• За този модул

  Когато изучавате този курс, вие ще...

  • Разберете какво е медийна грамотност
  • Разберете защо медийното образование е важна част от педагогическата работа на ОГРДВ
  • Научите как медиите могат да се използват като педагогически инструмент
  • Научите как да родителите да получат подкрепа в тази област
  • Бъдете информирани за правната рамка

  В този модул...

  • Ще бъдат дадени практическите съвети
  • Описанията ще ви помогнат да разберете по-добре съдържанието и да се подготвите да отговорите на въпросите
  • Ще намерите допълнителни връзки, за да получите повече информация
  • Са предоставени материали за работа с родителите