• Εισαγωγή

    Προκειμένου να εργαστεί κανείς ενεργά και δημιουργικά με τα μέσα και να μεταβιβάσει αυτή τη γνώση στα παιδιά, είναι λογικό να αποκτήσει λίγες βασικές τεχνικές γνώσεις για τα μέσα. Ο στόχος δεν είναι να κατανοήσετε την τεχνολογία μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, αλλά να αποκτήσετε μια βασική κατανόηση της λειτουργικότητας και των δυνατοτήτων δικτύωσης της τεχνολογίας των μέσων.

    Αυτή η ενότητα απευθύνεται κυρίως σε τεχνικά άπειρους επαγγελματίες της ΠΕ, προκειμένου να μπορέσουν να εργαστούν ενεργά και δημιουργικά με τα μέσα. Συνιστάται επίσης να χρησιμοποιήσετε την ενότητα για να ανανεώσετε και να εμβαθύνετε τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις.


    Αν θέλετε να εξασκηθείτε στην χρήση συσκευών όπως σε ένα υπολογιστή ή τάμπλετ, πιο συγκεκριμένα και στοχευμένα, σας συνιστώ να παρακολουθήσετε ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μπορείτε, για παράδειγμα, να βρείτε αντίστοιχες προσφορές στον ιστότοπο του τοπικού κέντρου εκπαίδευσης ενηλίκων.