• За този модул

  Когато изучавате този курс, ще…

  • Придобиете знания за медийния свят на децата между 3 и 7 години
  • Идентифицирате различните видове медии и как те се възприемат от децата
  • Идентифицирате характеристиките на медиите, подходящи за деца
  • Разберете защо мултимедийното съдържание може да претоварва децата
  • Научите как да подкрепяте родителите

  В този модул…

  • Ще бъдат дадени практически съвети
  • Описанията ще ви помогнат да разберете по-добре съдържанието и да се подготвите да отговорите на въпросите
  • Ще намерите допълнителни връзки, за да получите повече информация