• Медийни педагогически компетенции

  Тази глава се занимава с компетенциите, които трябва да придобие един специалист по ОГРДВ и какво трябва да знае, за да насърчи медийната грамотност при деца на възраст между три и седем години.

  Предпоставка за устойчиво медийно образование е непредубедено отношение към всички медии от страна на професионалистите в ОГРДВ. Това е единственият начин да се възползвате пълноценно от възможностите, предлагани от медийното образование. От решаващо значение е способността да се помогне на другите (напр. деца или родители) да развият своята медийна грамотност. Също толкова важно е и да се подходи към създаването и използването на медиите, без да се страхувате от контакта с тях или от предразсъдъци.


  Бъдете отворени към медийния сват на децата и показвайте неподправен интерес. Предпочитанията и потребностите на децата трябва да се приемат сериозно, включително тяхното отношение към медиите. Задавайте въпроси и разговаряйте с децата. Това ще ви покаже какви са интересите на децата с медиите, какво правят и как ги използват.

  Препоръчвам да гледате програми, които са особено популярни сред децата, за да придобиете по-добро разбиране за медийния свят на децата. Това би могло да се направи заедно с децата в центъра за ОГРДВ, когато децата имат медийно занимание.


  Обмен, Обмисляне, Обсъждане

  В същото време е важно за вътрешната педагогическа работа и за външния образ на центъра за ОГРДВ всички колеги редовно да обменят своите идеи и да достигат до общо разбиране за образованието, общите цели и изпълнението и тълкуването на образователния план.

  Необходимо е също така да се разбере, че медийното образование играе ключова роля в педагогическата работа на ОГРДВ. Всъщност, само когато човек е формирал правилна преценка за това, което е важно, може да предаде своята идея на децата.


  Можете да намалите вашите опасения за използване на медии от децата, като се вгледате в собственото си използване на медии, разгледате вашите интереси и предпочитания. Скоро ще осъзнаете, че използвате медии за релаксация или забавление и че това е напълно приемливо.

  Не забравяйте, че не е нужно да сте експерт за осъществяването на медийно образование в РДОГ. Но ако искате да използвате медия в образователния процес трябва да знаете предварително как да я използвате и какви възможности има тази медия, за да бъде използвана смислено и творчески в ежедневния педагогически живот.

  Запознайте се с възможностите, предлагани от работата с различни медии, както и опасностите, които могат да възникнат чрез използването им. Наложително е да поставяте чрез критично мислене под въпрос добавената стойност на различните медии.


  Устойчиво медийно образование

  Устойчивото медийно образование в ОГРДВ винаги включва активно партньорство с родителите, тъй като семейството има основна роля в образованието на децата. Съвместната работа със семействата дава възможност положителните примери в ежедневния медиен живот на децата да бъдат използвани и в педагогическата работа с тях. В допълнение, родителите могат да бъдат подкрепени в образователните си медийни дейности с децата, като получават съвети в областта на медийното образование.

  Освен това винаги е важно да има стратегия за пълноценно използване на медиите в ОГРДВ. Няма да има нищо общо с медийното образование, ако просто поставите компютър в детската класна стая или дадете цифров фотоапарат в ръцете на децата. Важното е дидактичното намерение зад всяка употреба.


  Винаги мислете как можете да интегрирате медиите в педагогическия процес по добре обмислен начин и какви образователни цели искате да постигнете с тях. Това е единственият начин вашите ученици да постигнат качествено обучение чрез медиите.