• Укрепване на партньорството

  Съществуват различни възможности за осъществяване на устойчиво образователно партньорство с родителите. Някои от тях са представени по-долу.

  Срещи между учители и родители

  Срещите между родители и учители, са традиционно средство, използвано от центровете за ОГРДВ за комуникация с родители. По отношение на укрепването на медийната грамотност, срещите на родителите и учителите са много подходящи за информиране на родителите за предстоящите проекти за медийно образование и техните цели. Възможните притеснения, мнения и нагласи на родителите по темата "медии в ОГРДВ" стават ясни и могат да бъдат открито обсъдени.

  Родителските срещи също така дават възможност да се предоставят на родителите експертни съвети за това как да подкрепят децата си в компетентното използване на медиите. Това е и идеална възможност да се разбере кои родители работят в медийния сектор (напр. в библиотека, рекламна агенция, издателска къща, ИТ или журналистика) или имат специално хоби в медийния сектор (напр. фотография или филмово заснемане).

  На родителската среща, например, бихте могли да обсъдите значението на медийната грамотност за деца между три и седем години. Възможно е поканите експерти за кратки лекции или да прожектирате клипове по тази тематика.


  Обмяна на опит

  Редовните разговори на родителите в дискусионни групи им дават възможност да обменят опит и по този начин да си помагат в практиките на семейно възпитание. Тези срещи могат да бъдат организирани и планирани независимо от родителите или да бъдат подкрепени и инициирани от центъра за ОГРДВ. Поради важността на медиите в живота на децата, родителите обикновено имат силен интерес към обмена на мнения и образователни практики между тях.

  Като специалист в ОГРДВ бихте могли да модерирате подобни разговори, разбира се, ако има желание от страна на родителите. За да улесните началото на разговора, може да започнете, като поставите на дискусия някоя поляризираща теза, по която родителите да изразят мнението си. Може да бъде полезно и да зададете въпроси, и да отбележите различни мнения с точки върху флипчарта. Бързо ще забележите какви са позициите на родителите и дали има притеснения или страхове по конкретни теми. Можете да съберете отворени въпроси и да ги прегледате отново заедно в следващата дискусионна група или в организирана по темата родителска среща Възможно е родителите да искат се включват по-активно в предучилищното медийно образование, тогава например могат да правят различни изследвания по темата като се разделят на майки и бащи, например.  Интервю с родителите

  Този подход към родителското участие се фокусира върху родителите и техните индивидуални преживявания. В личен разговор или анкета могат да се използват конкретни въпроси по темата, за да се съберат важни данни за семейството и информация за използването и значението на медиите в него. Анкетата, използваща анонимен въпросник, дава възможност на родителите да изразят своите опасения и проблеми открито и без колебания.

  Освен това родителите могат да бъдат помолени да наблюдават децата си (още) по-внимателно как децата им се справят с конкретното възприятие и използване на медиите. Чрез пряко наблюдение на поведението на детето, родителите могат да бъдат по-чувствителни към темата. Освен това, специалистите в ОГРДВ получават важна информация и впечатления за индивидуалните предпочитания на децата извън центъра за ОГРДВ. По този начин предложенията към родителите могат да бъдат изготвени и на базата на резултатите от анкетата.

  С помощта на интервюта с родители можете, например, да представите структурирано предпочитанията на децата или развитието им в рамките на тяхната възрастова група, специално за вашия ОГРДВ център. Резултатите от своя страна могат да послужат като храна за размисъл и повод за тематична родителска среща.

  Съставянето на въпроси за интервютата на родителите зависи силно от това, за което искате да използвате резултатите и как искате да ги използвате. За да получите общ преглед, препоръчвам да използвате затворени въпроси и въпроси с няколко възможности за избор. Ако обаче искате да получите диференциран и индивидуален поглед върху различията и приликите, както и в специалните предизвикателства, отворените въпроси със свободен избор на отговори са добър избор. Смесена форма и на двата типа въпроси също е вариант. Може да бъде публикувате резултатите от проучването на родителите на таблото за обяви на вашата институция.  Брошура/бюлетин за родителите

  Брошурите и бюлетините за родителите дават възможност на центъра за ОГРДВ да събира теми от ежедневния си живот. Покани за дискусионни групи или планирани събития, като например презентация на проекти, могат да бъдат публикувани в брошурата/бюлетина за родителите, а резултатите от интервютата или проектите могат да бъдат отпечатани.

  Бюлетинът за родители ви предлага възможността например да събирате изразени от родителите мнения по поляризиращ въпрос или да проведете анкета за родители как да представите пред децата конкретна медийна тема. Това дава шанс на родителите да имат думата или да разберат впечатленията и мненията на други родители. Тогава може да е по-лесно родителите да се свържат с вас като професионалист от ОГРДВ за подкрепа и съвет.


  Бюлетините за родителите могат да бъдат разпространявани по имейл на хартия. Но, следва да се обмисли внимателно дали и кое съдържание се публикува на уебсайта на центъра за ОГРДВ или в блога, ако има такъв. Съдържание, което не е публикувано в защитена среда, може да се разглежда почти навсякъде по света. Необходимо предварително да се представят декларации за съгласие и да се изяснят авторските права върху снимките, както и личните права на хората , които са показани.

  Ако бюлетинът се издавя регулярно, той може да бъде използван и при отбелязването на специални събития или при завършването на децата, които отиват в началното училище. Така бюлетинът може да бъде разпространяван на прощално парти, например, за да си спомнят децата големите и малки събития в центъра за ОГРДВ.


  Родителите могат да вземат участие и да поемат задачи в процеса на съставянето на брошурата/бюлетина, например писане на текстове, подбор на теми или отпечатване на бюлетина/брошурата.

  Има много начини да се включат родителите във възможностите за участие и обмен на идеи. Важно е да се вземат предвид различната мотивация и времеви възможности, както и знанията и уменията на родителите.


  Информационни материали

  В случай че даден медиен проект привлече повече внимание в общността и стане по-важен в контекста на темата за медиите или медийно образование в ОГРДВ, препоръчително е да се събират и предоставят информационни материали като книги, игри или брошури. Преглед на приложенията и уебсайтовете по темата също може да бъде полезен.

  Родителите се интересуват предимно от информационни материали, които дават конкретни съвети и им помагат с образователните задачи. Някои родители могат да бъдат заинтересовани, също така, да посещават по-задълбочени лекции или семинари. Съответните програми на университети, библиотеки, центрове за образование за възрастни или други образователни институции често могат да бъдат намерени чрез техните интернет страници.


  Докато водят и взимат децата си от центъра за ОГРДВ, родителите често и с интерес се вглеждат в поставените материали на входните врати или по таблата. Така те могат да бъдат насърчавани да се занимават и с темата за медиите, ако са представени с подходящ материал, като например плакати, поставени на входната врата. Вниманието на родителите обикновено се привлича по-бързо, когато плакатите са украсени с колажи, снимки и рисунки на децата.


  Може да предоставите на родителите медии и игри, които да вземат назаем вкъщи. След това можете да използвате обратната връзка от родителите като ориентир, когато споделяте преживяванията в семейството с тази медия или игра. Обратната връзка може да се получи и по време на родителска среща.


  Родителите могат да участват и в съставянето на информационни материали. Мнозинството от семействата вероятно вече са се занимавали с темата и са запознати с темата за медийно образование. Възможно е също така да има родители, които са заети в медийния сектор или евентуално дори да се занимават с медийна педагогика и съответно могат да предоставят препоръки или материали.


  Презентация на проекти

  Резултатите от различни творчески медийни проекти предлагат уникална възможност за контакт с родителите. Дали тези проекти са рисунки, фотоколажи, собствен филм или радиопиеса, резултатите на децата предлагат чудесна възможност да поканите родителите на проектно шоу и презентация на техните проекти. Децата трябва също така и да участват в представянето на работата си.

  Дни на отворените врати

  В дните на отворени врати за родителите, където родителите прекарват цял ден в помещенията на центъра за ОГРДВ, те не само могат да видят как децата им работят с медиите и какви творчески резултати постигат в училище, но и им се предоставя и идеална възможност да получат достъп до живота на децата като цяло.