Topic outline

 • Въведение

  Работата по темата за медийните герои се оказва особено полезна по отношение на укрепването на медийната грамотност в ОГРДВ. Тъй като медийните герои са много важни за децата в процеса на обучение, те могат да бъдат използвани като отправна точка за работа по важни теми на медийната грамотност.

  В тази глава се дават знания как децата да:

  • задават въпроси и оценяват медийното съдържание,
  • осъзнават медийните си изживявания,
  • се научат да разграничават реалността от измисленото съдържание.

  Непрекъснатите усилия за подпомагане и мониторинг в обработването и разбирането на медийния опит на децата са важни задачи както за специалистите в областта на ОГРДВ, така и за родителите. Основите за смислено и отговорно използване на медиите могат да бъдат положени в центровете за ОГРДВ.

 • За този модул

  Когато изучавате този курс, ще…

  • Придобиете знания за ролята на медийните герои на децата между 3 и 7 години
  • Получите информация как медийните герои влияят на децата в предучилищна възраст
  • Научете повече за медийните герои и тяхната роля като детски спътници
  • Разберете как медийните герои се използват като средство за изразяване и как децата се идентифицират с тях

  В този модул…

  • Ще бъдат дадени практически съвети
  • Описанията ще ви помогнат да разберете по-добре съдържанието и да се подготвите да отговорите на въпросите
  • Ще намерите допълнителни връзки, за да получите повече информация
 • Медийни герои

  За децата героите са много важни при оценяването на истории. Следователно, героите от  филми, книги, аудио пиеси,  приложения и  реклами представляват   важна медийно средство за общуване между децата. Като цяло, има герои и антигерои, на които децата се възхищават или отхвърлят.

  Във всички медии множество различни видове герои могат да бъдат идентифицирани по отношение на външния вид, личностните черти или поведението. С различните възможности за анимиране и представяне са създадени различни (анти)герои.

  Медийните герои не само предават историята, но също така предоставят знания за социалните роли и поведенческите модели. Независимо от тяхното разнообразие, всички въображаеми герои, създадени за деца, имат едно общо нещо: в сравнение с реалните хора те са доста по-просто устроени, те са еднопланови.

  Затова измислените герои за деца обикновено могат да бъдат причислени към определена категория, като добро или зло. Тези герои поддържат едно и също мнение и рядко се отклоняват от ролите или моделите на поведение. Този ясен ред при представянето на герои е ключов фактор.

  Само чрез много ясни действия и характеристики децата могат да разберат героите, да ги използват за оценка на реални хора или да ги разберат като насока за собствените си действия. Както смелите и силни фигури, така и злонамерените или отрицателни фигури оказват влияние върху децата.

  Медийното съдържание за деца непрекъснато се обогатява с нови герои. В допълнение, има и много реклами, насочени към деца, както и търговски брошури. Има герои, които са познати на няколко поколения и все още са на пазара

  Препоръчително е за професионалистите в ОГРДВ да мислят не само за медиите, насочени към децата, но и от гледната точка на детето.

  За да разберем защо децата се интересуват от медийни герои и кои черти на героите са особено интересни, заслужава да се задълбочим в темата.

  Медийните герои предлагат на децата отлични възможности да играят и да общуват в своето ежедневие. Професионалистите в сферата на ОГРДВ могат да видят най-разнообразните форми на обработка на медийния опит. Преди всичко, медийните герои се използват от децата, за да рисуват, играят заедно или като говорят за героите.

  Поради факта, че медийните герои са от голямо значение за децата в предучилищна възраст, изглежда полезно да се разгледа темата за медийните герои по време на различните ежедневни дейности на децата в центровете за ОГРДВ.

  Обръщайки им специално внимание, децата могат да се покажат като експерти, разказвайки за любимите си герои. Освен това този интерес може да предостави информация и по други теми, които в момента засягат детето.

 • Медийни герои като приятели

  Децата на възраст 3-7 години са изправени пред някои предизвикателства при справянето с различни задачи, свързани със собственото им развитие. Затова те търсят подкрепа, напътствие и информация в своя жив свят. Тук подкрепата на професионалистите в ОГРДВ и семейството е важна. От друга страна, герои от книги, телевизионни и аудио пиеси също могат да подкрепят и придружават децата при справянето с тяхното личностно развитие.

  Децата много обичат да наблюдават герои в дейности, които те самите са научили наскоро или при които все още изпитват затруднения. По този начин те могат да получат потвърждение или вдъхновение за собствените си действия. Медийните герои могат да предоставят ориентация и вдъхновение за процеса на развитие (посочен по-долу):

  Процес на развитие при деца на възраст 0-7 години

  Информацията, свързана с възрастта, следва да дава ориентация и да не се възприема като твърда категория.

  Ако медийните герои имат много клиширани черти на характера, експериментирането с основно критично мислене може да ви помогне да работите по темата. Това може да бъде особено вълнуващо за деца на възраст между три и седем години. Задайте на децата въпроси като: Как би изглеждал сюжетът на историята, ако смелият принц е също така и чувствителен? А пък нежната и уязвима принцеса е много силна? Ролевата игра също е добър начин да се илюстрират подобни идеи.

  В допълнение към ежедневния процес на развитие, децата между три и седем години децата се сблъскват и с различни задачи, и изисквания в различните области на ежедневието, като например в центъра ОГРДВ, с връстници или в семейството. Те включват познание за:

  • социални структури, които могат да се различават в зависимост от ситуацията,
  • положителни и отрицателни реакции по отношение на собственото поведение,
  • разлики в опита и познанията по отношение на други деца или възрастни,
  • различни форми на взаимодействие с възрастни с възможност за подражание (ролеви модел) (напр. професионалисти в ОГРДВ или родители),
  • правила за социално сътрудничество, които децата трябва да следват или договарят (напр. във връзка с техните връстници).

  Затова децата използват медийни герои като източник на информация за социалното поведение, развитието на ролите на половете и взаимоотношенията със своите връстници.

  Различните роли и поведенчески модели, които се появяват чрез медийни герои, подкрепят способността на децата да развиват свои собствени стандарти и ценности чрез отхвърляне или одобрение.


 • Ориентация и възхищение

  Чрез използването на медии децата всеки ден срещат различни герои, които им влияят до известна или голяма степен. Това се дължи на факта, че интересите и нуждите на децата се отразяват в техния индивидуален свят - опит и живот и са тясно свързани с техния растеж и развитие.

  Медийните герои влияят върху социалното поведение и сътрудничеството на децата, както и върху тяхното поведение и мислене.

  Чрез любимия си герой(и) може да се види как се чувстват и кое ги забавлява. Медийните герои косвено дават предложения и могат да повлияят на детската организация и интереси в ежедневието. Въпреки че може да няма дългосрочно въздействие върху поведението и характера на детето, често могат да се открият краткосрочни ефекти, свързани с действието и настроенията му. Децата в предучилищна възраст често са очаровани от способностите и качествата на медийните герои.

  За родителите и професионалистите в сферата на ОГРДВ историите в медиите могат да бъдат ценни инструменти, за да учат малките деца как да се справят и преодоляват предизвикателствата в реалния свят. Заедно с очевидното забавление, което тези истории предлагат, родителите и  професионалистите в ОГРДВ могат да разговарят с децата за по-дълбок смисъл във всяка история, като по този начин се ангажират в полезно взаимодействие с тях. Това може да помогне както на родителите, така и на професионалистите в ОГРДВ да разберат за емоциите, идеите на децата, възприемането на героите, оценката на действията на героите, както и за силните и слабите страни на тези герои.

  Професионалистите в сферата на ОГРДВ могат да използват герои от истории в книги или  видеоклипове, за да внушат ценности при децата. Поради факта, че историите често описват предизвикателствата, с които хората се сблъскват в житейския си път, медийните герои могат да вдъхновяват децата по много начини.

  Медийни герои за деца

  Един прост начин да се разбере как малките деца се чувстват и мислят за различни аспекти на живота е да бъдат насърчени да рисуват любимите си герои. Тогава родителите и / или професионалистите в ОГРДВ могат да използват тези рисунки, за да създадат дискусия с децата за причините, поради които те харесват тези герои, и какви са силните и слабите страни на тези герои.  Ролите на медийните герои

  Медийни герои могат да бъдат средство за изразяване за деца в предучилищна възраст. Те могат да помогнат на децата да изразят чувства, притеснения или нужди. В допълнение, неосъзнатите мисли могат да станат по-ясни и по-лесни за асимилиране от децата, когато, например, вътрешните им проблеми се прехвърлят на медийни герои. Например, ако детето е ядосано или тъжно, усещането може да се прехвърли върху медийния образ. Ако е необходимо, детето може да идентифицира причината за гнева или тъгата си, но също така да разбере и приеме самото чувство.

  Децата на възраст между три и седем години може да се идентифицират с медийните герои, когато историите са свързани с ежедневието им. Особено вълнуващи са характерните и централни теми на детството, като например справяне със страховете от загуба или усещането за собствена ценност, както и разграничението между добро и зло. Медийните герои могат да помогнат на децата да следят събитията от историята и да разберат нейния контекст. Участието в действия и чувства са особено важни: например, когато котаракът Финдъс от "Петсън и Финдъс" се справя с плашеща ситуация със своето чувство за хумор или малка вещица "Биби Блоксбърг" използва магическата си сила, за да се предпази от почистването на стаята си, децата следват действията на героите с интерес и се чувстват лично адресирани заради препратката към света, в който живеят.

  Положителни и отрицателни герои

  Предположението, че силните и смели фигури, които се борят срещу несправедливостта, са предпочитани от децата е мит. Злите или уязвими герои също играят роля в живота на децата, която не бива да се подценява. Злите герои, например, предлагат на децата възможност да се справят с чувствата на отмъщение или агресия. Ако героите се нуждаят от защита, децата могат да се идентифицират с ролята на жертвата. Под формата на безболезнено решаване на даден проблем децата, наблюдавайки медийния герой, разпознават и изпитват възможни реакции и последици от поведението на героя от безопасно разстояние, и могат да ги сравняват със собствените си нужди и цели.

  Моят съвет: В разговор за любимите герои на децата, можете да поговорите кои черти на героите децата харесват най-много и които не. Заедно с вас децата могат да събират положителните и отрицателните черти на медийните си герои в колаж. Опитът обаче показва, че е по-трудно за децата да назоват отрицателните характеристики на любимия си медиен характер, но не е толкова трудно да идентифицират отрицателните черти в образи, които не харесват. Друга идея е да се правят плакати на известни медийни образи с положителни и отрицателни черти (използвайки различни цветни маркери за "добри" или "лоши" черти) и да ги показвате в класната стая, за да стимулирате сетивата им. Вижте този:  По този начин индивидуалните черти на медийния образ, външните характеристики и определено поведение могат да предложат на децата на възраст между три и седем години варианти и ориентация за собственото им поведение. Тази имитация не бива да се бърка с ролевите игри, свързани с медийно съдържание. В ролева игра децата се обличат като медиен герой и изпълняват определени сцени, или създават нови истории за героите.

  Децата на възраст между три и седем често използват ролева игра, за да обработват ежедневните си преживявания. Може да бъде полезно, ако ги оставите да играят герои от детски медии и да попитате кои черти на любимите им герои биха били полезни и желани в ежедневието.

  Укрепването на Отношения

  Ако погледнете по-отблизо любимите герои на децата, можете да видите, че има ясни прилики в популярността на определени типове герои. Повечето деца са очаровани от свръхчовешките им способности и магия (например, че са много силни, способни да се променят или летят). Такива герои са изобразени като независими, отговорни, успешни и силни, и тези черти са желани от децата.

  Често влияние върху избора на любими герои от децата изиграват предпочитанията и ентусиазма на техните връстници. Различните мнения за различните герои в комуникацията вътре в една група дава възможност за обмен на мисли. Любимите медийни герои могат да укрепят вътрешните връзки в рамките на групата и да предложат възможности за разговори и игра. Споделените знания за определени герои могат също да служат като граница между групата и външния свят, което отново укрепва вътрешната връзка с групата.

  Медийните герои дават възможност на децата да бъдат експерти в своята област, което оказва влияние и върху тяхното социално сътрудничество и взаимодействие.


  Това може да изгради уважение в други деца, ако детето е особено добре информирано за определени медийни герои и медийно съдържание. Игрите и разговорите за любимите герои, от своя страна, повишават популярността на детето сред неговите връстници.


 • Медийни герои срещу реални ролеви модели

  Медийни герои

  Както медийното съдържание може да повлияе на децата, така могат и медийните герои. Медийните герои, обаче, не се конкурират с реални хора и модели за подражание, а ги допълват. Те:

  • затварят кръга на социално поведение и действия
  • и може да компенсират евентуалните дефицити в непосредствената социална среда на децата.

  Деца на възраст 3-7 години е трудно да оценят характеристиките на измислените герои. Преди всичко, децата трудно разпознават кои черти са въображаеми или реални, когато сюжета на историята ги представя толкова реалистично. Дори тези черти да са преувеличени по размер, скорост и сила, те не са разпознаваеми като измислени от децата в предучилищна възраст. Това е свързано и с идеята, че от гледна точка на децата почти всички хора са по-бързи, по-големи и по-силни от тях.

  Когато говорите с децата за медийни герои, е важно да им дадете подсказки, за да могат по-добре да разберат различните характеристики на героите. Например, може да ви помогне да сравните следното: ако медиен герой е нереално бърз или свръхчовешки голям, като го опишете като бърз като състезателен автомобил или голям като къща, това може да помогне на децата. Тези сравнения могат да бъдат много полезни и при конструктивна работа и рисуване. За да направите големия размер на медийния герой разбираем и видим, можете да нарисувате големия медиен герой до човек с нормални размери и къща например.

  Поведенческите модели и характеристики, които са изцяло измислени, могат, от своя страна, да бъдат категоризирани от по-малките деца като нереални или въображаеми. Те включват, например, хора с магически сили или животни, които могат да говорят.

  Ако специалистите в сферата на ОГРДВ и родителите следят използването на медиите от деца, те могат да им помогнат да оценят дали медийните герои и техните характеристики са измислени или реални.

  За да се предпазят децата от нереалистични очаквания към себе си, както и от свързаното с това разочарование, е особено важно да се показват преувеличенията на предполагаемо желаните характеристики на образа, които децата може да искат да копират (напр. да са прекалено силни), и да си дават сметка, че са измислени.

  Ролеви модели

  Поради присъствието си в медиите, известните хора могат да бъдат важни и за децата на възраст между три и седем години (напр. футболисти или водещи на детски програми).

  Тези хора обикновено проявяват много страст и ентусиазъм към работата си. В смисъл на функция за подражание, това може да има мотивиращ ефект върху децата. Те може да могат да научат за различни хобита и да покажат таланти, или могат да опитат определени артистични или спортни дейности. В допълнение, на децата се комуникират норми, ценности, външен вид и качества чрез известен човек.

  Важно е да се знае, че характерът и често външният вид на известните са също толкова изкуствено създадени и пуснати на пазара както и образите на анимационни герои.

  Целта тук обикновено е да се постигне еднопланов образ (например "силният", "общителният", "добрият"), с който обаче съответният известен човек едва ли може да се идентифицира. Световете на измислените герои са представени по по-прост начин, докато истинските хора не винаги са еднопланови, по-сложни са в личностните си черти. Тази многоизмерност може да направи тези герои трудни за разбиране от децата.

  Има множество медийни герои, които могат да обогатят ежедневието на децата и да им дават добри идеи. Важно е обаче да се има предвид, че освен медийните героите, в тяхната собствена среда има и реални личностни герои и модели за подражание, като специалистът с добро настроение в ОГРДВ, по-голямата сестра, разбиращия баща или смелия приятел. За да се насърчи този баланс, е препоръчително да се показват герои от реалния живот за укрепването на медийната грамотност на децата.

  Можете да поканите в центъра за ОГРДВ „герои от ежедневието“, като полицейски служители, медицински сестри или вашата собствена баба, които да разговорят с децата за живота си и да им разкажат за собствените си модели за подражание. След това, с ваша подкрепа, децата могат, например, да създадат колажи за това, което ги е впечатлило или да проведат интервюта и да ги запишат.

  За да накарате децата да осъзнаят, че самите те могат да бъдат герои, препоръчвам ви да обсъдите събития, в които самите те или техните приятели са показали достойно поведение. Това може да се е случило, след като са били преодолени големи страхове, някой безкористно е помогнал на някой друг или е постигнато нещо много трудно. За дискусията препоръчвам разговори, но рисуването на картини или ролеви игри също са подходящи.


  За ориентацията в света, позитивното и здравословно развитие на децата, от съществено значение е балансираното съжителство на реални и медийни герои.


  Създайте плакат със семейни герои. Съберете снимки и помислете за положителните качества на даден човек. Братя, сестри, лели, чичовци – списъкът може да бъде дълъг. Тук можете да намерите примерен плакат:

  Изтегляне: Примерен плакат на семейни герои


 • В помощ на родителите

  Медийните герои са от голямо значение за ежедневието на децата и тяхното личностно развитие. Поради тази причина темата трябва да бъде разгледана и в разговори между специалистите в областта на ОГРДВ, и родителите..

  Това е добра възможност да се обменя информация с родителите за широкия спектър и значимостта на медийните герои. Например родителите може да не са сигурни как правилно да боравят с медийни герои. Тук може да бъде полезно, ако професионалистите в ОГРДВ предоставят материали или включат информация по темата в родителските срещи. Помислете и върху варианта да се покажат конкретни резултати от работата по темата за медийните герои на родителите. Разговорите могат да бъдат доста ефективни, ако покажете съответните картини, плакати или колажи, направени от деца с помощта на професионалистите в ОГРДВ.

  Важно е родителите да осъзнаят ролята, която медийните герои играят в търсенето на ориентация и в решаването на проблемите на децата. Важно е също да се подчертае, че освен приятели и братя, и сестри, родителите също имат голямо влияние върху това кои медийни герои са предпочитани от децата.

  Специалистите в областта на ОГРДВ също могат да се възползват от обмена на информация с родителите, тъй като родителите могат да предоставят интересни гледни точки за педагогическата работа по темата в центъра за ОГРДВ.

  SЗапочнете сега и изпробвайте знанията си на практика. Нашите практически примери може да ви дадат някои първоначални идеи..