• Въведение

    Въпреки големия брой налични мултимедийни приложения в наши дни, радио пиесите и други аудио проекти все още играят важна роля в ежедневните дейности на децата. Слушането на аудио програми, особено като семеен ритуал преди лягане или по време на семейни пътувания с кола е много популярен сред децата.

    Децата на възраст между три и седем години бързо научават, че има медии, което могат да използват сами. Освен това аудио средата носи и много предимства на децата в ОГРДВ за продуктивна и творческа работа. Едва ли има история или тема, която не може да бъде обработена като аудио запис. Технологията за запис на звук, например на диктофон на таблет, е лесна за използване. Боравенето с него е лесно и след кратко време техниката може да се използва самостоятелно от децата. Единственото по-сложно нещо е при монтажа на записите, което трябва да се направи от специалист по ОГРДВ на компютър и не би трябвало да ги затрудни.