• Για αυτή την Ενότητα

  Όταν μελετήσετε αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα...

  • αποκτήσετε γνώση για τα εξαρτήματα και τις λειτουργίες του υπολογιστή
  • ενημερωθείτε για διάφορες συσκευές (φορητούς υπολογιστές, έξυπνα τηλέφωνα) καθώς και για υλικό υπολογιστών και λογισμικό
  • είσθε ικανοί να εργασθείτε ενεργά και δημιουργικά με τα μέσα
  • βρείτε βασικές πληροφορίες για τεχνικά άπειρους επαγγελματίες της Προσχολικής Εκπαίδευσης ή θα ανανεώσετε τις ήδη υφιστάμενες γνώσεις σας

  Σε αυτή την ενότητα...

  • θα δείτε διάφορες τεχνικές συσκευές
  • θα υποστηριχθείτε σχετικά με διάφορες δραστηριότητες για να κατανοήσετε το περιεχόμενο και να προετοιμασθείτε για την αξιολόγηση σας
  • θα καθοδηγηθείτε με παροχή περαιτέρω συνδέσμων για περισσότερες πληροφορίες