• Čo je stop motion video?

  Stop Motion videá sú filmy, ktoré sa skladajú z jednotlivých obrázkov/fotografií - kedysi boli známe ako klasické flipbooky. Pohyb sa vytvorí miernou zmenou polohy postáv alebo objektov na každom obrázku. Obrázky sa spájajú rýchlejšie, napr. v aplikácii Stop Motion Studio App, takže prechody sú sotva vnímateľné. Technika stop motion je jednoduchý spôsob, ako natočiť filmy s postavičkami a objektmi bez toho, aby ste potrebovali vedieť niečo o počítačovej animácii.

  Takmer akýkoľvek objekt alebo postavička môže poslúžiť na vytvorenie animovaného filmu. Podobne ako v známych rozprávkach Červíčkovia alebo v rozprávke o Ovečke Shaun. Predstavivosti sa nekladú takmer žiadne medze.

  Stop Motion filmy sa dajú vytvárať s najjednoduchšími zdrojmi, a preto sa dajú ľahko tvoriť aj s malými deťmi. Digitálne technológie a aplikácie zvlášť uľahčujú výrobu animovaných filmov.


  V nasledujúcom texte uvádzame niekoľko návrhov, ako a s akými nástrojmi môžete vyrobiť stop motion film:

  V maľovaných animovaných filmoch, divák vidí akoby zázrakom, čiarku po čiarke vznikajúci obraz alebo text. Efekt sa dosiahne nasnímaním fotografií po každom krátkom ťahu štetca, až kým sa nedokončí celý obrázok.

  Video 1: Ukážka stop motion videa, vytvoreného záznamom maľby:


  V animovanom vrstvenom filme, sa obrázky alebo predmety vystrihnuté z papiera môžu pohybovať na pozadí. Deti ich samozrejme môžu medzi jednotlivými zábermi presúvať.

  Video 2: Ukážka animovaného vrstveného fimu:


  Materiálový animovaný film je vyrobený pomocou hračiek, kociek stavebnice alebo iných trojrozmerných predmetov, ktoré zastupujú hercov. Takto boli vytvorené známe Stop Motion filmy s Lego postavičkami alebo filmy s postavami vymodelovanými z cesta. Postavy sa môžu pohybovať po scenérii, ktorá trochu pripomína domček pre bábiky.

  Video 3: Ukážka materiálového animovaného filmu vyrobeného deťmi v materskej škole


  Ďalším typom je reálny animovaný film, v ktorom ako herci účinkujú skutoční ľudia. Trik je v rozpohybovaní niečoho, čo sa bežne nehýbe, napríklad knihy alebo taniere. U detí je obzvlášť obľúbená možnosť „predvádzať kúzla“ a oživovať bábiky alebo makety zvierat. Zaujímavé je napríklad nechať zmiznúť predmety alebo ľudí. Alebo naopak, uviesť do pohybu bábiku sediacu vedľa dieťaťa.

  Video 4: Ukážka reálneho animovaného filmu so stop motion trikmi od detí


  Technika stop motion ponúka veľa kreatívnych príležitostí. Jej využitie v predprimárnom vzdelávaní poskytuje deťom a učiteľkám množstvo zábavy a nových zážitkov.  Otázky na porozumenie

  1. Koľko typov stop motion filmov sme predstavili v kapitole 1?

  2. Aký materiál potrebujete na vytvorenie animovaného vrstveného filmu?

  3. Ako sad á dosiahnuť efekt “čara” v maľovanom animovanom filme?