• Значението на медийното образование и медийната грамотност в ОГРДВ

  В свят, проникнат от медиите, медийното образование трябва да се разглежда като важен фактор в педагогическата работа.

  Защо е разумно да се започне с медийното образование в ОГРДВ?

  Медиите са навсякъде

  В днешния свят вече не разполагаме само с писане, език и език на тялото като възможности да общуваме и да се изразяваме, когато общуваме с други хора, но също така използваме видео, снимки и интернет. За да могат децата да участват  в социалния живот, да намират решения и да  отстояват своите позиции, трябва да се запознаят с медиите и да знаят как да ги използват творчески и смислено.

  Медиите са част от ежедневието на децата

  дори и най-малките деца имат достъп до различни медии всеки ден и използват придобития си опит с тях в центровете за ОГРДВ. По тази причина центровете за ОГРДВ не могат да  бъдат пространства без медийно съдържание. Задачата на специалистите в областта на ОГРДВ е да разбират детската среда. За да могат децата да се справят и да обработват медийния си опит, следва да бъдат направени подходящи занимания  в ОГРДВ, които следва да бъдат ориентирани към интересите и опита на децата.

  Децата трябва да се научат как да боравят с медиите

  Децата в момента растат с компютри, смартфони, телевизия и т.н. Те се занимават с тези медии по естествен начин и без колебания, често ги използват интуитивно и без страх от контакт. Критичното и обмислено използване на медиите, обаче, трябва да се научи по същия начин, както четенето, писането и смятането, например. Още в центровете за ОГРДВ децата могат да се запознаят и да изпробват различни начини за медийна ограмотяване, използвани в рамките на образователния процес. Децата трябва да се научат не само да използват технически медийни устройства и уреди, но и как да ги използват като инструмент за осъществяване на собствените си цели и идеи.

  Предпазващият ефект на медийното образование: Медиите съдържат рискове, но могат да обогатят живота ни по различни начини.

  За да се противодейства на потенциални опасности, консервативното педагогическо отношение изглежда не е от полза тук. Именно защото медиите са част от ежедневието на децата и са свързани с рискове, е важно да се полагат усилия в ОГРДВ да се осигури на децата подход за творческа работа с медиите и идея за това как работят медиите. По този начин те могат да постигнат самоконтролиращ и отговорен подход към медиите на ранен етап.

  Децата се учат да разбират медиите чрез креативна медийна работа

  Като работят независимо и креативно с медиите, децата научават как медиите да работят най-добре, как им оказват влияние и как да постигат това, какво искат да направят. Създаването на собствени медийни продукти им позволява да се докоснат до медиите директно.

  Чрез създаване на простички филми, като използват stop-motion приложения, децата учат, че не всичко, което виждат по телевизията е истинско. С помощта на фотографията те могат да разберат, че медиите са само фрагмент от реалността. И като създадат собствената си аудио пиеса, например, те се учат как музиката и звуците могат да повлияят на настроението.

  Медиите могат да обогатяват и подкрепят обучението на детето

  Медиите трябва да обогатят, а да не заменят основните физически дейности и удоволствието от използването на сетивата на детето. Те са допълваща форма, от която децата могат да се възползват. Затова медиите могат да се разглеждат като възможност да предложат напълно нови възможности за творчески процес, като се разширят възприятията на детето. Децата могат да ги използват и като инструменти, които да им помогнат да учат чрез открития, експериментиране и игра.

  Медийното образование прави възможно

  не всички деца имат възможност да опознаят всички медии или да се справят с тях по творчески начин. В ОГРДВ, обаче, всеки може да има възможност да опознае различните медии и да се работи с тях по различни начини. Тук те могат да получат съществен опит с медийния дизайн и използване. Освен това те могат да се научат как да използват медиите не само за да си прекарат времето, но и като средство за комуникация, източник на информация или инструмент за творчески дейности. С оглед на проблема с недостига на образование и знания ("дигитално разделение“) центровете за ОГРДВ имат за цел да играят балансираща роля. Ако дават възможност на всички деца да развият отговорни и критични медийни умения от ранна възраст, те могат да помогнат да се изгради добра основа за компетентни медийни умения и да се намали образователните неравенства (educational gap).

  Медийно образование в учебните програми в България

  Използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и/или медийното образование не са определени като отделна образователна област в учебната програма на центровете за ОГРДВ. В учебната програма няма конкретни насоки, които да определят как трябва да се използват ИКТ и медийно образование в процеса на обучение. Това зависи изцяло от идеите и желанието на всеки учител и от визията и практиките на всяка детска градина ( начално училище) да прилага и използва определени ИКТ и мултимедийни инструменти в процеса на преподаване. Обикновено детските градини са оборудвани с интерактивни инструменти като интерактивна дъска и / или екрани (телевизор, проектор) и по този начин учителите са улеснени да използват ИКТ инструменти за допълване на процеса на обучение. Поради тази причина би било уместно медийното образование да бъде разгледано по-задълбочено в ежедневните образователни практики.

  Медиите са забавни

  Да работиш с медии е просто забавно както за деца, така и за възрастни. Медиите предизвикват детското любопитство и харесване. Този интуитивен интерес към медиите трябва да се използва за да се спечелят децата (по-лесно)  за образователния процес.