• ОГРДВ в помощ на родителите

    В семействата медиите се използват всеки ден и обикновено са достъпни за деца. Използването на медии от деца вече е проблем в много семейства, тъй като често има въпроси по отношение на медийното съдържание и неговото обработване, време на използване и достъп.

    Центровете за ОГРДВ могат да предоставят значителна подкрепа, като предоставят информация и съвети по този въпрос. На родителите може да се дадат практически съвети как да се справят с медийното съдържание и да обменят информация между тях за медийните преживявания на децата си.

    Основният акцент трябва да бъде върху запознаването на децата с подходящото използване на медиите, съобразено с тяхното развитие и възраст, както и с емоционалното обработване на техните медийни преживявания.

    По време на дискусията със специалисти в сферата на ОГРДВ може да бъде много интересно за родителите да научат как медийните преживявания на децата им са специално разглеждани в ежедневния образователен живот. Освен това родителите могат да бъдат съветвани относно развитието на психологическите аспекти, както и за развитието и специфичните за възрастта характеристики на обработката на медийния опит. Полезно би било и за специалистите в ОГРДВ, и родителите да обменят информация за подходящи медийни предложения или полезни правила за използване на медиите. Центровете за ОГРДВ могат да помогнат на родителите при различни въпроси относно използването на медиите от техните деца.