• Úvod

    Deti majú rady animované filmy. Sú v nich stvárnené pútavé a vtipné príbehy, ktoré im prinášajú veľa radosti a zábavy. Deti, ale i mnohí dospelí zväčša nevedia, že vlastný animovaný film (stop motion) alebo video si môžu vytvoriť aj samy. Tvorba (stop motion) filmu si vyžaduje veľa práce, nejde len o postupné snímanie záberov.

    Vysvetlite deťom, že nebude možné vytvoriť dlhý (stop motion) film. Nechajte ich zistiť, koľko práce je potrebné vynaložiť a aké obmedzenia sa môžu vyskytnúť pri tvorbe filmu v prostredí materskej školy. Ani kvalita filmu nebude rovnaká. Ide skôr o spoznávanie procesu takejto tvorby, ako i o kreatívne a rozumné využitie dostupných zdrojov.

    Pri tvorbe filmov technikou stop motion využívajte dostupné prostriedky, hľadajte jednoduché a nekomplikované cesty ich produkcie.

    Tento modul vám takéto stratégie predstaví, vďaka čomu budete môct s deťmi prakticky a tvorivo s videom pracovať.