi užitočná, pretože deťom umožňuje okamžite integrovať fotky do svojich aktivít. Deti môžu okamžite použiť obrázky na vyrozprávanie príbehu, vytvorenie umeleckého projektu alebo jednoducho zdokumentovanie toho, čo sa práve stalo. Môže to byť obohacujúca vzdelávacia skúsenosť.


  Otázky na porozumenie

  1. Aké zručnosti sa u detí rozvíjajú pri používaní fotoaparátu v MŠ?

  2. Fotia deti podobné objekty/ scény ako dospelí?

  3. Aké sú výhody fotografických projektov pre deti?

 • Fotografická prax

  Je dôležité deťom predviesť správne používanie fotoaparátu či tabletu. Zdôraznite potrebu zaobchádzať s týmito zariadenia opatrne Fotoaparáty alebo tablety by ste im mali predstaviť ako zariadenia, s ktorými sa musí zaobchádzať bezpečne opatrne, čo mnohé deti často poznajú aj z domu.

  Zvážte možnosť predstaviť pravidlá zaobchádzania s digitálnymi zariadeniami počas ranného kruhu. Neskôr by ste ich mali opäť zopakovať v malých skupinách, aby ste sa uistili, že všetky deti rozumejú základným postupom. Tiež určite v priestore fixné miesto, na ktoré sa fotoaparáty alebo tablety budú ukladať, keď sa nebudú používať.


  Ako používať fotoaparát:

  • Fotoaparát chytajte čistými rukami
  • Fotoaparát držte pevne
  • S fotoaparátom narábajte opatrne
  • Podeľte sa o fotoaparát so svojimi priateľmi
  • Počkajte, kým budete na rade

  Niektoré deti sa rýchlo naučia, ako správne držať fotoaparát pevne a cielene odfotiť fotografiu. Iné deti budú pri fotografovaní menej presné. V každom prípade je vhodné nechať deti fotografovať a potom si fotografie prezrieť, keďže im to dodáva pocit uznania a úspešnosti. Okrem toho môžete ľahko zistiť, ktorú tému si dieťa vybralo a čo ho zaujíma.

  Najskôr je vhodné hovoriť s deťmi o základných funkciách fotoaparátu alebo tabletu:

  • Ako sa prístroj zapína?
  • Ako sa fotí?
  • Ako mám držať fotoaparát?
  • Kde si môžem prezerať fotky?
  • Ako vymažem fotku, ktorá sa mi nepodarila?
  • Ako sa obrázok približuje?

  Umožnite deťom, aby sa pri fotografovaní vystriedali, aby každé urobilo jednu fotografiu. Ukážte im, ako sa majú pozerať do hľadáčika fotoaparátu a ako môžu zaostriť na objekt, ktorý chcú odfotografovať.

  TExistujú rôzne fotografické perspektívy, ktoré majú rôzne účinky. Niektoré z nich prestavujeme v nasledovných príkladoch:

  Základné typy snímok

  Zábery typu veľký detail sú vhodné pre vytvorenie fotografickej skladačky.

  Perspektívy


  Nechajte deti vyskúšať si rôzne typy záberov a perspektív. Rozprávajte sa s nimi o ich fotografiách, ktoré sa im páčia a prečo.


  Otázky na porozumenie

  1. Aké pravidlá sú zmysluplné pre deti predškolského veku pri používaní fotoaparátu v predpirmárnom vzdelávaní?

  2. Aké sú základné typy záberov?

  3. Aký je rozdiel medzi detailom a veľkým detailom?

  4. Aké sú základné perspektívy a ako ich vieme dosiahnuť?

 • Uplatnenie fotografie v predprimárnom vzdelávaní

  Fotografia ako nástroj na rozšírenie slovnej zásoby

  Potvrdzuje sa, že bohatosť životných skúseností podmieňuje rozsah a kvalitu slovnej zásoby detí, čo súvisí s ich pripravenosťou učiť sa čítať s porozumením. Slovnú zásobu detí môžu obohatiť fotografie. Práca s nimi môže spestriť bežné činnosti detí v materskej škole. Navyše, keď deti fotia vlastné fotografie, rozhodujú sa, čo je pre ne dôležité, a konštruujú si vlastné významy získaných skúsenosti. Hľadajú slová, ktoré im pomôžu ich skúsenosti vyjadriť. Zhromažďovanie fotografií rôznymi spôsobmi a z rôznych miest tak môže priniesť viaceré benefity.

  Graf 1: Fotografia ako vzdelávací nástroj

  Fotoalbum ako pripomienka roka

  Fotografie, ktoré počas celého roka zhromažďujú deti a učiteľky v materskej škole, zachytávajú dôležité momenty života školy. Odporúčame prehľadne ich usporiadať do fotoalbumov. Udalosti, ktoré sa odohrali v priebehu roka a sú zachytené vo fotoalbume sú pre dieťa špeciálnou spomienkou. Album sa môže zamerať na jedno dieťa a obsahovať jeho fotografie spolu s fotkami, ktoré odfotilo. Album triedy môže obsahovať fotografie všetkých detí a pripomínať udalosti z celého roka. Na záverečnej slávnosti konca školského roka sa môže použiť prezentácia Power Point (PPT) s vybranými fotografiami. Album sa dá použiť aj ako obrázková kniha, ktorá ponúka mnoho príležitostí na budovanie slovnej zásoby. Deti môžu prostredníctvom fotografií „čítať“ príbeh udalostí, ktoré sa odohrali počas roka. Čítanie každého dieťaťa je jedinečné. Umožňuje nahliadnuť na prežité aktivity a udalosti z perspektívy jednotlivých detí.

  Sebapoňatie

  Fotografie môžu okrem zlepšenia jazykových zručností podporiť u detí aj rozvoj konceptu vlastného sebapoňatia.

  Umožnite deťom odfotografovať sa navzájom v rôznom čase, keď majú na sebe oblečené odlišné oblečenie alebo sa zámerne prezlečú (napr. za svoje obľúbené postavy z médií). Požiadajte ich, aby identifikovali osoby na obrázku. Porozprávajte sa o tom, ako vyzerajú rôzne deti a rôzni ľudia v závislosti od toho, čo majú oblečené. Nechajte deti identifikovať svoje fotky a diskutovať o prípadných rozdieloch a podobnostiach. Ak sa deti na obrázku nespoznajú, využite tento moment a porozprávajte sa s nimi o tom, ako sa ľudia môžu odlišovať vzhľadom, ale vnútorne byť rovnakí.

  Rozvoj tvorivosti

  Požiadajte deti, aby urobili niekoľko fotografií podľa vlastného záujmu. S pomocou učiteľky ich môžu vytlačiť a vytvoriť koláž. Pod jednotlivé fotografie odporúčame napísať na papierových kartičkách krátky popis záberu. Pozrite si nasledujúci príklad:

  Emocionálny a sociálny rozvoj

  Obdobie predškolského veku je rozhodujúcim v emocionálnom a sociálnom vývine človeka. Príležitosti, keď dieťa môže rozprávať o vlastnom prežívaní, pocitoch a emóciách mu pomáhajú orientovať sa v sebe samom a budovať jeho sebaobraz. Fotografie môžu byť v tomto smere tiež nápomocné. Umožňujú deťom hovoriť o ich pocitoch, napr. aj pri identifikovaní sa s vyjadrenými emóciami iných ľudí. Je tiež vhodné mať k dispozícii aktuálne fotografie detí, ktoré zachytávajú ich rôzne emócie, výrazy tváre a pocity. Tak môžu hovoriť o svojom vnútornom svete na základe ich vlastných skúseností. Fotografie, ktoré ich zobrazujú usmiate sa dajú použiť na rozhovor o tom, čo ich robí šťastnými. Naopak obrázky plačúcich ľudí im môžu pomôcť rozpoznať pocity smútku.

  Nechajte jedno dieťa prejaviť rôzne emócie a iné dieťa ho pri tom odfotografuje. Ak je pre dieťa náročné vyjadriť nejakú emóciu, pomôžte mu ak sa s ním porozprávate o tom, čo ho robí smutným, nahnevaným alebo šťastným v bežnom živote.


  Otázky na porozumenie

  1. Viete vymenovať nejaké výhody využívania fotografie s malými deťmi?

  2. V čom môžu fotografie či fotoalbumy pomôcť deťom s rozvojom jazyka?

  3. Ako môžu fotografie prispieť k emocionálnemu a sociálnemu rozvoju malých detí?

 • Základy aplikácie App PicCollage

  PicCollage je aplikácia, ktorá slúži na kreatívnu úpravu fotografií. Pri práci s ňou môžete použiť fotografie z vlastnej fotogalérie, stiahnuť fotky priamo z aplikácie cez Internet alebo ich odfotiť priamo cez aplikáciu. Následne môžu byť fotky tvorivo spracované rôznymi nástrojmi. Týmto spôsobom môžete vytvárať koláže alebo fotomontáže. Nakoniec je tu možnosť ich zdieľať s ostatnými alebo ich vytlačiť. Dokončenú koláž možno tiež použiť ako .jpg súbor v iných programoch.

  Aplikácia je atraktívna a jednoduchá. Dokonca aj mladšie deti dokážu pod dohľadom a po krátkom predstavení programu navrhnúť vlastné koláže. Koláže odporúčame použiť pri zaznamenávaní a prezentovaní exkurzií, projektov a aktivít.

  Vďaka mnohým možnostiam úpravy obrázkov a intuitívnemu používaniu môže byť program PicCollage veľmi užitočný v pedagogickej praxi. Koláže je možné zverejňovať alebo vytvárať z nich portfóliá, môžu sa z nich tvoriť pohľadnice alebo pozvánky či albumy na pripomenutie projektov a výletov. Deti môžu zaznamenávať svoje fotografické projekty pomocou programu PicCollage a jednoducho si ich vytlačiť. Pár návrhov nájdete v praktických príkladoch nášho vzdelávacieho programu.

  Vývojár: Cardinal Blue Software, Inc.
  Systémy: Android, iOS and Windows
  Cena: Základná aplikácia je bezplatná. Plnú verziu si môžete kúpiť prostredníctvom nákupu v aplikácii.
  Cieľové skupiny: Učitelia, deti od 4 rokov, žiaci základných škôl, rodičia
  Témy: Kreatívny dizajn a kreslenie, praktická práca s médiami
  Reklama: Poskytovateľ inzeruje ďalšie nákupy v aplikácii. Neobsahuje označenú reklamu a odkazy na komunikačné služby, preto ju s deťmi používajte iba pod dohľadom.
  Využitie: Obmedzená funkčnosť off-line. Malo by byť zabezpečené pripojenie na internet.
  Navigácia: Jednoduchá a jasná.
  Dizajn: Jednoduchý, zrozumiteľný jazyk. Jasné a vysoko kontrastné farby. Prostredie priateľské k užívateľom, prehľadne navrhnuté.

  Ako funguje App PicCollage?

  Základné funkcie aplikácie sú rovnaké na každom zariadení, ale ich dizajn sa môže mierne líšiť. Nasledujúce cvičenie (tutoriál) vysvetľuje, ako PicCollage funguje na počítači, notebooku, tablete alebo smartfóne, je to však veľmi podobné.

  Tvorba koláže

  Obr. 3: Užívateľské rozhranie PicCollage

  Po otvorení aplikácie si môžete vybrať medzi mriežkami (je tu šablóna na usporiadanie fotografií), kartami (k dispozícii sú prednastavené šablóny) a voľným štýlom (voľná práca na hárku). Projekty sa tu dajú opakovane otvoriť.

  Toto krátke video zobrazuje vytváranie koláže v aplikácii PicCollage:


  Pridávanie fotiek

  Po výbere šablóny novej koláže, t.j. mriežky, je možné pridávať fotografie, ktoré chcete začleniť do koláže. Prehliadač súborov sa automaticky otvorí s fotografiami šablón. V prípade šablóny Freestyle kliknete na akékoľvek miesto na pozadí. Zobrazí sa malé menu so žiadosťou o zdroj, z ktorého by sa mali fotografie vybrať. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

  Obr. 4: Rôzne možnosti úpravy koláže

  • Fotografie: Vyberte jednu alebo viac fotografií v prehľadávači súborov. Ak chcete vybrať viac fotografií naraz, počas výberu podržte stlačenú klávesu Ctrl.
  • Používanie fotoaparátu: Fotografie sa snímajú pomocou interného fotoaparátu. Ak ho chcete použiť, prejdite na voľbu Fotografie na stránke.
  • Obrázok z webu: Fotografie je možné integrovať do koláže priamo z internetu. Z dôvodu dodržania autorských práv by sme však mali venovať pozornosť tomu, či sa fotografie môžu použiť. Ak obrázky použijete len pre demonštráciu pre internú skupinu , nemal by to byť problém.
  • Text: V aplikácii existuje prístup k textovému editoru, pomocou ktorého je možné do koláže pridávať texty.
  • Nálepky: Podobne je možné do koláže pridávať rôzne nálepky. Sú medzi nimi smajlíky, srdiečka, kvety, myšlienkové a rečové bubliny a mnoho ďalších.
  • Pozadia: Pre koláž je možné vybrať rôzne pozadia. Tie, ktorá sa v ponuke zobrazujú so zámkom, je potrebné si zakúpiť. Ostatné sú bezplatné.

  Obr. 5: Vyberte si pozadie

  Usporiadajte fotografie do koláže

  Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka alebo ho otočiť, použite dva prsty na tablete a obrázok roztiahnite alebo otočte. Môžete tiež zmeniť poradie, t.j. vrstvy prekrývajúcich sa fotografií. Ak to chcete urobiť, ťuknite na spodnú fotografiu a fotografia sa presunie do popredia. Fotografie môžete odstrániť pomocou funkcie vymazania alebo presunutím obrázka do koša v pravom hornom rohu. Dotknutím sa smetného koša sa dá proces vrátiť späť.

  Obr. 6: Upravujte a usporiadajte fotky do koláže

  Toto krátke video zobrazuje niekoľko najdôležitejších prvkov aplikácie PicCollage:

  Úprava fotografií

  Možnosti úpravy fotografií, ktoré ponúka program PicCollage, sú pre väčšinu fotografií dostatočné, takže zvyčajne nie je potrebné upravovať fotografie pomocou špeciálneho programu. Ak chcete upraviť obrázok v programe PicCollage, dvakrát ťuknite na príslušný obrázok. Otvorí sa ponuka s nasledujúcimi možnosťami: Efekty, Vystrihnúť, Duplikovať a Nastaviť ako pozadie. Ak vyberiete funkciu Efekty, otvorí sa editor, pomocou ktorého je možné zmeniť určité nastavenia, napríklad upraviť farby, rozmazať alebo zaostriť obrázok a priamo orezať fotografiu. Použitím funkcie Vystrihnúť je možné vybraný obrázok orezať ručne, t.j. nie rovnými čiarami ako v časti Efekty. Budete viesť čiaru voľne rukou okolo oblasti rezu. Pomocou funkcie Duplikovať je možné kopírovať obrázok v koláži a znova ho prilepiť. Pri použití funkcie Nastaviť ako pozadie sa vybraná fotografia stane obrazom na pozadí. Na pozadie potom môžete usporiadať ďalšie fotografie a tvary.

  Pridajte nálepku

  Existujú dva spôsoby, ako pridávať nálepky, napríklad smajlíky, symboly alebo bubliny. Najprv je možné klepnúť na pozadie alebo na symbol plus v dolnej časti displeja a vybrať Nálepky. Nálepky sú zoskupené podľa konkrétnych tém. Niektoré sú zadarmo, iné nie. Ak chcete vybrať nálepku, jednoducho na požadovanú nálepku klepnite a potvrďte ju zaškrtnutím v pravom hornom rohu. Veľkosť a poloha nálepiek sa dá meniť rovnako ako pri fotografiách.

  Pridajte text

  Ak chcete pridať do koláže text, klepnite raz na pozadie alebo na symbol plus v dolnej časti. Ak vyberiete možnosť Text, otvorí sa editor, do ktorého môžete text napísať. Je možné vybrať si z rôznych písiem a farieb. Deliace čiary môžete vložiť stlačením klávesy Enter. Hotový text potvrďte začiarknutím políčka v pravom hornom rohu displeja a vložte ho do koláže. Je možné upraviť aj veľkosť a polohu textu, rovnako ako pri nálepkách a fotografiách. Ak chcete text znova upraviť, jednoducho dvakrát na text kliknite.

  Uložte koláž

  Ak chcete koláž uložiť, klepnite na „Hotovo“ vpravo dole. Otvorí sa nové okno. Vyberte funkciu Uložiť a koláž sa uloží do zariadenia. V tom momente sa často objavuje reklama, ktorú môžete bez problémov zrušiť. Potom zvoľte možnosť Hotovo. Hotovú koláž je možné zdieľať aj priamo na Facebooku alebo vytlačiť.

  Obr 7: Uložiť a zdieľať koláž

  Preneste koláž do počítača

  Ak chcete, môžete koláž preniesť do počítača rovnako ako akýkoľvek iný súbor.

  Ak vám program PicCollage ako pracovný nástroj nevyhovuje alebo ak aplikácia nie je vo vašej krajine k dispozícii vo vašom rodnom jazyku, na nasledujúcich webových stránkach nájdete ďalšie odporúčania ohľadom aplikácií na úpravu fotografií:

  https://www.umeniekreativity.sk/programy-uprava-fotiek/

  Začnite hneď teraz a vyskúšajte si svoje poznatky v praxi. Naše praktické príklady vám poskytnú niekoľko prvotných nápadov.


  Otázky na porozumenie

  1. Dokázali by ste niekomu vysvetliť, ako funguje aplikácia PicCollage app?

  2. Prečo by mali by ťdeti predškolského veku pod dozorom pri používaní aplikácie PicCollage?

  3. Stručne vysvetlite, na čo sa dá použiť aplikácia PicCollage v predprimárnom vzdelávaní?