• В помощ на родителите

    Рекламата е непрекъснато с децата в ежедневието им и поради това следва да бъде разгледана от професионалистите в сферата на ОГРДВ и родителите в ефективно сътрудничество. Родителите може да не са сигурни по темата за рекламата и да имат въпроси, които да адресират към професионалистите в ОГРДВ. Ако на родителите се дава идея за работата в областта на медийното образование в центровете за ОГРДВ и за възприемането на рекламата от страна на детето, както и съвети за предлагане на подходяща информация, това ще бъде много полезно за родителите и ще засили образователното партньорство.

    Важна информация за родителите е, че темата за рекламата в семейството е от значение, например при посещение на магазин за детски стоки или закупуване на хранителни стоки в супермаркета, тъй като децата могат да изразят ясни предпочитания за определени продукти много рано. Често обаче за тях е трудно да обяснят защо предпочитат този конкретен сладкиш или играчка. Че децата проявяват ентусиазъм по отношение на  един или друг продукт, заради рекламата е  ясно за много родители.

    Ако темата за рекламата бъде застъпена в центровете за ОГРДВ, много родители ще подкрепят това. Освен това самите родители могат да осигурят важни подходи за педагогическа работа с медиите по темата. Важно е родителите да се научат как да работят по темата за рекламата и да им се предложи възможност да споделят преживяванията на семейството си.