• Фактори, влияещи върху процеса и избора на медии

    Способността на децата да възприемат, обработват, разбират и подбират медии е тясно свързана с богатия им опит и ниво на развитие, както и с тяхната културна и социална среда. Основни умения тук са свързани с абстрактното мислене, езиковото развитие и способността за концентрация.

    Съдържанието и героите на историите също играят важна роля. Теми, които предизвикват интерес заради съдържанието си, привличат внимание. Ако например страхът от това децата да останат сами или ако се чувстват застрашени (малки) и едновременно свързаното с това желание за повече независимост са адресирани по подходящ за възрастта начин, децата могат да установят ясна връзка с това, което се случва в живота им.

    Поради развитието на паметта и умението за концентрация, три до седемгодишните са особено заинтересовани от медиите, които са с кратка продължителност и имат прост сюжет. Фактът, че някои медии могат да бъдат слушани или гледани отново и отново, допринася за интереса на децата към тези медии. Това води до трениране на дългосрочната памет.

    Индивидуалният етап на развитие на детето е важен за обработката на медийното съдържание. Децата трябва да тълкуват и дешифрират предадените послания и да ги поставят в контекст, да оценяват и в крайна сметка да разбират какво възприемат във връзка с тяхната реалност в живота.