• Медиите като част от ежедневието

  Днес (цифровите) медии са неразделна част от ежедневието на децата и са важни спътници по пътя към зряла възраст, тъй като те могат например да ги подкрепят в справянето с важни проблеми, свързани с развитието, като например език, социални правила и т.н. Медиите имат различни функции в зависимост от възрастовата група.


  Когато децата в предучилищна възраст познават различни медии и разбират потенциалната им употреба, това е добра стъпка по пътя към отговорното боравене с медиите. Например, децата е добре да разберат, че възрастните използват медиите не само за забавление, но и като инструменти за работа. Препоръчвам ви да говорите, рисувате снимки или да създавате колажи заедно с децата, за да разберат темата по подходящ начин за възрастта и развитието им.

  Различните роли на медиите

  Децата на възраст между три и седем години възприемат медиите като обекти. Те искат да разберат реалния свят и в този смисъл изследват с любопитство своята среда включително и медиите.

  Медиите се използват като източник на ориентация за деца на възраст между три и седем години. В медиите децата намират много различни, понякога дори съмнителни ролеви модели. Формирането на ценности също се влияе от медиите. От ранна възраст децата изпробват модели на поведение, които са имали чрез медиите и възпроизвеждат медийно съдържание. Тук децата се нуждаят от напътствие и подкрепа от възрастни, за да могат правилно да класифицират и обработват това, което са изпитали.

  Медиите са важен източник на знания и по този начин те играят решаваща роля в търсенето на информация. Освен книгите, филмите и аудио/радио пиеси/приказки също са важни източници на информация. Телевизионните програми, насочени към децата, съдържат информация, подходяща за възрастта. Съществуват достатъчно подходящи уебсайтове със съдържание, което отчита нуждите на децата. Тук децата, заедно с възрастните, могат лесно и по забавен начин да откриват нови неща.


  Задайте ясни правила за използването на медиите, за да помогнете на децата да се ориентират по-добре. Ето защо е важно центровете за ОГРДВ, но също така и за семействата, да установят реалистични правила за използване на медиите заедно с децата. Такива правила могат да бъдат например, че времето на използване на медиите е ограничено, че медиите са забранени в определени ситуации, например при хранене, или че могат да се използват само подходящи за деца медии. Постер с правила за дома би бил полезен за децата, за да знаят, че има някои ограничения, които те трябва да спазват.

  Подготвен е примерен плакат за Правилата вкъщи, който може да изтеглите..


  Медиите обикновено са и партньор в игрите за деца, които използват различни приложения на компютри, таблети или смартфони. За деца на възраст от три години се препоръчват програми, които могат да използват под наблюдението на възрастни.

  Когато става въпрос за медиите, историите играят съществена роля. Историите предават знания, опит и емоции.

  Медиите могат да изпълняват различни функции за деца. Те се използват за забавление, информация и ориентация по отношение на социалното поведение. В същото време е важно да се предоставят на децата алтернативи, които могат да изпълняват същите функции без медии, например чрез отговаряне на въпроси, игри, песни или разказване на истории. По този начин на медиите не се отделя прекомерна важност в ежедневието на децата, а поемат второстепенна роля.


  Винаги е важно да се предложи на децата алтернатива на изкушаващото медийно съдържание. Децата в предучилищна възраст се нуждаят от много възможности за откриване и изследване на заобикалящата ги среда. В това отношение особено полезни са алтернативните начини на използване на познато медийно съдържание. Можете, например, да изпробвате сами експерименти, които сте гледали с децата си или да нарисувате история, която са чули. Често малките стимули са достатъчни, за да събудят ентусиазъм в децата и да насочат интереса на децата към други неща