• Аудио практика

  Както и в раздела за фотографии и видео, на децата трябва да бъде показано как да използват аудио записващи устройства. Много от правилата, представени в Модул 6, могат да се прилагат и при работа с аудио.

  Функциите на диктофон (напр. като приложение на таблета) трябва да се обсъдят с децата:

  • Как да започна да записвам?
  • Как да направя пауза на записа?
  • Как да приключа записа?
  • Как мога да слушам записа отново?

  Дикотофон

  Повечето таблети и смартфони имат интегрирани приложения, за запис, което позволява да записвате с добро качество. Проверете вашето устройство и се запознайте с функциите на приложението. След това инструктирайте и децата. Ако на устройството не е предварително инсталирано подобно приложение, има голям избор от приложения за изтегляне (например в Google Play Store).

  Когато една история се разказва с помощта на аудио проект, важно е предварително да се помисли за кратък сценарий и за продължителността на проекта заедно с децата. Това прави реалистичното планиране по-лесно и намалява времето за подготовка.

  Различната музика оставя различни внушения. Говорете с децата не само за това каква история искат да разкажат, но и какви емоции искат да предизвикат у слушателя. Слушайте различни музикални теми заедно и обсъдете коя музика или звук трябва да се използва в различните моменти от историята.

  Забавно е децата да намират звуци в природата или сами да ги възпроизведат. Но като алтернатива има възможности за свободно изтегляне на звуци от интернет.


  Уебсайт Тема
  Salamisound: www.salamisound.com Музика и звуци за свободно изтегляне, на английски език.
  Audiyou: www.audiyou.de Интернет портал за качване и изтегляне на аудио файлове, има и детска страница. На немски език, има възможност за превод на английски език.
  Auditorix: www.auditorix.de Проект за целенасочено обучение на слуха и насърчаване на децата да слушат. Музика и звуци за свободно изтегляне. На немски език, има възможност за превод на английски език.

  Звуци за изтегляне  Уверете се, че спазвате политиката за поверителност на данните и авторското право при всеки медиен проект.