Themen dieses Kurses

 • Allgemeines


  • Εισαγωγή

   Η επεξεργασία του θέματος των χαρακτήρων των μέσων αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη όσον αφορά στην ενίσχυση του γραμματισμού στα μέσα στην ΠΕ. Δεδομένου ότι οι ήρωες των μέσων ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικοί για τα παιδιά στην διαδικασία μάθησης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς για να εργαστείτε σε σημαντικά σημεία του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας.

   Αυτές οι πτυχές της απόκτησης της παιδείας στα μέσα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα ότι:

   • τα παιδιά αμφισβητούν και αξιολογούν το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης,
   • διαχειρίζονται τις εμπειρίες τους, και
   • μαθαίνουν να διακρίνουν την φαντασία από την πραγματικότητα.

   Δεδομένου ότι οι χαρακτήρες των μέσων ενημέρωσης κυριαρχούν στην καθημερινή ζωή των παιδιών, είναι σαφές ότι απαιτείται παιδαγωγική παρέμβαση.

   Η συνεχής υποστήριξη και η παρακολούθηση της επεξεργασίας και κατανόησης των εμπειριών των παιδιών από τα μέσα είναι σημαντικό έργο τόσο για τους επαγγελματίες της ΠΕ όσο και για τους γονείς. Με αυτόν τον τρόπο, για τα παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και έξι ετών, μπορούν να τεθούν τα πρώτα αποφασιστικά θεμέλια για μια ανακλαστική και υπεύθυνη χρήση των μέσων ενημέρωσης.

  • Σχετικά με αυτή την ενότητα

   Μελετώντας αυτή την ενότητα θα…

   • αποκτήσετε γνώσεις για τον ρόλο των παιδικών ηρώων από τα μέσα για τα παιδιά τριών έως έξι ετών
   • λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι παιδικοί ήρωες των μέσων καθοδηγούν και επηρεάζουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
   • μάθετε περισσότερα για τους χαρακτήρες των μέσων και τον ρόλο τους σαν σύντροφοι των παιδιών
   • κατανοήσετε με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται οι ήρωες των μέσων σαν οθόνες προβολής και χαρακτήρες ταυτοποίησης

   Σε αυτή την ενότητα…

   • Θα δοθούν πρακτικές συμβουλές
   • Οι δραστηριότητες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα το περιεχόμενο και να προετοιμαστείτε για την αξιολόγηση
   • Περαιτέρω σύνδεσμοι θα σας καθοδηγήσουν σε περισσότερες πληροφορίες
  • Ήρωες από τα Μέσα

   Για τα παιδιά, οι χαρακτήρες είναι πολύ σημαντικοί όταν αξιολογούν ιστορίες. Ως εκ τούτου, οι χαρακτήρες από ταινίες , βιβλία, ακουστικά παιχνίδια , εφαρμογές και διαφημίσεις αντιπροσωπεύουν μια βασική αναφορά μέσων στα παιδιά. Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν ήρωες και αντι-ήρωες που τα παιδιά θαυμάζουν ή απορρίπτουν.

   Σε όλα τα μέσα, ένας αριθμός διαφορετικών τύπων χαρακτήρων μπορεί να προσδιοριστεί όσον αφορά στην εμφάνιση, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους ή την συμπεριφορά τους. Λόγω των διαφορετικών δυνατοτήτων κίνησης και αντιπροσώπευσης, έχουν δημιουργηθεί διάφοροι (αντι)ήρωες.

   Οι χαρακτήρες των μέσων ενημέρωσης όχι μόνο μεταφέρουν την ιστορία αλλά και παρέχουν γνώσεις σχετικά με τους κοινωνικούς ρόλους και τα πρότυπα συμπεριφοράς. Ανεξάρτητα από την ποικιλομορφία τους, όλοι οι πλασματικοί χαρακτήρες που δημιουργούνται για τα παιδιά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: σε σύγκριση με τους πραγματικούς ανθρώπους, η πολυπλοκότητά τους είναι πολύ μικρή.

   Ως εκ τούτου, οι πλασματικοί χαρακτήρες για τα παιδιά μπορούν συνήθως να κατατάσσονται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, όπως το καλό ή το κακό. Επιπλέον, εμμένουν σταθερά στην ίδια γνώμη και σπάνια παρεκκλίνουν από τους ρόλους ή τα πρότυπα συμπεριφοράς τους. Αυτή η σαφής γραμμή στην αναπαράσταση των χαρακτήρων αποτελεί βασικό παράγοντα.

   Μόνο μέσω σαφών δράσεων και χαρακτηριστικών μπορούν τα παιδιά να κατανοήσουν τους χαρακτήρες, να τους χρησιμοποιήσουν για την αξιολόγηση πραγματικών προσώπων ή να τους κατανοήσουν ως κατευθυντήριες γραμμές για τις δικές τους ενέργειες. Τόσο οι θαρραλέες όσο και οι ισχυρές μορφές, καθώς και οι κατώτερες, κακόβουλες ή βίαιες μορφές, ασκούν γοητεία στα παιδιά.

   Η τρέχουσα προσφορά μέσων για παιδιά αυξάνεται συνεχώς με νέο περιεχόμενο και χαρακτήρες. Επιπλέον, υπάρχει πλήρης προσφορά διαφήμισης και προϊόντων για αγορά. Υπάρχουν επίσης χαρακτήρες που έχουν συνοδεύσει πολλές γενιές και εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην αγορά.

   Είναι σκόπιμο για τους επαγγελματίες της ΠΕ να ασχολούνται όχι μόνο με τα σημερινά μέσα ενημέρωσης για τα παιδιά αλλά και με την προοπτική του παιδιού.

   Για να γίνει κατανοητό γιατί τα παιδιά ενδιαφέρονται για τους χαρακτήρες των μέσων και ποια χαρακτηριστικά τους είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, αξίζει μια λεπτομερής και διαφοροποιημένη εξέταση.

   Οι χαρακτήρες των μέσων προσφέρουν στα παιδιά εξαιρετικές ευκαιρίες να παίζουν και να μιλούν στην καθημερινή ζωή. Οι επαγγελματίες της ΠΕ μπορούν να δουν τις ποικίλλες μορφές επεξεργασίας των μέσων. Πάνω απ' όλα, οι χαρακτήρες των μέσων χρησιμοποιούνται από παιδιά τέτοιων ηλικιών για να σχεδιάζουν, να ζωγραφίζουν και να παίζουν μαζί ως ιδέα παιχνιδιού ή για συνομιλίες.

   Λόγω του γεγονότος ότι οι χαρακτήρες των μέσων έχουν μεγάλη σημασία για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, φαίνεται χρήσιμο να αντιμετωπιστεί το θέμα «ήρωες των μέσων» στις διάφορες καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών στα κέντρα της ΠΕ.

   Δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο περιβάλλον των παιδιών, τα παιδιά απολαμβάνουν ιδιαίτερη εκτίμηση και μπορούν να παρουσιάζονται ως ειδικοί για τους αγαπημένους τους χαρακτήρες. Επιπλέον, το ενδιαφέρον αυτό μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες για θέματα που αφορούν το παιδί.

  • Οι Ήρωες των Μέσων ως Σύντροφοι

   Τα παιδιά ηλικίας 3-6 ετών αντιμετωπίζουν ορισμένες προκλήσεις όσον αφορά στην αντιμετώπιση διαφόρων αναπτυξιακών εργασιών. Ως εκ τούτου, αναζητούν υποστήριξη, καθοδήγηση και πληροφορίες στον κόσμο που ζουν. Εδώ είναι σημαντική η στήριξη των επαγγελματιών της ΠΕ και της οικογένειας . Από την άλλη πλευρά, οι ήρωες από βιβλία, τηλεοπτικές και ακουστικές εκπομπές μπορούν επίσης να υποστηρίξουν και να συνοδεύσουν τα παιδιά στην αντιμετώπιση της προσωπικής τους εξέλιξης.

   Τα παιδιά αγαπούν ιδιαίτερα να παρακολουθούν δραστηριότητες χαρακτήρων που μόλις πρόσφατα έμαθαν ή που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λάβουν επιβεβαίωση ή έμπνευση για τις δικές τους ενέργειες. Οι χαρακτήρες των μέσων μπορούν να προσφέρουν προσανατολισμό και έμπνευση για τις αναπτυξιακές διεργασίες:

   Γράφημα 1: αναπτυξιακή διαδικασία στα παιδιά 0-7 ετών

   Οι πληροφορίες σχετικά με την ηλικία πρέπει να προσφέρουν προσανατολισμό και δεν πρέπει να θεωρούνται ως αυστηρά περιοριστική κατηγορία.

   Εάν οι χαρακτήρες των μέσων έχουν πολύ χαρακτηριστικά κλισέ προσωπικότητας, ο πειραματισμός με βασική κριτική σκέψη μπορεί να σας βοηθήσει να εργαστείτε στο θέμα. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό για παιδιά ηλικίας από τριών έως έξι ετών. Ρωτήστε τα παιδιά: Πώς θα φαινόταν η πλοκή της ιστορίας αν ο γενναίος και καλός πρίγκιπας είχε επίσης μια ευαίσθητη πλευρά και η τρυφερή και ευάλωτη πριγκίπισσα ήταν πολύ δυνατή; Το παιχνίδι ρόλων είναι επίσης ένας καλός τρόπος να παρουσιαστούν τέτοιες ιδέες.

   Εκτός από τις αναπτυξιακές διεργασίες, τα παιδιά ηλικίας 3-6 ετών αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις και απαιτήσεις σε διαφορετικούς τομείς της καθημερινής τους ζωής, όπως στο κέντρο της ΠΕ, σε μια ομάδα συνομηλίκων ή στην οικογένεια. Αυτά περιλαμβάνουν την γνωριμία με:

   • κοινωνικές δομές, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από κατάσταση σε κατάσταση,
   • αρνητικές και θετικές αντιδράσεις σχετικά με την συμπεριφορά των ατόμων,
   • διαφορές σε εμπειρίες και γνώσεις σε σχέση με άλλα παιδιά ή ενήλικες,
   • διαφορετικές δυνατότητες και μορφές δράσης για τους ενήλικες που λειτουργούν ως πρότυπα ρόλων (π.χ. επαγγελματίες της ΠΕ ή γονείς),
   • κανόνες κοινωνικής συνεργασίας που πρέπει να ακολουθούν ή να διαπραγματεύονται τα παιδιά (π.χ. σε σχέση με τους συνομηλίκους τους).

   Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούν τους ήρωες των μέσων ενημέρωσης ως πηγή πληροφοριών για την κοινωνική συμπεριφορά, την ανάπτυξη των ρόλων των φύλων και τις σχέσεις με τους συνομηλίκους τους.

   Οι διαφορετικοί ρόλοι και τα πρότυπα συμπεριφοράς που προκύπτουν από τους ήρωες των μέσων υποστηρίζουν την ικανότητα των παιδιών να αναπτύσσουν τα δικά τους πρότυπα και τις δικές τους αξίες μέσω της απόρριψης ή της έγκρισής τους.


   Ερωτήσεις κατανόησης

   1. Ποιος είναι ο ρόλος των ηρώων από βιβλία, τηλεόραση και ηχητικά προγράμματα στη ζωή των παιδιών;

   2. Σε ποια ηλικία τα παιδιά μπορούν να αναγνωρίσουν την απλή αιτιότητα;

   3. Σε ποια ηλικία τα παιδιά μπορούν να κάνουν απλές ηθικές διακρίσεις;

   4. Σε ποια ηλικία τα παιδιά αναπτύσσουν αυτογνωσία;

  • Προσανατολισμός και γοητεία

   Μέσα από την χρήση των μέσων ενημέρωσης τα παιδιά συναντούν καθημερινά διαφορετικούς χαρακτήρες που τους επηρεάζουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες των παιδιών αντικατοπτρίζονται στον ατομικό κόσμο της εμπειρίας και της ζωής τους και συνδέονται στενά με την ανάπτυξη και την εξέλιξη τους.

   Από αυτή την άποψη, οι ήρωες των μέσων ενημέρωσης επηρεάζουν την κοινωνική τους συμπεριφορά και συνεργασία, καθώς και την δράση και την σκέψη τους.

   Μέσα από τον αγαπημένο τους ήρωα ή τους αγαπημένους τους ήρωες μπορούν να δουν πώς αισθάνονται και τι τους αρέσει. Οι ήρωες των μέσων ενημέρωσης προσφέρουν έμμεσα προτάσεις και μπορούν να επηρεάσουν τον προσανατολισμό των παιδιών στην καθημερινή τους ζωή. Παρ’ όλο που δεν μπορεί να υπάρξει σχεδόν μακροπρόθεσμη επίδραση στη συμπεριφορά και τον χαρακτήρα ενός παιδιού, τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, σε συνδυασμό με το ενσυναίσθητο παιχνίδι ρόλων που σχετίζεται με τη δράση και τη διάθεση, μπορούν να ανιχνευθούν συχνότερα. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας συχνά γοητεύονται από τις ικανότητες και τις ιδιότητες των ηρώων των μέσων.

   Για τους γονείς και εκπαιδευτικούς της ΠΕ, οι ιστορίες στα μέσα ενημέρωσης μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία για να διδάξουν στα μικρά παιδιά πώς να αντιμετωπίζουν και να ξεπερνούν τις προκλήσεις του πραγματικού κόσμου. Μαζί με την προφανή ψυχαγωγία που προσφέρουν αυτές οι ιστορίες, οι γονείς και οι επαγγελματίες της ΠΕ μπορούν να έχουν συνομιλίες με τα παιδιά για βαθύτερες έννοιες σε κάθε ιστορία, συμμετέχοντας έτσι σε χρήσιμη αλληλεπίδραση μαζί τους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τόσο τους γονείς όσο και τους εκπαιδευτικούς της ΠΕ να μάθουν για τα συναισθήματα των παιδιών, τις ιδέες τους, την αντίληψη που έχουν για τους χαρακτήρες, την αξιολόγηση των ενεργειών των χαρακτήρων καθώς και τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία αυτών των χαρακτήρων.

   Οι εκπαιδευτικοί στην ΠΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν χαρακτήρες από ιστορίες ηρώων σε βιβλία ή βίντεο για να ενσταλάξουν αξίες στα παιδιά. Λόγω του γεγονότος ότι οι ιστορίες συχνά περιγράφουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στο ταξίδι της ζωής τους, οι ήρωες των μέσων ενημέρωσης μπορούν να εμπνεύσουν τα παιδιά με πολλούς τρόπους.

   Γράφημα 2: οι ήρωες των μέσων για τα παιδιά

   Ένας απλός τρόπος για να κατανοήσετε πώς νοιώθουν και σκέφτονται τα μικρά παιδιά για διάφορες πτυχές της ζωής κατά την διάρκεια της ανάπτυξής τους είναι να τα ενθαρρύνετε να ζωγραφίσουν τους αγαπημένους τους ήρωες. Στη συνέχεια, οι γονείς ή/και οι επαγγελματίες της ΠΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα σχέδια για να ξεκινήσουν μια συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με τους λόγους για τους οποίους τους αρέσουν αυτοί οι χαρακτήρες και ποια είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία αυτών των χαρακτήρων.   Οι Ρόλοι των Ηρώων από τα Μέσα

   Οι ήρωες των μέσων ενημέρωσης μπορούν να είναι μια οθόνη προβολής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να εκφράζουν συναισθήματα, ανησυχίες ή ανάγκες. Επιπλέον, οι ασυνείδητες σκέψεις μπορούν να είναι πιο ξεκάθαρες και ευκολότερες για τα παιδιά να τις αντιμετωπίζουν όταν τα εσωτερικά τους προβλήματα μεταφέρονται στους χαρακτήρες των μέσων ενημέρωσης. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί είναι θυμωμένο ή λυπημένο, μπορεί να προβάλει το συναίσθημα σε ένα χαρακτήρα των μέσων. Εάν κρίνεται απαραίτητο, το παιδί μπορεί να εντοπίσει τον λόγο του θυμού ή της θλίψης του, αλλά και να κατανοήσει και να αποδεχθεί το ίδιο το συναίσθημα.

   Οι ήρωες των μέσων ενημέρωσης μπορεί να είναι χαρακτήρες ταυτοποίησης για παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και έξι ετών, καθώς το ενδιαφέρον τους για το περιεχόμενο των μέσων αυξάνεται όταν οι ιστορίες σχετίζονται με την καθημερινότητά τους. Ιδιαίτερα συναρπαστικά είναι τα χαρακτηριστικά και κεντρικά θέματα της παιδικής ηλικίας, όπως η αντιμετώπιση των φόβων για απώλεια ή το αίσθημα αυτο-επάρκειας, καθώς και η διάκριση μεταξύ καλού και κακού. Οι ήρωες των μέσων μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να παρακολουθήσουν τα γεγονότα μιας ιστορίας και να κατανοήσουν το περιβάλλον της. Ειδικότερα, η συμμετοχή σε δράσεις και συναισθήματα είναι σημαντική: για παράδειγμα, όταν η Κοκκινοσκουφίτσα αντιμετωπίζει κίνδυνο με απερισκεψία στη γνωστή παιδική ιστορία Η Κοκκινοσκουφίτσα και ο Κακός Λύκος ή η Χιονάτη κερδίζει τη ζωή της με την καλοσύνη της στην παιδική ιστορία Η Χιονάτη και οι Εφτά Νάνοι τα παιδιά παρακολουθούν τις ενέργειες των ηρώων με ενδιαφέρον και αισθάνονται πως και τα ίδια τα αντιμετωπίζουν αυτά λόγω της αναφοράς στον κόσμο στον οποίο ζουν.

   Κακοί και Καλοί Χαρακτήρες

   Η υπόθεση ότι οι ισχυροί και δυνατοί χαρακτήρες που καταπολεμούν την αδικία προτιμώνται από τα παιδιά είναι μύθος. Και οι χαρακτήρες με κακά ή ευάλωτα χαρακτηριστικά παίζουν ρόλο για τα παιδιά, κάτι που δεν πρέπει να υποτιμάται.

   Οι κακοί χαρακτήρες, για παράδειγμα, προσφέρουν στα παιδιά την ευκαιρία να ασχοληθούν με το αίσθημα της εκδίκησης ή της καθημερινής επιθετικότητας. Εάν οι χαρακτήρες χρειάζονται προστασία, τα παιδιά ασχολούνται με τον ρόλο των θυμάτων. Σε μια μορφή ατιμώρητης επίλυσης προβλημάτων, τα παιδιά, που εκπροσωπούνται από τον χαρακτήρα των μέσων, αναγνωρίζουν και βιώνουν πιθανές αντιδράσεις και συνέπειες στην συμπεριφορά από ασφαλή απόσταση και μπορούν να τις συγκρίνουν με τις δικές τους ανάγκες και τους δικούς τους στόχους.

   Σε μια συζήτηση σχετικά με τους αγαπημένους χαρακτήρες των παιδιών, μπορείτε να συλλέξετε μαζί ποια χαρακτηριστικά των χαρακτήρων προτιμούν τα παιδιά ιδιαίτερα και ποια όχι. Μαζί με σας, τα παιδιά μπορούν να συλλέξουν τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά των ηρώων των μέσων σε ένα κολλάζ. Η εμπειρία έχει δείξει, ωστόσο, ότι είναι πιο δύσκολο για τα παιδιά να ονομάσουν αρνητικά χαρακτηριστικά του αγαπημένου τους χαρακτήρα, αλλά δεν τους είναι τόσο δύσκολο να αναγνωρίσουν αρνητικά χαρακτηριστικά σε χαρακτήρες που δεν τους αρέσουν. Μια άλλη ιδέα είναι να δημιουργήσετε αφίσες γνωστών χαρακτήρων των μέσων με θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά (χρησιμοποιώντας διαφορετικούς χρωματικούς δείκτες για «καλά» ή «κακά» χαρακτηριστικά) και να υπάρχουν στην τάξη ως οπτικά ερεθίσματα. Κοιτάξτε αυτό το παράδειγμα:   Με αυτόν τον τρόπο, τα ατομικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και ορισμένες συμπεριφορές ενός χαρακτήρα μέσων μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά μεταξύ τριών και έξι ετών προτάσεις και προσανατολισμό για την δική τους συμπεριφορά. Αυτή η μίμηση δεν πρέπει να συγχέεται με το παιχνίδι ρόλων του περιεχομένου των μέσων. Στο παιχνίδι ρόλων, τα παιδιά ντύνονται ως χαρακτήρες που αντλούν από τα μέσα και εκτελούν συγκεκριμένες σκηνές δράσης ή δημιουργούν νέες ιστορίες για τους χαρακτήρες προκειμένου να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους από τα μέσα ενημέρωσης.

   Τα παιδιά ηλικίας τριών έως έξι ετών παίζουν συχνά ρόλους για να επεξεργάζονται τις καθημερινές εμπειρίες τους. Μπορεί να βοηθήσει να τα αφήνετε να παίζουν χαρακτήρες από προγράμματα για παιδιά και να ρωτάτε ποια χαρακτηριστικά των αγαπημένων τους ηρώων θα τους ήταν χρήσιμα και επιθυμητά στην καθημερινή τους ζωή.

   Ενδυνάμωση των Σχέσεων

   Αν κοιτάξετε πιο προσεκτικά τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών, μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν σαφείς ομοιότητες στην δημοφιλία ορισμένων τύπων χαρακτήρων. Τα περισσότερα παιδιά γοητεύονται από τις υπεράνθρωπες ικανότητες και την μαγεία (π.χ. να είναι ιδιαίτερα δυνατά, να μπορούν να αλλάζουν ή να πετούν). Τέτοιοι χαρακτήρες απεικονίζονται ως ανεξάρτητοι, υπεύθυνοι, επιτυχημένοι και ισχυροί και τα χαρακτηριστικά αυτά είναι επιθυμητά για τα παιδιά.

   Οι προτιμήσεις των συνομηλίκων τους και ο ενθουσιασμός τους για ορισμένους χαρακτήρες έχουν συχνά επιρροή στην επιλογή των αγαπημένων τους χαρακτήρων. Διαφορετικές απόψεις σχετικά με διαφορετικούς χαρακτήρες των μέσων δημιουργούν κίνητρο για επικοινωνία μεταξύ τους και αυθόρμητες ανταλλαγές απόψεων. Μεταξύ φίλων, οι αγαπημένοι ήρωες των μέσων μπορούν να ενισχύσουν τους εσωτερικούς δεσμούς εντός της ομάδας και προσφέρουν ευκαιρίες να μιλούν και να παίζουν. Η κοινή γνώση σχετικά με ορισμένους χαρακτήρες μπορεί επίσης να χρησιμεύει ως όριο μεταξύ της ομάδας και του εξωτερικού κόσμου, γεγονός που πάλι ενισχύει την εσωτερική σχέση της ομάδας.

   Οι χαρακτήρες των μέσων επιτρέπουν στα παιδιά να εξειδικεύονται στον τομέα τους, γεγονός που έχει επίσης αντίκτυπο στην κοινωνική τους συνεργασία και αλληλεπίδραση.


   Μπορεί να ενθαρρύνει την σύμφωνη γνώμη και να εμπνεύσει σεβασμό σε άλλα παιδιά, εάν το παιδί είναι ιδιαίτερα καλά ενημερωμένο σχετικά με ορισμένους χαρακτήρες των μέσων και το περιεχόμενο των μέσων. Τα παιχνίδια και οι συζητήσεις για τους αγαπημένους χαρακτήρες, με τη σειρά τους, αυξάνουν την δημοτικότητα του παιδιού μεταξύ των συνομηλίκων του.


   Ερωτήσεις κατανόησης

   1. Ποια γενικά χαρακτηριστικά καθορίζουν τους ήρωες των παιδιών από τα μέσα;

   2. Τι μαθαίνουν τα παιδιά από τους αγαπημένους τους ήρωες των μέσων;

   3. Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες που είναι «ήρωες» στην καθημερινή εργασία με παιδιά στην προσχολική εκπαίδευση;

  • Ήρωες των Μέσων εναντίον Πραγματικών Προτύπων Ρόλων

   Ήρωες των Μέσων

   Ακριβώς όπως το περιεχόμενο των μέσων μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά, έτσι γίνεται και με τους χαρακτήρες των μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, οι χαρακτήρες των μέσων δεν ανταγωνίζονται για να ταυτοποιηθούν με πραγματικούς χαρακτήρες και πρότυπα ρόλων, αλλά τους συμπληρώνουν:

   • καλύπτουν το φάσμα των κοινωνικών συμπεριφορών και δράσεων, και
   • μπορούν να αντισταθμίσουν πιθανά ελλείμματα στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών.

   Τα παιδιά ηλικίας 3-6 ετών δυσκολεύονται να αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά των πλασματικών χαρακτήρων. Πάνω απ' όλα, τα παιδιά έχουν δυσκολία να αναγνωρίσουν ποια χαρακτηριστικά είναι φανταστικά ή πραγματικά όταν το σενάριο της ιστορίας τους τα παρουσιάζει τόσο ρεαλιστικά. Ακόμη και οι υπερβολές σε μέγεθος, ταχύτητα και δύναμη είναι δύσκολο να αναγνωριστούν ως φανταστικές από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αυτό έχει να κάνει επίσης με την αντίληψη ότι, από την οπτική γωνία των παιδιών, σχεδόν όλοι οι άνθρωποι είναι ταχύτεροι, μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι από αυτά.

   Όταν μιλάτε στα παιδιά σχετικά με τους χαρακτήρες των μέσων, είναι σημαντικό να τους δίνετε ενδείξεις για να κατανοούν καλύτερα τα διαφορετικά τους χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, μπορεί να σας βοηθήσει να συγκρίνετε γνωστά χαρακτηριστικά: εάν ένας χαρακτήρας μέσων είναι εξωπραγματικά γρήγορος ή υπερμεγέθης, περιγράφοντάς τον ως τόσο γρήγορο όσο ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο ή τόσο μεγάλο όσο ένα σπίτι, μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά. Αυτές οι συγκρίσεις χαρακτηριστικών μπορούν επίσης να είναι πολύ χρήσιμες για την χειροτεχνία και την ζωγραφική. Για να καταστεί κατανοητός και ορατός ο υπερμεγέθης χαρακτήρας ενός μέσου, μπορείτε να ζωγραφίσετε, για παράδειγμα, τον υπερμεγέθη χαρακτήρα μέσων δίπλα σε ένα άτομο κανονικού μεγέθους και ένα σπίτι.

   Τα μοντέλα συμπεριφοράς και τα χαρακτηριστικά που έχουν δημιουργηθεί με μυθοπλασία εξ’ ολοκλήρου μπορούν, με τη σειρά τους, να ταξινομηθούν από τα μικρότερα παιδιά ως μη πραγματικά ή φανταστικά. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ανθρώπους με μαγικές δυνάμεις ή ζώα που μπορούν να μιλούν.

   Εάν οι επαγγελματίες της ΠΕ και οι γονείς επιτηρούν τη χρήση των μέσων από τα παιδιά, μπορούν να τα βοηθήσουν να αξιολογήσουν τους χαρακτήρες των μέσων και τα χαρακτηριστικά τους ως φανταστικά ή πραγματικά.

   Προκειμένου να προστατευθούν τα παιδιά από τις μη ρεαλιστικές τους προσδοκίες καθώς και από τη σχετική απογοήτευση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τα ευαισθητοποιήσετε για υπερβολές των υποτιθέμενων επιθυμητών χαρακτηριστικών (π.χ. να είναι κάποιος υπερβολικά δυνατός) που τα παιδιά θα ήθελαν να αντιγράψουν και να καταλάβουν ότι αυτά είναι φανταστικά.

   Πρότυπα Ρόλων

   Λόγω της παρουσίας τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι διασημότητες μπορούν επίσης να είναι σημαντικά πρόσωπα για τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 6 ετών (π.χ. ποδοσφαιριστές ή παρουσιαστές παιδικών προγραμμάτων).

   Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως δείχνουν μεγάλο πάθος και ενθουσιασμό για την εργασία τους. Με την έννοια της λειτουργίας πρότυπου ρόλου, αυτό μπορεί να γίνει κίνητρο για τα παιδιά. Μπορεί να είναι σε θέση να μάθουν για μια σειρά χόμπι και ταλέντα, ή μπορεί να θέλουν να δοκιμάσουν ορισμένες καλλιτεχνικές ή αθλητικές δραστηριότητες για τον εαυτό τους. Επιπλέον, οι κανόνες, οι αξίες, η φυσική εμφάνιση και οι ικανότητες κοινοποιούνται στα παιδιά μέσω του προεξέχοντος ατόμου.

   Είναι σημαντικό για τα παιδιά να γνωρίζουν ότι ο χαρακτήρας και συχνά η εμφάνιση των διασημοτήτων είναι εξ’ ίσου τεχνητά δημιουργημένα και προωθούνται ως εικόνα ενός χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων.

   Ο στόχος εδώ είναι συνήθως να επιτευχθεί ένας μονοδιάστατος χαρακτήρας (π.χ. «ισχυρός», «κοινωνικός», «ευχάριστος») που ωστόσο δεν μπορεί να ταυτιστεί με το αντίστοιχο εξέχον πρόσωπο. Οι κόσμοι των φανταστικών χαρακτήρων παρουσιάζονται με αφηγηματικό τρόπο, ενώ οι πραγματικοί άνθρωποι δεν είναι πάντα μονοδιάστατοι, αλλά πιο περίπλοκοι στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Αυτό το πολυδιάστατο στοιχείο μπορεί να κάνει αυτούς τους χαρακτήρες δύσκολο για τα παιδιά να τους χειριστούν, ειδικά στην περίπτωση των «ταμπού» που είναι διάχυτα στα μέσα ενημέρωσης.

   Υπάρχει πλήθος ηρώων των μέσων ενημέρωσης που μπορούν να εμπλουτίσουν την καθημερινή ζωή των παιδιών και να τους δώσουν καλές ιδέες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθεί υπ’ όψιν ότι εκτός από τους ήρωες των μέσων μαζικής ενημέρωσης υπάρχουν και συγκεκριμένοι πραγματικοί χαρακτήρες αναγνώρισης και πρότυπα ρόλων στο περιβάλλον τους, όπως ο κωμικός εκπαιδευτικός στην ΠΕ, η μεγαλύτερη αδελφή, ο πατέρας που έχει κατανόηση ή ο θαρραλέος φίλος. Προκειμένου να προωθηθεί αυτή η ισορροπία, είναι σκόπιμο να ασχοληθείτε με τους ήρωες της πραγματικής ζωής σε σχέση με την ενίσχυση της παιδείας στα μέσα των παιδιών. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στις συνοδευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες στην καθημερινή ζωή της ΠΕ.

   Μπορείτε να προσκαλέσετε στο σχολείο της ΠΕ ήρωες από την καθημερινή ζωή, όπως αστυνομικούς, νοσηλευτές ή την δική σας γιαγιά, και να μιλήσουν στα παιδιά για τη ζωή τους και για τα δικά τους πρότυπα ρόλων. Στη συνέχεια, με την υποστήριξή σας, τα παιδιά μπορούν, για παράδειγμα, να δημιουργήσουν κολλάζ σχετικά με αυτά που έχουν συζητηθεί ή να πάρουν συνεντεύξεις από τους «καθημερινούς ήρωες» και να τις καταγράψουν.

   Για να κατανοήσουν τα παιδιά ότι μπορούν να είναι οι ίδιοι ήρωες, σας συνιστώ να συζητήσετε με τα παιδιά σχετικά με γεγονότα στα οποία οι ίδιοι ή οι φίλοι τους έχουν δείξει ηρωϊκή συμπεριφορά. Αυτό μπορεί να ακολουθήσει αφού ξεπέρασαν ένα μεγάλο φόβο, κάποιος ανιδιοτελώς βοήθησε κάποιον άλλο, ή έχουν πετύχει κάτι πολύ δύσκολο. Για την συζήτηση προτείνω συνομιλίες, αλλά και η ζωγραφική με εικόνες ή παιχνίδια ρόλων είναι επίσης κατάλληλα.


   Για προσανατολισμό στον κόσμο, την θετική και υγιή ανάπτυξη των παιδιών, είναι απαραίτητη μια ισορροπημένη συνύπαρξη πραγματικών ηρώων και ηρώων που προέρχονται από τα μέσα.


   Σχεδιάστε μια οικογενειακή αφίσα με οικογενειακούς ήρωες. Συλλέξετε φωτογραφίες και σκεφτείτε γιατί το άτομο είναι τόσο συναρπαστικό. Αδελφοί, αδελφές, θείοι, θείες - η λίστα μπορεί να επεκταθεί. Ένα δείγμα αφίσας υπάρχει εδώ:

   Κατεβάστε: Δείγμα αφίσας οικογενειακών ηρώων


   Ερωτήσεις κατανόησης

   1. Ποια χαρακτηριστικά διακρίνουν τους πραγματικούς ανθρώπους από τους ήρωες των μέσων ενημέρωσης;

   2. Πώς μπορούν οι πραγματικοί χαρακτήρες και τα πρότυπα ρόλων να επηρεάσουν τα παιδιά στο δικό τους περιβάλλον;

   3. Τι μαθαίνουν τα παιδιά από τους πραγματικούς ανθρώπους που παρουσιάζονται στα μέσα ενημέρωσης, για παράδειγμα από έναν αγαπημένο αθλητή;

   4. Πώς μπορείτε να κάνετε τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να είναι ήρωες και τα ίδια;

  • Υποστήριξη Γονέων

   Οι χαρακτήρες που προέρχονται από τα μέσα έχουν μεγάλη σημασία για την καθημερινή ζωή των παιδιών και την προσωπική τους ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτό, το θέμα θα πρέπει επίσης να συζητηθεί μεταξύ των επαγγελματιών της ΠΕ και των γονέων.

   Εάν ασχοληθείτε με το θέμα αυτών των χαρακτήρων, είναι καλή ευκαιρία να ανταλλάξετε πληροφορίες με τους γονείς σχετικά με το ευρύ φάσμα και την συνάφεια των χαρακτήρων των μέσων. Για παράδειγμα, οι γονείς ενδέχεται να είναι σίγουροι ότι χειρίζονται σωστά το θέμα με τους χαρακτήρες από τα μέσα. Εδώ μπορεί να είναι χρήσιμο οι επαγγελματίες της ΠΕ να τους παρέχουν υλικό ή να περιλάβουν πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα όταν τους συναντούν στις ημέρες γονέων. Υπάρχει επίσης η ευκαιρία να παρουσιάσετε στους γονείς συγκεκριμένα αποτελέσματα εργασίας σχετικά με το θέμα των ηρώων των μέσων. Οι συνομιλίες μπορεί να είναι αρκετά αποτελεσματικές αν προβάλετε σχετικές χειροτεχνίες, πίνακες ζωγραφικής, αφίσες ή κολλάζ που γίνονται από τα παιδιά με την βοήθεια σας.

   Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς τον ρόλο που παίζουν οι χαρακτήρες των μέσων στην αναζήτηση προσανατολισμού και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι, εκτός από τους φίλους και τα αδέλφια, οι γονείς έχουν επίσης σημαντική επιρροή σχετικά με ποιους ήρωες των μέσων προτιμούν τα παιδιά.

   Οι επαγγελματίες του τομέα της ΠΕ επωφελούνται επίσης από την ανταλλαγή απόψεων με τους γονείς, καθώς οι γονείς μπορούν να παρέχουν ενδιαφέρουσες γνώμες για την παιδαγωγική εργασία στην ΠΕ σχετικά με αυτό το θέμα.

   Ξεκινήστε τώρα και δοκιμάστε τις γνώσεις σας στην πράξη. Τα πρακτικά μας παραδείγματα μπορεί να σας δώσουν κάποιες αρχικές ιδέες.


   Ερωτήσεις κατανόησης

   1. Πώς μπορείτε να υποστηρίξετε τις συζητήσεις σας σχετικά με τους ήρωες μέσων ενός παιδιού με τους γονείς του για την ανταλλαγή αποτελεσματικών σχετικών πληροφοριών;

   2. Γιατί είναι σημαντική η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με χαρακτήρες των μέσων μεταξύ επαγγελματιών της ΠΕ και γονέων;