• За този модул

  Когато изучавате този курс, ще…

  • Да се запознаят с важността на слушането като цяло
  • Научите как да планирате аудио проект с деца в предучилищна възраст
  • Да придобият знания за преподаването на деца на практическа и творческа работа в областта на аудио приложенията
  • Получете основна информация за работа с приложението Audacity

  В този модул…

  • Основни аудио техники ще бъдат обяснени и визуализирани
  • Ще бъдат дадени практически съвети
  • Описанията ще ви помогнат да разберете по-добре съдържанието и да се подготвите да отговорите на въпросите
  • Ще намерите допълнителни връзки, за да получите повече информация