• Úvod

    Autorka detských kníh a programátorka Linda Liukas hovorí:

    "Táto generácia detí vyrastá vo svete, v ktorom počítače a kódovanie ovplyvňujú veľkú časť každodenného života. Preto je dôležité podporovať deti v záujme o techniku a ukázať im, že dokážu vymyslieť, vyrobiť a vytvoriť veľa vecí pomocou jednoduchej počítačovej klávesnice".

    Práca s malými deťmi v prostredí predprimárneho vzdelávania samozrejme nie je o tom, aby sme ich učili programovať pomocou zdrojových kódov a kódovacieho jazyka. Ide skôr o to, aby sme podporili určité zručnosti hravým spôsobom, pričom tieto zručnosti nie sú dôležité len pri kódovaní, ale aj v každodennom živote. Medzi tieto dôležité zručnosti, ktoré nesúvisia priamo s mediálnou gramotnosťou, patria trpezlivosť a koncentrácia, rozširovanie slovnej zásoby, logika, schopnosť plánovať, schopnosť veci štruktúrovať a orientovať sa, ako aj porozumenie symbolom.

    Aktívna mediálna práca v oblasti kódovania je veľmi vhodná na uspokojenie základnej potreby detí hrať sa kooperatívne a tematicky. Mnohých učiteľov však odradí už samotný pojem kódovanie. Môže sa im zdať, že si to vyžaduje osobitnú odbornosť, ale kódovanie jednoducho znamená rozpoznávanie štruktúr a sekvencií. Ide o niečo, čo robíme každý deň.