• Медиите като педагогически инструмент

  Съществуват редица различни възможности за използване на медийното съдържание в ежедневната педагогическа работа в ОГРДВ.

  Свободните разговори могат да се използват за споделяне на медийни преживявания, компютърът – за изследване отвън, счупения компютър, телевизор или радио за разглеждане и изследване или за създаване на медийни педагогически проекти, които ежедневно могат да ангажират интереса на децата.

  Медиите и медийното съдържание могат да обогатят и допълват педагогическата работа в ОГРДВ по много различни начини. Различните медийни устройства и проекти служат както като работни инструменти, така и за подпомагане и стимулиране на образователните и учебните процеси. В този контекст използването на образователни медии може да бъде вълнуващо.

  По-долу са представени някои примери:

  Езиково развитие и медии

  По отношение на езиковото развитие аудио медиите предлагат разнообразни възможности. Езикът, използван в радио пиесите, обикновено се отличава от ежедневния ни език поради разнообразния и обрисуващ избор на думи. Освен това, дикторите често идват от дублажната или театралната сфера и следователно могат да променят и преправят тембъра си и да сменят рязко ритъма на текста. Това дава възможност да се имитира езика, стимулира езиковото развитие на деца от всички възрасти и подкрепя насладата от езика.

  Детските стихотворения и песни на касети, дискове и подкасти могат да бъдат също толкова полезни. Чутото може да се използва като вдъхновение за творчески дейности, малки ролеви игри или просто за разговори, дори и след като е минало известно време, през което децата да асимилират това, което са чули. Използването на устройства за аудиозапис може също да подпомага езиковото развитие. Обикновено децата намират за много вълнуващо да променят гласа си и начина на говорене, да го запишат и да го чуят след това. Такъв аудиозапис може да бъде допълнение към разработен вече урок за развитие на речта.

  Движение и медии

  В повечето случаи несигурността относно използването на медиите е съпроводена от опасения, че децата стават бавни, недостатъчно активни или неактивни въобще. От друга страна, целенасоченото и планирано използване на медиите може да има много благоприятен и обещаващ ефект върху поведението на децата.

  В интернет, например, има изобилие от подходящи за деца видеоклипове на танци от различни страни, които могат да бъдат гледани и танцувани заедно. Детската игрова и творческа координация, и чувство за ритъм също могат да бъдат насърчавани чрез измисляне на собствени движения или танци на звуци и песни.

  Когато децата се заснемат (видео) и фотографират едно друго отново може да се проведе творческо и артистично занимание, свързано с тялото и движението. Ефекти и трикове като бързо превъртане или бавно движение изясняват последователността на движението много добре и създават забавна атмосфера за децата.

  Естествени науки и медии

  Образованието по природните науки може да бъде добре илюстрирано от телевизионни предавания и филми. Възможностите, предлагани от видеотехнологиите, като увеличаване и намаляване на мащаба, забързване (time-lapse) или забавяне (slow motion) на кадрите, филми с кадри за нощно виждане или опростени изображения на сложни процеси с помощта на компютърна анимация, дават възможност на децата да получат знания в тематични области, които иначе са трудни за разбиране. По този начин разбирането на научните явления е значително опростено, а от друга страна интересът към дадена тема може да бъде стимулиран или засилен. Научните филми могат да се използват и като възможност да се изпробват наблюдаваните експерименти.

  Бързият растеж на посяти семенца, например, може да се записва редовно с фиксирана камера и след това да се монтира в кратък филм със забързани кадри (time-lapse).