• Рекламни медии и форми

  Брандoвата и продуктова реклама използва широка гама от медии, като вестници, радио, телевизия или уебсайтове, за да създава нужди и да предизвика интерес. Ще опишем няколко основни прилики и разлики на рекламните форми.

  Основните цели на рекламата във всички области са едни и същи

  Рекламата трябва да даде положителен имидж, да генерира нужди и желания, да вдъхновява хората да купуват, да увеличава оборота и осведомеността, и да предизвиква интерес към марка, продукт или услуга. Рекламните съобщения са насочени към конкретна целева група, която обикновено е много добре изучена от рекламодателите. Тези знания за целевата група - за тяхната житейска ситуация, желания, ценности, нагласи или относно финансовите им възможности, се основават на дългосрочни и точни наблюдения и проучвания. За да постигне желания ефект и да задоволи специфичните целеви групи, маркетингът често използва знания от семиотиката, теория на цветовете и дизайна, комуникацията и психологията. По този начин рекламните концепции могат да бъдат насочени точно към съответните цели и желаната целева група, марката и продукта, както и медията, и наличното пространство.

  Рекламата по телевизията, радиото, интернет и приложенията се опитват да засилят посланието си чрез чести повторения и постоянно присъствие. Тази висока честота е предназначена да помогне на целевата група по-добре да интерпретира съобщението. Това обаче може да създаде голям натиск, особено върху по-малките деца, тъй като за тях е трудно да избягат от честите и повтарящи се рекламни послания. В допълнение, това може да бъде много разочароващо за децата, тъй като събудените желания на децата обикновено остават неизпълнени.

  Да се държат децата напълно изолирани от рекламата не е решение. По-важно е да се подбере предварително подходящо медийно съдържание за децата, винаги да има възрастен, когато използват медиите, и да бъде укрепвана медийната им грамотност в областта на рекламата в ранен етап.

  За да се намали рекламният натиск, може да се помогне като говорите с децата за техния опит с рекламата. Емоционални аспекти като желания, безсилие или чувство на безпокойство могат да бъдат разгледани, за да се подпомогне обработката на рекламните импресии. Като въведение в разговора е добра идея под формата на игра да разберете колко често са прекъсвани от реклами по време на ползване на дадени устройства. Например, може да слушате радио заедно и да поставяте стикер на времева линия при всяко прекъсване за реклама. С помощта на времевата линия се визуализира продължителността на използването на медията и всички рекламни прекъсвания и това стимулира обсъждането на темата за рекламата.

  Брой на прекъсванията на рекламите:

  Хронология на рекламите по време на радиопрограма


  Печатна и плакатна реклама

  Рекламните съобщения в печатните медии обикновено се предават с впечатляващи комбинации от изображения и текст и вълнуващи графични подтици. Рекламата се различава от редакционното съдържание като се използват различни шрифтове или привличащи погледа цветове. Тя е обозначена и с думата "реклама". Видимото разположение на логото на фирмата или продукта също е важно, тъй като рекламата трябва да се забележи и при разлистване. Изображенията на продуктите могат да бъдат забелязани от малки деца като отличителна черта на рекламата. Периодичните издания често съдържат цели страници от реклами или много големи реклами, които по-малките деца не различават от редакционното съдържание. Малките деца са запознати с визуалното (образно) съдържание, защото наблюдават родителите си да използват печатни медии и те самите разглеждат детски списания и книги. Въпреки че децата между три и седем години принципно не могат да четат, картинните послания достигат до тях.

  Радио реклама

  Възрастните често използват радиото като фонова медия, например на закуска или в колата, която се консумира случайно и несъзнателно. Следователно радиорекламата трябва да бъде идентифицирана чрез ясно чуваем сигнал. Рекламите са ясно подчертани, за да бъдат изслушани от слушателя. Затова в рекламата по радиото често се използват различни отличителни характеристики като набиващи се мелодии, гласове на духове, повторения или забавни фрази. Тези елементи позволяват на децата лесно да разпознават рекламите по радиото. Радио рекламата има ефект на високо признание и децата обичат да говорят и да пеят заедно с рекламата при постоянните повторения. Радио рекламните паузи обикновено са доста кратки и по този начин помагат да се привлече вниманието на децата. Ето защо слуховите рекламни съобщения също могат много бързо да се запечатат в паметта на децата (както и на възрастните). По този начин решенията за пазаруване и изборът на марка могат да бъдат силно повлияни.

  Телевизионна реклама

  Телевизионната реклама привлича вниманието на малките деца с цветни образи, забавна или завладяваща музика и кратки истории. Освен това често се използва език, който се характеризира със рими, кратки изречения и други езикови украшения. Това прави рекламните послания за деца по-интересни и по-лесни за разбиране според тяхното развитие на езика. Детските телевизионни канали използват реклама за деца специално в контекста на дадена детска програма. Рекламните клипове са поставени на подходящо място в програмата и са свързани с темата на предаването. Рекламата за кукли е по-вероятно да се излъчва в програмния пояс "Програми за момичета". По телевизията децата могат да гледат и реклами, насочени към възрастни. В някои случаи тези клипове могат да повлияят негативно на развитието на децата, поради което те не могат да бъдат излъчвани в дневния програмен период. Проучванията, свързани с телевизията, показват, че децата на възраст между три и седем години не могат да правят разлика между реклама и програмно съдържание.

  Само деца на възраст над седем години знаят, че рекламата иска да продаде нещо. От 11-годишна възраст децата започват да смятат, че на рекламите не може да се вярва. За да може телевизионната реклама да бъде надеждно различима от действителните програми, е необходимо да има цялостно разбиране към рекламата, каквото децата в предучилищна възраст обикновено нямат.

  Въпреки това, с помощта на няколко прости формални характеристики, децата също могат лесно да идентифицират реклама по телевизията. Полезните признаци за идентифициране от децата могат да бъдат, например:

  • аудиовизуалните разделители в началото и в края на рекламния сегмент,
  • наименования на продукти и марки
  • липсващото лого на канала, което не се показва по време на търговската пауза.

  Онлайн реклама

  Онлайн медиите винаги предлагат нови форми на реклама, които използват голямо разнообразие от технически възможности. На уеб сайтовете например ще намерите рекламни банери, които освен познатите характеристики на печатната реклама използват и цветни ефекти, звуци или динамика в съдържанието. В социалните мрежи рекламата обикновено се показва в персонализирана форма между публикациите или на края на страницата, докато аудиовизуалните рекламни клипове се вмъкват във видеоклипове нагоре и надолу между публикациите. Тъй като някои видове реклама са направени по такъв начин, така че да не бъдат незабавно разпознати като реклами, понякога е трудно за възрастните да правят разграничение ясно между съдържанието и рекламата. Поради това е трудно да се идентифицират ясни и недвусмислени характеристики на онлайн рекламата. Има само няколко характеристики, които децата могат да търсят. Те включват например:

  • индикации за цена,
  • илюстрации на продукти и марки,
  • етикети с термина "реклама".

  Онлайн рекламата често се възприема от децата като нещо досадно и непреодолимо. Например, те трудно могат да премахнат без помощ големи рекламни прозорци, покриващи действителната уеб страница. Освен това съществува риск от показване на онлайн реклама на децата с неподходящо съдържание. Дори и когато децата посещават интернет страници в присъствието на възрастен, трябва винаги да се гарантира, че те посещават само познати уебсайтове за деца. В случай на онлайн предавания за деца е важно тези предавания да бъдат без реклами. По този начин децата могат да бъдат защитени от евентуални неприятни изживявания.

  Различни форми на онлайн-реклама

  Реклама в приложения

  В безплатните приложения често може да намерите реклами под формата на видеоклипове или малки рекламни банери. Всички платени версии обикновено са без реклама. Отделна форма на реклама в приложения са т.нар. "покупки в приложения" или "елементи в приложението". Това означава, че например в приложение за безплатна игра могат да бъдат закупени допълнителни материали, за да помогнат на играча да достигне целта на играта по-бързо. Докато големите реклами в приложения като банери, видеоклипове или изскачащи прозорци обикновено могат да бъдат идентифицирани от разликите във външния вид и съдържание, съответните покупки на елементи в приложението обикновено могат да бъдат идентифицирани само чрез внимателно четене на съобщението и затова често не са ясно възприемани като реклама от децата. При избора на приложения за деца трябва да се предпочитат тези без реклами. Децата обикновено намират прекъсването, причинено от реклама досадно, например когато играят. По-сериозни са рисковете, свързани с рекламирането на приложения. От една страна, децата могат да купуват и плащат без да осъзнават и без съгласието на родителите си. От друга страна, има опасност рекламата да представя неподходящи теми за деца.