• Медийно детство

    Всеки ден децата имат досег с множество медии: наличието на смартфона на възрастен, четене на вестника сутрин, слушане на радио по време на вечеря или гледане на телевизионни новини. В повечето случаи тези медии не адресират децата директно, а се използват от други в присъствието им. Те само наблюдават действителния потребител.

    Факт е, че медиите често структурират ежедневието в семейството. Четенето и слушането на радио сутрин или вечер гледането на новини е част от ежедневието в семейството. Кои медии децата използват и познават, от какво съдържание се интересуват и колко дълго прекарват с медии до голяма степен зависи от навиците на употреба в техните семейства. Родителите и братята, и сестрите са важни ролеви модели за деца в предучилищна възраст, които следват тяхното поведение в оценките си на медиите.

    Членовете на семейството обаче не оказват влияние върху използването на медиите на децата единствено чрез собственото си използване на медии. В случая с децата в предучилищна възраст важна роля играе постоянната и активна подкрепа на децата за медиите, които използват от професионалистите в сферата на ОГРДВ и родителите. Родителите и професионалистите в ОГРДВ, например, защитават децата от неподходящо съдържание, като избират подходящи медии. С други думи, те подкрепят децата в разбирането им на медиите и осъзнатото им използване и контролират това използване.

    Децата в предучилищна възраст се нуждаят от помощ от родители и педагогически персонал, и при справянето с (прекалено многото) медийни преживявания и при разработването на собствени стратегии за обработката им. От решаващо значение е възрастните да знаят какво съдържание може да натовари децата, защо това може да ги смущава или плаши, и какви методи са полезни при справянето с негативни медийни преживявания. Да бъдем с децата, когато те използват медиите, означава също да им помагаме да станат независими. По-специално, внимателното наблюдение на децата създава защитена среда, и дава възможност на детето да придобие собствен опит.