• Правна рамка

  Правна медийна защита на децата

  1. В България законът, който регулира подходящото съдържание за деца във филмите е Законът за филмовата индустрия. Според този закон съществува Националната комисия за категоризация на филми, която може да присъди следните категории на всеки филм:

  • категория "А" - "Препоръчва се за деца";
  • категория "В" - "Без възрастови ограничения";
  • категория "С" - "Не се препоръчва за деца под 12-годишна възраст";
  • категория "D" - "Забранен за лица под 16-годишна възраст";
  • категория "Х" - "Забранен за лица под 18-годишна възраст".

  Според закона се забранява продажбата и отдаването под наем на носители, съдържащи филми категория "D", на лица под 16-годишна възраст и категория "Х" - на лица под 18-годишна възраст.

  Използвайте филмови материали само от категория „А“ и „В“, и да преценявате много внимателно съдържанието, което би било подходящо за малки деца.

  2. По отношение на телевизионните предавания с притеснително съдържание, като например сексуален или насилствен акт, излъчващите организации в България трябва да се съобразяват със следните изисквания, заложени в „Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата“, приети от Съвета за електронни медии. Според тези критерии, доставчиците на медийни услуги прилагат категоризацията на филмовата програма, приета със Становище на Националния съвет за радио и телевизия от 2000 г., както следва:

  • Категория І: Широка публика. Без ограничения.
  • Категория ІІ: Със сцени, които могат да шокират младата публика. Часовото програмиране на такива филми и предавания зависи от доставчика на медийни услуги. Доставчиците следва да обръщат специално внимание на предварителните анонси и реклами на такива произведения в близост до детски програми и предавания.
  • Категория ІІІ: Филми, забранени за аудитория под 12-годишна възраст, а също и предавания, които могат да шокират младата публика, и в които има повтарящи се намеци или описания на физическо или психологическо насилие. Тези предавания и програмни елементи не трябва да се предоставят за разпространение преди 23.00 часа.

  По изключение могат да се предоставят за разпространение преди 23.00 часа, в случай че са обозначени с постоянен аудио, визуален или аудио-визуален символ, че тази продукция следва да се предоставя след 23 часа.

  Предварителната реклама на тези продукции не може да съдържа сцени, които могат да шокират младата публика. Предварителните реклами не може да са в близост до детски програми и предавания. 

  На практика това означава, че за по-малките деца, в ежедневната програма също могат да се разглеждат предавания със съдържание, което очевидно не е подходящо за тази възрастова група. Реалититата или новинарските програми могат да бъдат особено проблематични за по-малките деца.

  3. В интернет доставчиците на съдържание и създателите на приложения не са регулирани по отношение на това дали съответното съдържание или приложение е подходящо за деца. Родителите разчитат на приложения, които блокират (неподходящи) реклами или мониторират и не разрешават достъп до неподходящо съдържание. В България няма целенасочена държавна политика в тази насока. Центърът за безопасен интернет е българска неправителствена организация, която работи активно за защита на правата на децата в интернет.

  Има забавни мобилни приложения в големи количества за малки деца, като например лесни игри или анимирани детски книги. Но приложенията винаги трябва да се използват под надзора на възрастен, тъй като много от тях съдържат непоискани реклами с потенциално опасно съдържание. Освен това, като специалисти или родители, вие трябва да прецените дали съдържанието е подходящо за съответното дете. Въпреки че има знак, указващ дали дадено приложение в подходящо за деца в магазините за приложения, това обикновено не е много смислено, тъй като това не е знак от независима институция, а референция от създателя на приложението/оператора на магазина.

  Многообразието и огромното присъствие на медиите представляват огромни предизвикателства за правната защита на децата днес. От една страна, големият брой електронни, транснационални медии и объркващите канали за разпространение правят все по-трудно налагането на ефективни механизми за контрол. От друга страна, механизмите за защита на децата/ младите хора са необходими поради нарастващото съдържание, което все повече се разпространява главно поради развитието на нови технологии и глобализацията.

  За деца на възраст между три и седем години е абсолютно необходимо съзнателно въвеждане и използване на медии, които да се контролират от възрастен.


  Знаете ли, че ?

  Националният център за безопасен интернет предлага изключително разнообразни и полезни материали за родители и деца в различни възрасти, свързани с медийната грамотност и безопасност на децата в интернет.


  Авторско право - публикуване на изображения и снимки

  За много центрове в ОГРДВ днес е обичайно педагогическата им работа да бъде публично видима. Центровете често имат уебсайт и профил/и в социалните мрежи, където се публикуват снимки на деца, служители и проекти. Поради това, както при печатните продукти, следва да се получи декларация за съгласие от изобразеното лице или от родителя или настойника (за деца под 12-годишна възраст).

  Не забравяйте да обсъдите с родителите публикуването на снимки, показващи деца и / или техните семейства.

  Допълнителна информация можете да намерите тук:

  Държавна агенция за защита на детето
  Закон за авторското право и сродните му права