Topic outline

 • Въведение

  (Цифровите) медии са много важни за интересите на по-малките деца. Дори и най-малките играят на таблети или смартфони и се наслаждават на забавни звуци и движещи се фигури. За децата на възраст между три и седем години медиите са предимно разказвачи на истории или средство за игра. Децата обикновено не могат да оценят и предскажат въздействието и последиците от използването на медиите от тях. Поради това е важно да се включи темата за медиите в ОГРДВ, за да се запознаят децата в предучилищна възраст с компетентен и критичен подход към медиите от ранна възраст.

 • За този модул

  Когато изучавате този курс, ще…

  • Придобиете знания за медийния свят на децата между 3 и 7 години
  • Идентифицирате различните видове медии и как те се възприемат от децата
  • Идентифицирате характеристиките на медиите, подходящи за деца
  • Разберете защо мултимедийното съдържание може да претоварва децата
  • Научите как да подкрепяте родителите

  В този модул…

  • Ще бъдат дадени практически съвети
  • Описанията ще ви помогнат да разберете по-добре съдържанието и да се подготвите да отговорите на въпросите
  • Ще намерите допълнителни връзки, за да получите повече информация
 • Медийно детство

  Всеки ден децата имат досег с множество медии: наличието на смартфона на възрастен, четене на вестника сутрин, слушане на радио по време на вечеря или гледане на телевизионни новини. В повечето случаи тези медии не адресират децата директно, а се използват от други в присъствието им. Те само наблюдават действителния потребител.

  Факт е, че медиите често структурират ежедневието в семейството. Четенето и слушането на радио сутрин или вечер гледането на новини е част от ежедневието в семейството. Кои медии децата използват и познават, от какво съдържание се интересуват и колко дълго прекарват с медии до голяма степен зависи от навиците на употреба в техните семейства. Родителите и братята, и сестрите са важни ролеви модели за деца в предучилищна възраст, които следват тяхното поведение в оценките си на медиите.

  Членовете на семейството обаче не оказват влияние върху използването на медиите на децата единствено чрез собственото си използване на медии. В случая с децата в предучилищна възраст важна роля играе постоянната и активна подкрепа на децата за медиите, които използват от професионалистите в сферата на ОГРДВ и родителите. Родителите и професионалистите в ОГРДВ, например, защитават децата от неподходящо съдържание, като избират подходящи медии. С други думи, те подкрепят децата в разбирането им на медиите и осъзнатото им използване и контролират това използване.

  Децата в предучилищна възраст се нуждаят от помощ от родители и педагогически персонал, и при справянето с (прекалено многото) медийни преживявания и при разработването на собствени стратегии за обработката им. От решаващо значение е възрастните да знаят какво съдържание може да натовари децата, защо това може да ги смущава или плаши, и какви методи са полезни при справянето с негативни медийни преживявания. Да бъдем с децата, когато те използват медиите, означава също да им помагаме да станат независими. По-специално, внимателното наблюдение на децата създава защитена среда, и дава възможност на детето да придобие собствен опит.

 • Подкрепа в центровете за ОГРДВ

  Центровете за ОГРДВ предлагат както на децата, така и на родителите важна подкрепа под формата на медийно образование. Професионалистите в сферата на ОГРДВ могат, например, да съветват родителите относно въпроси и трудности в ежедневното боравене с медии или да им помогнат при оценяването на медийните приложения, както и с използването на медии, подходящи за развитието и възрастта на децата. Специалистите в областта на ОГРДВ могат да запознаят децата с темата за медиите чрез игра и подходящ за възрастта начин и да ги подпомагат при обработката на (отрицателни) медийни преживявания.

  В подкрепа на използването на медиите за деца, специалистите в сферата на ОГРДВ могат да допринесат със своя опит, така че да се вземат предвид важни научни открития и психологически аспекти на развитието, например. По този начин центровете за ОГРДВ разширяват и допълват подкрепата на родителите със своята работа и укрепват медийната грамотност на децата в ранна възраст.

 • Медиите за деца между три и седем години

  Наличните в дома медии оказват голямо влияние какво използва едно дете на възраст между три и седем години, колко често, колко дълго и по какъв начин. Въз основа на този факт е използвана статистика,  която предоставя полезна и важна информация за определяне на тенденциите и разбирането на поведението на децата от тази възрастова група, повлияно от медиите.

  За тази конкретна  възрастова група, са малко резултатите за медийния опит и степента на използване на медиите към днешна дата. Наличните проучвания обаче показват как се развива употребата на медии сред децата на възраст между три и седем години и кои аспекти играят роля в това развитие. 

  По-голямата част от семействата с деца на възраст между три и седем години в България  са оборудвани с голямо разнообразие от медии, но не всички деца в тази възрастова категория разполагат със собствено устройство.  99% от домакинствата в България имат поне един телевизор. Над 53 процента притежават компютър или лаптоп,  над 93% притежават мобилен телефон или смартфон, а 59,5%  имат достъп до интернет. Около 10% от анкетираните имат видео системи.

  Ако децата от три до седем години имат собствени медии, това са предимно книги и MP3 или CD плейъри. Когато започнат да ходят на училище децата започват да имат собствени мобилни телефони или смартфони, компютри, лаптопи или телевизори. Въпреки това, по-малките деца често имат достъп до различните медии в домакинството чрез други членове на семейството и ги използват заедно. Достъпността до медии оказва голямо влияние върху предпочитанията и честотата на използването им от децата.

  Гледането на телевизия и четене на книги са на челно място в списъка на най-популярните и най-често използвани медии за деца на възраст от три до седем години. Радио пиеси и аудио книги,  видео, DVD-та и компютърни игри остават на по-задно място.

  Над 50 процента от три до седем годишните вече имат предпочитан телевизионен канал. Най-популярни са детските канали Nickelodeon, NickJr., NickToons, E-kids, NatGeoWild. Децата от тази възрастова група също често имат любими предавания. Техните предпочитания се различават толкова, колкото и техните интереси в други области. Най-популярните детски предавания са "Пес патрул", "Топ кадети"  "Къщата на Шумникови" и „Малки титани в готовност“.

  Около 55% от анкетираните деца от три до седем годишни гледат телевизия повече от два часа на ден, в сравнение с ¾ час за децата в Германия.  Значението на компютърните  и онлайн игри все още е сравнително ниска сред децата в тази възрастова група. Други медии обаче се споделят предимно с други членове на семейството, т.е. децата четат книги и гледат телевизия основно с родителите или братята и сестрите си.

  В този момент трябва да се подчертае, че хобитата на децата на възраст между три и седем години са много разнородни и че връзката между заниманията с медии и без медии е сравнително добре балансирана. Децата от тази възрастова група обичат също така да си играят или да се занимават с книги. Преди това да гледат DVD-та или видео, децата в тази възрастова група предпочитат да рисуват, конструират и т.н. За четири до седем годишни деца, срещата с приятели е толкова важна, колкото гледането на телевизия. Децата също така се наслаждават на широка гама от развлекателни дейности: слушане на музика или радио, спорт, музика, компютърни игри, гледане на филми.

 • Медиите като част от ежедневието

  Днес (цифровите) медии са неразделна част от ежедневието на децата и са важни спътници по пътя към зряла възраст, тъй като те могат например да ги подкрепят в справянето с важни проблеми, свързани с развитието, като например език, социални правила и т.н. Медиите имат различни функции в зависимост от възрастовата група.


  Когато децата в предучилищна възраст познават различни медии и разбират потенциалната им употреба, това е добра стъпка по пътя към отговорното боравене с медиите. Например, децата е добре да разберат, че възрастните използват медиите не само за забавление, но и като инструменти за работа. Препоръчвам ви да говорите, рисувате снимки или да създавате колажи заедно с децата, за да разберат темата по подходящ начин за възрастта и развитието им.

  Различните роли на медиите

  Децата на възраст между три и седем години възприемат медиите като обекти. Те искат да разберат реалния свят и в този смисъл изследват с любопитство своята среда включително и медиите.

  Медиите се използват като източник на ориентация за деца на възраст между три и седем години. В медиите децата намират много различни, понякога дори съмнителни ролеви модели. Формирането на ценности също се влияе от медиите. От ранна възраст децата изпробват модели на поведение, които са имали чрез медиите и възпроизвеждат медийно съдържание. Тук децата се нуждаят от напътствие и подкрепа от възрастни, за да могат правилно да класифицират и обработват това, което са изпитали.

  Медиите са важен източник на знания и по този начин те играят решаваща роля в търсенето на информация. Освен книгите, филмите и аудио/радио пиеси/приказки също са важни източници на информация. Телевизионните програми, насочени към децата, съдържат информация, подходяща за възрастта. Съществуват достатъчно подходящи уебсайтове със съдържание, което отчита нуждите на децата. Тук децата, заедно с възрастните, могат лесно и по забавен начин да откриват нови неща.


  Задайте ясни правила за използването на медиите, за да помогнете на децата да се ориентират по-добре. Ето защо е важно центровете за ОГРДВ, но също така и за семействата, да установят реалистични правила за използване на медиите заедно с децата. Такива правила могат да бъдат например, че времето на използване на медиите е ограничено, че медиите са забранени в определени ситуации, например при хранене, или че могат да се използват само подходящи за деца медии. Постер с правила за дома би бил полезен за децата, за да знаят, че има някои ограничения, които те трябва да спазват.

  Подготвен е примерен плакат за Правилата вкъщи, който може да изтеглите..


  Медиите обикновено са и партньор в игрите за деца, които използват различни приложения на компютри, таблети или смартфони. За деца на възраст от три години се препоръчват програми, които могат да използват под наблюдението на възрастни.

  Когато става въпрос за медиите, историите играят съществена роля. Историите предават знания, опит и емоции.

  Медиите могат да изпълняват различни функции за деца. Те се използват за забавление, информация и ориентация по отношение на социалното поведение. В същото време е важно да се предоставят на децата алтернативи, които могат да изпълняват същите функции без медии, например чрез отговаряне на въпроси, игри, песни или разказване на истории. По този начин на медиите не се отделя прекомерна важност в ежедневието на децата, а поемат второстепенна роля.


  Винаги е важно да се предложи на децата алтернатива на изкушаващото медийно съдържание. Децата в предучилищна възраст се нуждаят от много възможности за откриване и изследване на заобикалящата ги среда. В това отношение особено полезни са алтернативните начини на използване на познато медийно съдържание. Можете, например, да изпробвате сами експерименти, които сте гледали с децата си или да нарисувате история, която са чули. Често малките стимули са достатъчни, за да събудят ентусиазъм в децата и да насочат интереса на децата към други неща

 • Видове медии и медийно възприятие

  Различните видове медии могат да бъдат разделени според сетивата, чрез които се възприемат. Има:

  аудио медии, които се възприемат чрез слуха,

  визуални медии, които се възприемат изключително чрез зрението,

  аудиовизуални медии, които се възприемат както чрез слуха, така и чрез зрението.

  Освен това има интерактивни медии, които едновременно се отнасят до визуални и слухови сензорни възприятия и също така позволяват пряко влияние върху случващото се. Те включват приложения, компютърни игри и уеб сайтове или приложения в интернет.

  Децата използват различните видове налични медии според своята привлекателност и потенциал, и това се случва с различен интензитет. В случай на статични визуални медии като книги или снимки, самите потребители определят колко дълго и с какъв темп си взаимодействат с медията. В динамичните визуални и аудиовизуални медии, от друга страна, носителят определя времето на използване и темпото на възприятие.

  Визуалните медии са търсени съзнателно от децата в много ранна възраст и се използват самостоятелно от тях.

  Дори двегодишните деца се интересуват от медии от всякакъв вид и ги използват съзнателно, стига да имат достъп до тях.


  Викторина - Видове медии

 • Медиите са завладяващи

  В допълнение към съдържанието, медиите вдъхновяват децата в тази възрастова група с различни други свои характеристики.

  Аудио носители като MP3 или CD и визуални носители като снимки или книги обикновено са свободно достъпни за деца на възраст между 3 и 7 години. Децата обикновено могат да ги избират и използват сами. Възможността сами да избират обяснява част от влиянието, което медиите оказват върху тях.

  От една страна, чисто слухови и визуални медии въздействат само върху един сензорен канал, поради което въздействието на информацията се намалява. От друга страна, това помага да се подобри концентрацията и вниманието на по-малките деца. Освен това, аудио и визуалните медии позволяват на децата да се оттеглят навътре в себе си, тъй като аудио историите и картинните книги обикновено се ползват в позната и спокойна атмосфера, например когато децата си лягат.


  Решението кои медии са подходящи трябва винаги да се взема от възрастните. Децата на възраст между три и седем години все още не са в състояние самостоятелно да изберат медийно съдържание, подходящо за тяхната възраст. Препоръчвам обаче да оставите децата да избират и оценяват подходящо медийно съдържание от списък за предварителен подбор. По този начин децата се учат да могат да казват съзнателно кое съдържание не им харесва и кое им харесва. Това засилва капацитета на децата по отношение на независимата медийна оценка и подбор.


  Комбинацията от звук и образ, редуващите се образи и работата с аудиовизуални медии вдъхновяват децата. Родителите също действат като модели за подражание в интереса си към аудиовизуалните медии.

  Децата са привлечени от интерактивни медии, като например приложения на мобилни устройства и компютърни игри, защото могат да се намесват директно и да влияят на случващото се. Те са развълнувани, когато могат да влияят на елементите и героите, и директно да се докоснат до резултатите от действията си. Освен това, простото и интуитивно боравене със сензорни екрани е особено привлекателно за децата, защото те могат да работят сами с такива устройства много бързо. Това отваря нови зони за игра за тях и осигурява признание от възрастните.

  Ентусиазмът на децата също се влияе от външни фактори , както е в случая с аудиовизуалните медии. В зависимост от това колко често възрастните използват своите таблети и смартфони или колко строго се регулира използването на медии, детският ентусиазъм към тези медии се увеличава или намалява.


  Насърчавайте дори много малки деца да развият собствено мнение за медиите и тяхното съдържание. За да помогнете в тази посока, можете да проведете разговори с децата, в които например да обсъждате конкретни медийни преживявания, съдържание или герои, които децата харесват или не харесват. Дайте възможност на децата да изразят себе си и да разсъждават върху техните предпочитания и интереси за определено медийно съдържание, видове медии, герои и ситуации на използване. Подобни разговори са още по-полезни за децата, ако успеете съзнателно да се ангажирате с тяхната гледна точка и да осмислите сериозно техните предпочитания, интереси и съображения.

 • Фактори, влияещи върху процеса и избора на медии

  Способността на децата да възприемат, обработват, разбират и подбират медии е тясно свързана с богатия им опит и ниво на развитие, както и с тяхната културна и социална среда. Основни умения тук са свързани с абстрактното мислене, езиковото развитие и способността за концентрация.

  Съдържанието и героите на историите също играят важна роля. Теми, които предизвикват интерес заради съдържанието си, привличат внимание. Ако например страхът от това децата да останат сами или ако се чувстват застрашени (малки) и едновременно свързаното с това желание за повече независимост са адресирани по подходящ за възрастта начин, децата могат да установят ясна връзка с това, което се случва в живота им.

  Поради развитието на паметта и умението за концентрация, три до седемгодишните са особено заинтересовани от медиите, които са с кратка продължителност и имат прост сюжет. Фактът, че някои медии могат да бъдат слушани или гледани отново и отново, допринася за интереса на децата към тези медии. Това води до трениране на дългосрочната памет.

  Индивидуалният етап на развитие на детето е важен за обработката на медийното съдържание. Децата трябва да тълкуват и дешифрират предадените послания и да ги поставят в контекст, да оценяват и в крайна сметка да разбират какво възприемат във връзка с тяхната реалност в живота.

 • Отрицателни медийни преживявания при малките деца

  Насилие

  При ежедневната употреба на медии децата могат, например, да се сблъскат със сцени на насилие. В анимационните програми, фиктивното насилие обикновено се представя по поносим и забавен начин за малките деца. Понякога обаче, същите сладки анимационни роли се появяват в програми за възрастни във съвсем друг образ. В този случай децата могат да бъдат уплашени и шокирани от изобразеното насилие, грубия избор на думи, както и от сексуални действия, тъй като те свързват героите с познатите им медийни светове.

  Дори „най-невинните" анимационни филми, които се гледат от много малки деца съдържат сцени на насилие и конфликти между героите, които е възможно да плашат децата.


  Ако са показани сцени на насилие с реални хора, например в екшън филми или криминални трилъри, малките деца обикновено не са в състояние да класифицират това, което виждат като измислено и да го отделят от реалността. По-скоро децата имат усещането, че самите те са част от сюжета, поради което такива сцени могат да предизвикат изключително тревожни чувства у тях. Този ефект се увеличава, когато показаното насилие е насочено срещу деца..

  Насилието срещу животни може да предизвика чувства на тревога и страх у децата, тъй като те обикновено са много емпатични, особено по отношение на по-слаби и по-малки животни. Те могат да бъдат много уплашени, ако видят например, във филм за животни, как хищник разкъсва беззащитно животно. Тъй като децата от три до седем години също се възприемат като малки и беззащитни, те могат да покажат много силни чувства, ако са изложени на такива сцени. Същото се отнася и за сериали или филми, в които животно играе главната роля. Тъй като децата се идентифицират силно с водещата роля, те преживяват много силно опасностите и приключенията, през които това животно преминава.

  В новините често се показват кадри със страдащи хора, например, гладуващи хора, природни бедствия или войни. Понякога драматичните и насилствени снимки се появяват в бърза последователност децата като и за децата е трудно да ги подредят и да намерят връзка. Тези насилствени изображения в новините могат да имат травмиращ ефект и децата не трябва да бъдат изложени на тях.


  За да се помогне на децата да обработят медийните си изживявания, особено отрицателните, като професионалист в сферата на ОГРДВ, можете да насърчите децата да обменят медийни изживявания помежду си. Особено подходящи могат да бъдат предварително подготвени снимки или конкретни въпроси.

  Вълнуващо медийно съдържание

  Самите деца обаче също чувстват агресия и гняв и ги изразяват. Не е лесно за тях да се контролират и те трябва да се научат как да се справят с тези чувства. Медийно съдържание, където играят герои, с чиито чувства се идентифицира детето, може да помогне да се намерят поведенчески стратегии за справяне със ситуацията и преосмисляне на собствените чувства.

  Да си в състояние да следваш вълнуващите приключенски истории и да бъдеш очарован от хода на събитията е вече забавно и радост за по-малките деца. Поради тяхното когнитивно и емоционално развитие, децата на възраст между три и седем години не винаги не могат да се дистанцират от историята. С много вълнуващо медийно съдържание, границата на поносимото може лесно да бъде премината от децата.

  Трябва да се има предвид също така, че децата са особено чувствителни към сцени и истории, които докосват собствените им страхове от раздяла и загуба. Тъжни ситуации като в анимационния филм „Бамби“, когато майката умира, може да претовари и уплаши по-малките деца.


  На децата може да бъдат показани възможности как да обработят медийните си преживявания самостоятелно. Например, тяхното преживяване може да бъде обсъдено, докато детето рисува или прави друго креативно нещо.

  Страховити срещу завладяващи

  Децата на възраст между три и седем години често са стряскани от силен и внезапен шум, дълги моменти на напрежение или мрачни изображения. Сцени, които създават страховита атмосфера със звуци, музика и мрачни изображения могат да бъдат особено страшни. Страшни медийни герои като чудовища, вампири, демони, вещици или призраци също могат да бъдат плашещи и притеснителни за по-малките деца.

  В същото време тези свръхестествени същества с магическите си способности имат определено очарование за децата. Например, децата оценяват герои като Little Ghost на Отфрид Преуслер или Граф Брояч от "Улица Сезам" като тревожни и страшни, но не отхвърлят напълно страшните и вълнуващи сцени. Отделни, вълнуващи моменти пълни с напрежение, последвани от фази на релаксация, също имат своето очарование за децата.

  В контекста на насилствените и вълнуващи медийни моменти, щастливият край има голяма тежест. За емоционалната обработка на медийното съдържание и развитието на сигурността и доверието, положителният резултат от истории, в които слабите се проявяват като герои, лошото е победено и добрите триумфират над злото, е много важен за малките деца.

  С разширяването на медийните си преживявания децата могат да научат, че дори вълнуващи, страшни и драматични събития свършват добре и никой не се наранява сериозно. Важно е да се гради върху това знание, така че емоционалните истории да могат да бъдат обработвани добре от децата


  Когато разговаряте с децата за негативни медийни преживявания, покажете им, че възрастните също се страхуват от определени неща и че не е нужно да се срамуват от страха си. По този начин децата по-лесно търсят помощ, когато медийно преживяване ги притесни.
 • Характеристики на медийното съдържание, подходящо за деца

  Родителите носят основната отговорност за избор на подходящо медийно съдържание, особено за по-малки деца до седем годишна възраст. За да се защитят децата от съдържание, което не могат да разберат или обработят, е необходимо да получат подкрепа от възрастен при гледането на филми, телевизия и ползването на интернет. Освен това, от голямо значение е да се подбира и използва подходящо за възрастта медийно съдържание, особено за децата на възраст между три и седем години.

  Дали дадено медийно съдържание е подходящо за деца, обикновено не може да бъде оценено незабавно.


  Няколко фактора могат да спомогнат да се ориентирате, за да направите добър избор в широката гама от медии:

  • Можете да подредите медийното съдържание тематично въз основа на детското съдържание.
  • Можете да насърчите сами децата да открият какво ги вълнува, като този начин стимулирате въображението им.
  • Децата имат голяма нужда от информация и знания и се вълнуват, когато могат да задоволят тази нужда чрез медийно съдържание.
  • Медийното съдържание не е задължително да включва обучително съдържание, за да бъде подходящо за деца.

  От съществено значение е, медиите за малки деца, да не съдържат нищо, което да ги уплаши или притесни. Неподходящо съдържание, като насилие срещу хора и/или животни, следва да се избягва, както и заплашителен и силен шум или страшни герои. Ако има вълнуващи моменти, то те бъдат ясни и кратки. Трябва да се вземе под внимание етапът на развитие на децата, защото някое съдържание може да плаши някои деца, а в същото време да е скучно за други деца на една и съща възраст.

  В България, законът, който регулира подходящото съдържание за деца във филмите е Законът за филмовата индустрия , който се отнася за кинофилми и филми на DVD или Blu-Ray. Възрастова оценка на видео и компютърни игри не е известно на авторите да подлежи на регулация. Според Законът за филмовата индустрия Националната комисия за категоризация на филми може да присъди следните категории на всеки филм: категория "А" - "Препоръчва се за деца"; категория "В" - "Без възрастови ограничения"; категория "С" - "Не се препоръчва за деца под 12-годишна възраст"; категория "D" - "Забранен за лица под 16-годишна възраст"; категория "Х" - "Забранен за лица под 18-годишна възраст". Не зависимо от конкретната категоризация на даден продукт е важно да се вземе предвид индивидуалният етап на развитие на всяко дете.

 • Какво да вземете предвид при избора на медиа

  Стил на повествование

  За да могат да следват добре историята, децата на възраст между три и седем години по-лесно ще разберат един линеен и прост разказвателен стил без скокове във времето – напред или назад. Прекалено много герои или множество промени в мястото на събитието обикновено не са разбираеми за децата в тази възрастова група. Важно е и историите винаги да имат положителен край.

  Език

  Важно е и използваният език да е подходящ за деца, главно за аудио носителите, но също така и за други видове медии. Детският общ речник и кратките изречения са по-разбираеми за децата. В същото време, разнообразно съдържание, което включва нови концепции, вокални вариации, ритъм и/или игра на думи, обогатяват децата. Писменият език може също да бъде интересен в медийното съдържание за 3-7-годишни. Цветни, големи и забавни букви могат да предизвикат любопитство при работа със знаци и писане.

  Герои

  Децата под седемгодишна възраст предпочитат еднопланови герои. Затова медийните герои трябва да бъдат ясно подредени в категориите: добри и лоши по своите действия, поведение и външен вид. Това обаче не означава, че героите не трябва да са вълнуващи и разнообразни. Напротив: героите трябва да забавляват и да носят удоволствие, да удивляват и да изненадват децата. За децата също е важно медийните герои да си помагат и да се насърчават един друг. Героите стават модели за подражание и въображаеми приятели и могат да помогнат на децата да се справят с актуални за тях теми.

  Продължителност

  Кратките истории и сюжет са за предпочитане, тъй като продължителността на медийното съдържание не трябва да натоварва твърде много способността на децата да се концентрират. Ако периодът на използване не се определя от самата медия, например - телевизионните сериали, периодът трябва да бъде обсъден и подложен на контрол предварително.

  Не забравяйте и…

  В приложенията за деца, управлението и контролът трябва да съществуват като функции. Въпреки че детските приложения винаги трябва да се използват от децата с възрастен или с по-големи братя и сестри, добре би било, ако интерактивното съдържание е ясно видимо и навигацията е забавна (например чрез използване на символи или звуци).

  Освен това, материали, написани от експерти , могат да бъдат много полезни както за професионалистите в сферата на ОГРДВ, така и за родителите. Съществуват инициативи и НПО, които се занимават с оценка на различното медийно съдържание и обясняват най-важните критерии за избор.

  Говорейки с детето за специфичния му медиен интерес, възрастните могат по-добре да разберат възгледите му и да ги вземат под внимание при избор на подходящи медии.

  Правилният избор на медии за деца е важна и често обсъждана тема в семействата. За да се помогне на родителите при оценяването им, центровете за ОГРДВ могат да предложат съвети и информация при поискване.

 • Какво са медиите

  Децата на възраст между три и седем години са по природа много отворени и любопитни да научат колкото е възможно повече за света, който ги заобикаля. За да го разберат, те задават много въпроси. По-малките деца обикновено не правят разлика между технологии и природа или между жива и нежива природа. Те възприемат своята среда като едно цяло.

  Разбира се, това разбиране важи и за медиите. За децата медиите са важна връзка с тяхната среда, защото те присъстват в ежедневието им. Възприемането на тази връзка може да бъде полезно за ОГРДВ. В този момент може да се установи (пръв) достъп до технологиите. Активният опит играе важна роля за децата в предучилищна възраст. Те намират за привлекателно да проучват технологиите и да експериментират с тях. Прибраните стари компютри, телефоните и клавиатурите са оптимални обекти, които да бъдат изследвани, разглобявани и сглобени отново.

  Възползвайте се от естественото любопитство на децата. Децата постоянно задават въпроси за нещата, които срещат, като това включва и медиите. Изслушвайте въпросите на децата и се опитайте да им отговорите смислено. Като давате примери със средата на детето, децата могат получат първоначална представа как работят медиите.

  Когато учат, децата сами прехвърлят вече известни им факти към нови знания и разпознават връзките между новото и вече придобитото знание. Важно е да се помага на децата да формулират собствените си заключения и констатации и да правят собствени предположения.

  Важна стъпка към разбирането на медиите е опитът, че медиите не са нито магически предмети, нито живи същества, а са направени от хора.

  За да разберат техническата същност на медиите, можете, например, заедно с децата да изследвате и разглобявате стари, непотребни устройства като компютри, мобилни и стационарни телефони. По този начин децата по разбираем и визуален начин може да осъзнаят, че медиите са технически устройства, направени от хора, които са ги изпълнили със съдържание и че това не е магия.
 • ОГРДВ в помощ на родителите

  В семействата медиите се използват всеки ден и обикновено са достъпни за деца. Използването на медии от деца вече е проблем в много семейства, тъй като често има въпроси по отношение на медийното съдържание и неговото обработване, време на използване и достъп.

  Центровете за ОГРДВ могат да предоставят значителна подкрепа, като предоставят информация и съвети по този въпрос. На родителите може да се дадат практически съвети как да се справят с медийното съдържание и да обменят информация между тях за медийните преживявания на децата си.

  Основният акцент трябва да бъде върху запознаването на децата с подходящото използване на медиите, съобразено с тяхното развитие и възраст, както и с емоционалното обработване на техните медийни преживявания.

  По време на дискусията със специалисти в сферата на ОГРДВ може да бъде много интересно за родителите да научат как медийните преживявания на децата им са специално разглеждани в ежедневния образователен живот. Освен това родителите могат да бъдат съветвани относно развитието на психологическите аспекти, както и за развитието и специфичните за възрастта характеристики на обработката на медийния опит. Полезно би било и за специалистите в ОГРДВ, и родителите да обменят информация за подходящи медийни предложения или полезни правила за използване на медиите. Центровете за ОГРДВ могат да помогнат на родителите при различни въпроси относно използването на медиите от техните деца.