• Медийно образование

  Приучването към отговорно и компетентно управление на медиите е ключов процес и умение, полезно през целия живот. В зависимост от жизнената фаза и медиите, различни въпроси, теми или проблеми са на преден план. Децата между три и седем години, например, може да научат заедно много за различните медии чрез игра, или пък как да различават телевизионната програма и рекламата. Част от живота на децата са и медийните фигури/герои.

  Ключовият фактор за тази възрастова група е, че медийната грамотност може постепенно да се развива. Сложността на основните теми след това се увеличава с възрастта.


  Особено важно е децата да повишат своята компетентна работа с медиите, тъй като са отворени за медиите в положителен и отрицателен смисъл. На тази възраст те са любопитни и попиват от медиите без предразсъдъци, но също така са много лесно биха могли да бъдат повлияни от тях.

  Децата трябва да се научат как да се отнасят отговорно към медиите. Отговорност на родителите и професионалистите в ОГРДВ е да научат децата как да използват медиите разумно в ранна възраст.


  Норбърт Нойс (Norbert Neuß), професор по ранно образование и медиен педагог казва "Медийното образование често се бърка с медийна дидактика, т.е. използването на медии за други образователни цели се разглежда като медийно образование".

  Медийното образование, обаче, имаме само ако дидактическите занимания и образователните усилия са насочени към насърчаване на медийната грамотност.