• Какво са медиите

  Децата на възраст между три и седем години са по природа много отворени и любопитни да научат колкото е възможно повече за света, който ги заобикаля. За да го разберат, те задават много въпроси. По-малките деца обикновено не правят разлика между технологии и природа или между жива и нежива природа. Те възприемат своята среда като едно цяло.

  Разбира се, това разбиране важи и за медиите. За децата медиите са важна връзка с тяхната среда, защото те присъстват в ежедневието им. Възприемането на тази връзка може да бъде полезно за ОГРДВ. В този момент може да се установи (пръв) достъп до технологиите. Активният опит играе важна роля за децата в предучилищна възраст. Те намират за привлекателно да проучват технологиите и да експериментират с тях. Прибраните стари компютри, телефоните и клавиатурите са оптимални обекти, които да бъдат изследвани, разглобявани и сглобени отново.

  Възползвайте се от естественото любопитство на децата. Децата постоянно задават въпроси за нещата, които срещат, като това включва и медиите. Изслушвайте въпросите на децата и се опитайте да им отговорите смислено. Като давате примери със средата на детето, децата могат получат първоначална представа как работят медиите.

  Когато учат, децата сами прехвърлят вече известни им факти към нови знания и разпознават връзките между новото и вече придобитото знание. Важно е да се помага на децата да формулират собствените си заключения и констатации и да правят собствени предположения.

  Важна стъпка към разбирането на медиите е опитът, че медиите не са нито магически предмети, нито живи същества, а са направени от хора.

  За да разберат техническата същност на медиите, можете, например, заедно с децата да изследвате и разглобявате стари, непотребни устройства като компютри, мобилни и стационарни телефони. По този начин децата по разбираем и визуален начин може да осъзнаят, че медиите са технически устройства, направени от хора, които са ги изпълнили със съдържание и че това не е магия.