• Какво да вземете предвид при избора на медиа

  Стил на повествование

  За да могат да следват добре историята, децата на възраст между три и седем години по-лесно ще разберат един линеен и прост разказвателен стил без скокове във времето – напред или назад. Прекалено много герои или множество промени в мястото на събитието обикновено не са разбираеми за децата в тази възрастова група. Важно е и историите винаги да имат положителен край.

  Език

  Важно е и използваният език да е подходящ за деца, главно за аудио носителите, но също така и за други видове медии. Детският общ речник и кратките изречения са по-разбираеми за децата. В същото време, разнообразно съдържание, което включва нови концепции, вокални вариации, ритъм и/или игра на думи, обогатяват децата. Писменият език може също да бъде интересен в медийното съдържание за 3-7-годишни. Цветни, големи и забавни букви могат да предизвикат любопитство при работа със знаци и писане.

  Герои

  Децата под седемгодишна възраст предпочитат еднопланови герои. Затова медийните герои трябва да бъдат ясно подредени в категориите: добри и лоши по своите действия, поведение и външен вид. Това обаче не означава, че героите не трябва да са вълнуващи и разнообразни. Напротив: героите трябва да забавляват и да носят удоволствие, да удивляват и да изненадват децата. За децата също е важно медийните герои да си помагат и да се насърчават един друг. Героите стават модели за подражание и въображаеми приятели и могат да помогнат на децата да се справят с актуални за тях теми.

  Продължителност

  Кратките истории и сюжет са за предпочитане, тъй като продължителността на медийното съдържание не трябва да натоварва твърде много способността на децата да се концентрират. Ако периодът на използване не се определя от самата медия, например - телевизионните сериали, периодът трябва да бъде обсъден и подложен на контрол предварително.

  Не забравяйте и…

  В приложенията за деца, управлението и контролът трябва да съществуват като функции. Въпреки че детските приложения винаги трябва да се използват от децата с възрастен или с по-големи братя и сестри, добре би било, ако интерактивното съдържание е ясно видимо и навигацията е забавна (например чрез използване на символи или звуци).

  Освен това, материали, написани от експерти , могат да бъдат много полезни както за професионалистите в сферата на ОГРДВ, така и за родителите. Съществуват инициативи и НПО, които се занимават с оценка на различното медийно съдържание и обясняват най-важните критерии за избор.

  Говорейки с детето за специфичния му медиен интерес, възрастните могат по-добре да разберат възгледите му и да ги вземат под внимание при избор на подходящи медии.

  Правилният избор на медии за деца е важна и често обсъждана тема в семействата. За да се помогне на родителите при оценяването им, центровете за ОГРДВ могат да предложат съвети и информация при поискване.