• Въведение

    (Цифровите) медии са много важни за интересите на по-малките деца. Дори и най-малките играят на таблети или смартфони и се наслаждават на забавни звуци и движещи се фигури. За децата на възраст между три и седем години медиите са предимно разказвачи на истории или средство за игра. Децата обикновено не могат да оценят и предскажат въздействието и последиците от използването на медиите от тях. Поради това е важно да се включи темата за медиите в ОГРДВ, за да се запознаят децата в предучилищна възраст с компетентен и критичен подход към медиите от ранна възраст.